مشاهده : 7340 تعبیر خواب حرف آ RSS اشتراک:

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی
آشتی کردن در خواب نشان از خیر و نیکی دارد و معبران تعابیر خوبی برای آن بیان کرده اند . در این مطلب تعبیر خواب آشتی را به روایت ابن سیرین , مطیعی تهرانی و امام صادق مشاهده می کنید .

ابن سیرین چنین می گوید که شاهد آشتی کردن در خواب دارای عمر طولانی می شود . تعبیر خواب آشتی,
ابن سیرین نیز همین نظر را دارد و آشتی را نشانه طول عمر می داند . باید بدانید که اگر شخصی که ,
خواب آشتی کردن را دیده است زن باشد به این معناست که در آینده از چیزی نا امید می شود .

تعبیر خواب آشتی

تعبیر خواب آشتی به روایت محمد بن سیرین

اگر شخص در خواب ببیند در آشتی با خشم و غضب کسی را به صلاح می خواند ، تعبیر چنین باشد که او را به,
فساد و تبهکاری می خواند و می کشاند.

اگر در خواب دیده شود که شاهد آشتی کردن ، است تعبیر آن باشد که عمرش طولانی می شود.

اگر خواب ببیند در آشتی کسی را به فساد از دین دعوت کرد ، دلیل آن باشد که او را به طلاح و درستکاری,
و خیر و راه راست می خواند.

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب آشتی کردن نشانه محیطی صمیمی و گفتگوهای دوستانه است.
اگر تاجری چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که اجناس او بهای بیشتر پیدا خواهد کرد و اگر جوانان خواب آشتی,
ببینند، نشانه وصال و نزدیکی است.

اگر خواب ببینید کسی بی توجه به خودخواهی شما طرح آشتی می‌ریزد، نشانه آن است که در اثر بی توجهی ,
به وظایف خود نزد دوستان شرمنده و سرافکنده‌اید.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

ابن سیرین آشتی را در خواب طول عمر تعبیر کرده است. آشتی کردن همچنان که دربیداری خوب است در خواب نیز ,
صورتی نیکو می تواند داشته باشد اما اگر با کسی آشتی کردید که در بیداری با او قهر هستید,
نشان آن است که بد او را می خواهید و کینه ای از او به دل دارید,

تعبیر آشتی کردن در خواب

ولی اگر در خواب با کسی آشتی کردید که در بیداری قهر نبوده اید خوب است و این را می گوید که خیر و صلاح,
در پیش دارید و می توانید برای یکدیگر مفید و موثر واقع شوید . اگر در خواب با کسی که اصلا او را,
نمی شناسید آشتی کردید نشان آن است که کسی به شما نیکی می کند .

امام جعفر صادق علیه السلام نیز آشتی کردن در خواب را درازی عمر می دانسته اند.

تعبیر خواب آشتی به روایت امام جعفر صادق

آشتی کردن در خواب سه وجه دارد

درازی عمر

قوت و نیرو مندی

خلق و خو و اعتقاد پسندیده

لیلا برات: آشتی کردن با کسی به معنی این است که شما رقیبی بسیار سختگیر و غیرقابل بخشش در سر راه,
خود دارید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، علامت آن است که در زندگی و آینده‌ی خود، کاری او را بسیار ناامید خواهد کرد.

لیلا برات: اگر تاجری چنین خوابی را ببیند، علامت آن است که اجناس او به قیمت بسیار بالاتری به فروش می‌روند.

بیتون می‌گوید: اگر زنی چنین خوابی ببیند، دلالت بر آن دارد که در آینده از امری ناامید خواهد شد.

ستاره , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک
با جزئیات مختلف و متفاوت تعبیر خواب بچه آشنا شده و ببینید این خواب چه پیام های مخفی برای شما دارد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب پسر در حالت ها و موقعیت های مختلف
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟