مشاهده : 1083 تعبیر خواب حرف آ RSS اشتراک:

تعبیر خواب آغوش

تعبیر خواب آغوش
ابراهیم کرمانی از معبران معروف درباره در آغوش کشیدن یک شخص در خواب می گوید نشان از این دارد که از آن شخص به فرد خواب بیننده چیزی می رسد .

به طور کلی در آغوش کشیدن در خواب نشان از نیکی و محبت دارد . مطیعی تهرانی می گوید اگر فردی ناشناس را,
در آغوش بگیرید یعنی مسافری در راه دارید .اگر ببینید که حیوانی را در آغوش گرفته اید کدورت ها از بین می رود .
البته باید بدانید تعبیر خواب آغوش از نظر برخی معبران علامت خوبی ندارد که در ادامه می خوانید .

تعبیر خواب آغوش

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را در آغوش کشیدن: نیکبختی در عشق

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا,
خوب است . اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است ,
و صفا و نعمت در محیط خانوادگی . اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد ,
نفعی عایدتان می گردد .

اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید ,
که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که,
نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد,

و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید,
به سفر می روید . اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید,
که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید .

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید . اگر زنی در خواب ببیند که کودک,
نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند .

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین,
شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید .

در آغوش گرفتن گربه حسودی است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد و اگر گربه ,
متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید . در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است,
و نشانه فقدان آن.

تعبیر خواب آغوش در کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

فامیل‌های نزدیکتان را در آغوش می‌کشید: مراقب خیانتکاران باشید.
زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری
شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی ,
چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.

اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان ,
دچار شکست می‌شوید.

اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.

اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف ,
و ناسازگاری رخ می‌دهد.

اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف ,
و ناسازگاری رخ می‌دهد.
در آغوش گرفتن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.

تعبیرستان , ستاره

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن