مشاهده : 873 تعبیر خواب حرف الف RSS اشتراک:

تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب اسباب بازی ،تعبیر خواب دیدن اسباب بازی های مکانیکی ،تعبیر خواب دیدن طناب بازی در خواب و تعبیر خواب دادن عروسک به دیگری همراه ما باشید.

دیدن اسباب بازی در خواب نشانه هوس های زود گذر است. عروسک بی اعتقادی
و سست رائی است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که
به قدر کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید
و نه اراده. اسب بازیچه چوبی خودکامگی و غرور است که موجب تخفیف شان
شما می شود.در متن زیر تعبیر خواب اسباب بازی را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب اسباب بازی ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب اسباب بازی

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

هوس های زودگذر آمیخته به سبک سری های ما درخواب به شکل اسباب بازی
اعم از عروسک یا چیزهای دیگر تجسم می یابند. عروسک بی اعتقادی و سست
رائی است و چنانچه ببینید در خواب عروسکی دارید گویای آن است که به قدر
کفایت برای انجام کار مهمی که پیش روی شما قرار گرفته نه اعتقاد دارید و نه
اراده .

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی در خواب

تعبیر خواب اسباب بازی به روایت آتیانوس

دختران و پسران جوان اشتیاق به ازدواج و تشکیل کانون خانوادگی به صورت اسباب
بازی و به خصوص عروسک در خواب تجسم می یابد.حیوانات بخصوص حشرات مدل
و بازیچه که غالبا از پلاستیک ساخته می شود رنجی است که از نیش زبان مردم
می برید.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب ابرو

تعبیر خواب دادن عروسک به دیگری

دادن عروسک به دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر عروسک به کسی می دهید خواب شما می گوید به نیرنگ و فریب متوسل
می شوید و کاری می کنید که برای شما می تواند دل خوش کننده باشد اما
برای دیگری بی محتوا و پوچ است. اگر دختر جوانی هستید و در خواب عروسک
دیدید نشان آن است که عشقی در مسیر زندگی شما پیدا می شود و چنانچه
زن جوانی هستید صاحب فرزند می شوید یا ضمیر نا خودآگاه تان ضرورت وجود
یک فرزند را تذکر می دهد.

تعبیر خواب دیدن عروسک شکسته در خواب

تعبیر خواب اسباب بازی به روایت انلی بیتون

دیدن عروسک شکسته در خواب ، نشانه آن است که مرگ قلب شما را با درد و
اندوه از هم می درد .

تعبیر خواب دیدن طناب بازی در خواب

دیدن طناب بازی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اسباب بازیهای دیگر با توجه به نوع آن ها می توانند تعبیر و معانی مختاف داشته
باشد. اسب بازیچه چوبی خودکامگی و غرور است که موجب تخفیف شان شما
می شود.اگر در خواب طناب بازی می کنید خوابتان به شما می گوید از کاری که
توفیق حاصل نکرده اید منصرف شوید و تکرار نکنید چون هر قدر بدوید باز در جای
اولیه خواهید بود و جز خستگی چیزی برای شما باقی نمی گذارد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب دیدن جعبه اسباب بازی

تعبیر خواب به روایت کارل گوستاو یونگ

دیدن جعبه اسباب بازی در خوابتان بیانگر این است که شما روش های کودکانه تان
را پشت سر می گذارید. تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر این است که نیاز دارید
از مسائل حل نشده در دوران کودکی تان سر در آورید

تعبیر خواب دیدن اسباب بازی های مکانیکی

دیدن اسباب بازی مکانیکی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اسباب بازی های مکانیکی عموما نیرنگ و فریب هستند چه کسی به شما بدهد
و چه شما به کسی هدیه کنید. اگر خود را در یک فروشگاه اسباب بازی دیدید در
آینده نزدیک عده ای گرد شما را می گیرند که می خواهند شما را به انجام کاری
وا دارند که آن عمل سود بخش نیست.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi