مشاهده : 454 تعبیر خواب حرف ت RSS اشتراک:

تعبیر خواب تبر ، دیدن تبر در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب تبر ، دیدن تبر در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب تبر ،تعبیر خواب داشتن تبر در خواب ،تعبیر خواب استفاده کردن از تبر و انواع تعبیر خواب تبر همراه ما باشید.

هر آنچه را انسان در خواب می‌بیند، لازم نیست تعبیر آن به همان شکل باشد،
چنان‌که در حدیث نبوی از نوشیدن شیر به دست‌یافتن به علم تعبیر شده است.
نکته مهم دیگر این است که از بیان خواب پیش هر کس جداً باید خودداری کرد؛
خواب را باید برای کسی تعریف کرد که هم عالم به کتاب‌الله و سنت رسول‌الله،
باشد و هم عامل به آن.در متن زیر تعبیر خواب تبر را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب تبر ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب تبر

تعبیر خواب تیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تیر مردی است راستگو و صدیق که با همه صنف و طبقه ای می جوشد ولی تحت
تاثیر قرار نمی گیرد. داشتن تیر مصاحبت و ملازمت با چنین دوستی است

تعبیر خواب دیدن تبر در خواب

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

تبر درخواب ،خدمتکاری است که بخواهد کاری کند و اگر او را کاری فرماید ، خواهد
که آن را گسسته گرداند ، تا دیگر کارش نفرمایند

تعبیر خواب اگر ببینیم تبری به سمت ما پرتاب شد

پرتاب شدن تبر از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم تیری به طرف ما پرتاب شد که آسیب نرساند مورد توجه و عنایت
قرار می گیریم یا نامه و پیغامی دریافت می کنیم. اگر مسافری یا غایبی داریم از او
خبری به ما می رسد یا دوستی برای ما هدیه و تعارف می فرستد.

تعبیر خواب داشتن تبر در خواب

تعبیرخواب تبر به روایت جابر مغربی

تبر در خواب مردی است ترسنده . اگر یاری خواهد از مرد منافق است و در میان مردم
جنگ و جدائی افکند . اگر بیند تبری داشت یا کسی بدو داد ، دلیل که او را با مردی
بدان صفت دوستی افتد . اگر بیند تبر او بشکست یا ضایع شد ، دلیل که آن مرد را
اجل فرا رسد .

انواع تعبیر خواب تبر

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن تبر در خواب ، دلالت بر آن دارد که با تلاش و توانایی خود فقط می توانید به
لذت و خوشی دست یابید .

تعبیر خواب استفاده کردن از تبر

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

استفاده از تبر در خواب ، نشانه ی پیشرفت در کارها است . اگر دیدید که با تبر چیزی
را خراب می کنید ، نشانه ی آن است که دچار اشتباهی می شوید .

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi