مشاهده : 976تعبیر خواب حرف آRSSاشتراک:

تعبیر خواب آغوش

تعبیر خواب آغوش
ابراهیم کرمانی از معبران معروف درباره در آغوش کشیدن یک شخص در خواب می گوید نشان از این دارد که از آن شخص به فرد خواب بیننده چیزی می رسد .

به طور کلی در آغوش کشیدن در خواب نشان از نیکی و محبت دارد . مطیعی تهرانی می گوید اگر فردی ناشناس را,
در آغوش بگیرید یعنی مسافری در راه دارید .اگر ببینید که حیوانی را در آغوش گرفته اید کدورت ها از بین می رود .
البته باید بدانید تعبیر خواب آغوش از نظر برخی معبران علامت خوبی ندارد که در ادامه می خوانید .

تعبیر خواب آغوش

لوک اویتنهاو می‌گوید: کسی را در آغوش کشیدن: نیکبختی در عشق

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

آغوش گرفتن اگر جنبه شیطانی داشته باشد تعبیر ندارد . گرفتن بدون جنبه شهوی قابلیت تعبیر پیدا می کند و غالبا,
خوب است . اگر آشنایی که محرم شما محسوب می گردد در آغوش بگیرید نشان صلح و دوستی است ,
و صفا و نعمت در محیط خانوادگی . اگر نا آشنا و بیگانه ای را در آغوش گرفتید که از جنس مخالف باشد ,
نفعی عایدتان می گردد .

اگر یکی از آشنایان را که با شما محرم نیست در خواب در آغوش گرفتید بین شما و یک نفر برخوردی به وجود می آید ,
که نامطلوب نیست و می تواند خیر داشته باشد . اگر در درگاه خانه شخصی را در آغوش گرفتید که,
نمی شناختید مسافری به خانه شما وارد می گردد,

و اگر در درگاه خانه ای نا آشنا و غریب که به شما تعلق ندارد و آنجا را نمی شناسید کسی را در آغوش گرفتید,
به سفر می روید . اگر کسی ازپشت شما را بغل کرد در روزهای آینده مورد اتهام قرار می گیرید,
که برای اثبات بی گناهی خود باید تلاش و تقلای زیادی بکنید .

اگر کودکی را در آغوش گرفتید نیازمند محبت اطرافیان خود هستید . اگر زنی در خواب ببیند که کودک,
نا آشنایی را در آغوش گرفته جاری یا خواهر شوهرش از او بدگویی می کند .

اگر در خواب دیدید که حیوانی را در بغل گرفته اید و نوازش می کنید با شخصی که اختلاف دارید و احتمالا بین,
شما خصومتی وجود دارد آشتی می کنید .

در آغوش گرفتن گربه حسودی است . اگر گربه به شما تعلق داشت کسی به شما حسادت می ورزد و اگر گربه ,
متعلق به دیگری بود شما به دیگری حسد می ورزید . در آغوش گرفتن سگ نیاز به وفاداری است,
و نشانه فقدان آن.

تعبیر خواب آغوش در کتاب سرزمین رویاها

در کتاب سرزمین رویاها آمده است:

فامیل‌های نزدیکتان را در آغوش می‌کشید: مراقب خیانتکاران باشید.
زن یا نامزد شما، شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: تنهایی و گرفتاری
شوهر یا نامزدتان شخص دیگری را درآغوش می‌کشد: عمر شما طولانی خواهد بود.

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر کسی بیند که معروفی را در آغوش گرفت، دلیل کند که اگر آن کس مستوره بود و مصلح، از وی ,
چیز دین یابد. اگر بیند که کودکی را در آغوش گرفت، دلیل بود که خواستار محبت فرزند بود.

اگر دید که شتری را در آغوش گرفت، دلیل بود که با دشمن صلح کند.

آنلی بیتون می‌گوید: اگر در خواب دیدید کسی را بغل می‌کنید، به این معنا است که در عشقتان ,
دچار شکست می‌شوید.

اگر زنی در خواب ببینید که شوهر خود را در آغوش گرفته، بیانگر آن است که دست به کارهای خطرناک می‌زند.

اگر عشاق خواب ببینند معشوق خود را در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف ,
و ناسازگاری رخ می‌دهد.

اگر خواب ببینید همسر خود را با بی تفاوتی در آغوش می‌گیرند، نشانه آن است که در اثر بی وفایی اختلاف ,
و ناسازگاری رخ می‌دهد.
در آغوش گرفتن نزدیکان در خواب، علامت وقوع بیماری و ناراحتی است.

تعبیرستان , ستاره

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟