مشاهده : 1740 تعبیر خواب حرف قاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب قیر

تعبیر خواب قیر
معران بزرگی همچون ابن سیرین , آنلی بیتون و منوچهر تهرانی تعابیری متفاوت برای دیدن قیر در خواب آورده اند . برای دانستن تعبیر خواب قیر با ما همراه باشید .

ابن سیرین معتقد است دیدن قیر در خواب به معنای روزی می باشد و به دست آوردن مال می باشد ولی خوردن,
قیر را در خواب خوب نمی داند . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب قیر می گوید دیدن قیر در خواب نشان از روزی ,
دارد و دیدن بشکه قیر در خواب نشان از احترام دارد . برای دانستن تعبیر خواب کامل قیر با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب قیر

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب قیر می‌گوید:

دیدن قیر در خواب، علامت  آن است که از دام‌ها و نقشه‌های دشمنان مطلع خواهید شد.

درباره تعبیر خواب قیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند. در زمان حال از قیر برای اسفالت ,
جاده ها و خیابان ها و اندود بام ها استفاده می کنند و این در گذشته معمول نبوده لذا تعبیری که امروز,
برای قیر هست با تعبیر معبران کهن فرق می کند

. داشتن قیر انباشته که سیاهی آن دیده شود  نشانه وقار و سنگینی است. حرمت و احترام است. چنانچه ,
در خواب ببینید بشکه بزرگی دارید که انباشته از قیر است و سیاهی آن دیده می شود مورد احترام,
مردم قرار خواهید گرفت.

تعبیر دیدن بشکه قیر در خواب

دیدن تعداد زیادی بشکه قیر،به معنای مالی است فراوان و خواسته ای است سنگین ولی قیر گسترده مثل قیری ,
که برای گرفتن سوراخ های بام و قایق ها یا اسفالت یا اندود بام ها به کار می رود گرفتاری است,
و دست و پاگیری به خصوص اگر پایتان به آن آلوده شود.

تعبیر خواب قیر  به روایت محمد بن سیرین

دیدن قیر درخواب، دلیل روزی بود. اگر بیند قیر داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند قیر می خورد،
به این معنا است که به قدر آن چیزی حرام خورد.

قیر ماده‌ای است سیاه رنگ و خمیری شکل که در عایقکاری رطوبت و ساخت آسفالت کاربرد دارد. قیر انواع ,
گوناگونی دارد که هر یک از انواع آن، دارای کاربرد خاصی است. قیر از مشتقات نفت است,
و اغلب در پالایشگاه نفت تولید می‌شوند.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن