مشاهده : 1984 تعبیر خواب حرف قاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب قنات ،تعبیر قنات کندن در خواب ،تعبیر دیدن قنات خشک در خواب ،تعبیر آب دادن باغ با قنات در خواب و انواع تعبیر خواب قنات همراه ما باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قنات در خواب اورده اند . ابراهیم کرمانی
می گوید افتادن در قنات به معنای گرفتاری در حیله است . منوچهر تهرانی
درباره تعبیر خواب دیدن قنات در خواب می گوید دیدن قنات در خواب خوب است
و به معنای روزی است ولی اگر ببینید آب قنات خشک شده دچار تنگدستی
می شوید .اگر آب قنات زلال باشد خیر و برکت شما بیشتر می شود .در متن
زیر تعبیر خواب قنات را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب قنات ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب قنات از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

اگر خواب ببینی در قنات افتاده‌ای، یـعـنـی گرفتار مکر و نیرنگ می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب آب دادن باغ با قنات در خواب

جابر مغربی درباره تعبیر خواب قنات می‌گوید:

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب قیچی

اگر در خواب ببینی باغ را بوسیلۀ قنات آب می‌دهی، یـعـنـی با زن خودت آمیزش خواهی کرد

تعبیر خواب دیدن قنات در خواب

تعبیر خواب قنات به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است بخصوص اگر آب داشته و آب آن
روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد.
در چنین حالتی رویای شما نوید می دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی
شما حلال و فراخ خواهد بود
و به شادکامی زندگی خواهید کرد.

تعبیر خواب دیدن قنات پر آب در خواب

دیدن قنات در خواب از نظر ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی از قنات آب روان و جاری شده است، یـعـنـی مال و اموال را با
مکر و حیله به دست می‌آوری.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب قرقاول

تعبیر دیدن قنات خشک در خواب

دیدن قنات خشک از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب قنات خشک باشد به عسرت و تنگدستی گرفتار می آئید و اگر آب آن
قنات که در خواب می بینید
کدر و تاریک و گل آلود باشد معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام بخش.

تعبیر قنات کندن در خواب

ابن سیرین درباره دیدن قنات در خواب می‌گوید:

اگر ببینی در جائی قنات کنده‌ای، یـعـنـی بر مردم خودت مکر و حیله درست کرده
و ترتیب می‌دهی
(البته این تا وقتی است که آب پدیدار نشده است)، ولی اگر ببینی قنات کنده‌ای
و آب پدیدار شده است
و به آب رسیده باشی و جاری شده است، تعبیرش ازدواج می‌باشد.

تعبیرستان , آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi