تعبیر خواب حاجی لک لک ، دیدن حاجی لک لک در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب حاجی لک لک ، دیدن حاجی لک لک در خواب چه تعبیری دارد ؟
باتعبیر خواب حاجی لک لک ،تعبیر خواب داشتن حاجی لک لک ،تعبیر خواب لک لک و مرغان ،تعبیر خواب لک لک آسیب دیده وتعبیر خواب بانگ و فریاد لک لک همراه ما باشید.

برای تعبیر خواب هایتان بهتر است به معبران تعبیر خواب و خواب گزاران باعلم
مراجعه کنید.حال ممکن است دو شخص خواب یکسانی را ببینند ولی تعبیرشان
متفاوت باشد باتوجه به شرایط و وضعیت شخص.تعبیر خواب ها قیاسی است
یعنی بر اساس قیاس و گمان است نه علم قطعی.مانیز در متن
زیر تعبیر خواب حاجی لک لک را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب حاجی لک لک
ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب حاجی لک لک از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب حاجی لک لک به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
در مورد لک لک در حرف ـ ل ـ نوشته ام و این جا توضیح زیاد لازم به نظر
نمی رسد فقط از این نظر که هیچ کلمه ای ساقط نشده باشد مختصری
ذکر می کنیم. لک لک از مرغان کوچ کننده و مهاجر است که بر نقاط مرتفع
شهری و بین مردم لانه می سازد و هر سال در فصل شکوفایی و طراوت
طبیعت از دور دست ها به لانه اش مراجعت می کند و تا پاییز می ماند،
علت این که این مرغ را حاجی نامیده اند این است که مردم ایران فکر می کردند
لک لک در فصولی که ناپدید می شود و مهاجرت می کند به خانه خدا و به زیارت
کعبه می رود و چون باز می گردد حاجی شده است، این است که او را
حاجی لک لک نامیده اند.

تعبیر خواب لک لک و مرغان

حضرت یوسف می گوید :

دیدن لک لک و کلنگ و مرغان دیگر نعمت حلال است.

تعبیر خواب حاجی لک لک دیدن در خواب

دیدن حاجی لک لک در خواب تعبیر مرغان مهاجر را دارد و میمون و مبارک است.
برای اطلاع بیشتر به حرف ـ ل ـ کلمه لک لک نگاه کنید.

تعبیر خواب داشتن  حاجی لک لک

محمد بن سیرین می گوید :

تعبیر خواب لک لک، شخصی بی‌آزار و عاقبت‌اندیش و با حسب و نسب می‌باشد.
اگر در خواب ببینی لک لک داری، یـعـنـی با چنین کسی ارتباط و مصاحبت
خواهی داشت.
اگر ببینی لک لکی روی پشت بام خانۀ تو نشسته است، یـعـنـی شخصی
بزرگ و رئیس و سرور به خانه تو می‌آید.
اگر ببینی لک لک را کشته‌ای، یـعـنـی دشمن خود را می‌کشی.

تعبیر خواب احاطه شدن لک لک توسط پرندگان دیگر

اگر در خواب دیدید که لک لک توسط پرندگان دیگر مورد حمله قرار گرفت تعبیرش
این است که مردم شما را تنها می گذارند و خوبی شما را با بدی جواب می دهند.

انواع تعبیر خواب حاجی لک لک

امام صادق می گوید :

۱- شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک

۲- «پادشاهی» ضعیف

۳- پاسبان

۴- غریبی و بی‌کسی و فقر و تنگدستی.

تعبیر خواب بانگ و فریاد لک لک

ابراهیم کرمانی می گوید :

اگر ببینی لک لک بانگ و فریاد می‌کند، تعبیرش این است که خبری از شخصی
زمیندار و صاحب و ملک و املاک به گوش تو می‌رسد و از آن شاد و خرم می‌شوی.

تعبیر خواب لک لک آسیب دیده

تعبیر خواب لک لک آسیب دیده، آسیب کوچکی است که از یکی از دوستانتان
به شما خواهد رسید که به زودی برطرف می شود. نگران نباشید ولی مراقب باشید.

حرف تازه و ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن