مشاهده : 1631تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قیر

تعبیر خواب قیر
معران بزرگی همچون ابن سیرین , آنلی بیتون و منوچهر تهرانی تعابیری متفاوت برای دیدن قیر در خواب آورده اند . برای دانستن تعبیر خواب قیر با ما همراه باشید .

ابن سیرین معتقد است دیدن قیر در خواب به معنای روزی می باشد و به دست آوردن مال می باشد ولی خوردن,
قیر را در خواب خوب نمی داند . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب قیر می گوید دیدن قیر در خواب نشان از روزی ,
دارد و دیدن بشکه قیر در خواب نشان از احترام دارد . برای دانستن تعبیر خواب کامل قیر با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب قیر

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب قیر می‌گوید:

دیدن قیر در خواب، علامت  آن است که از دام‌ها و نقشه‌های دشمنان مطلع خواهید شد.

درباره تعبیر خواب قیر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

قیر در خواب نشان روزی است ولی قیر اگر انباشته باشد یا گسترده فرق می کند. در زمان حال از قیر برای اسفالت ,
جاده ها و خیابان ها و اندود بام ها استفاده می کنند و این در گذشته معمول نبوده لذا تعبیری که امروز,
برای قیر هست با تعبیر معبران کهن فرق می کند

. داشتن قیر انباشته که سیاهی آن دیده شود  نشانه وقار و سنگینی است. حرمت و احترام است. چنانچه ,
در خواب ببینید بشکه بزرگی دارید که انباشته از قیر است و سیاهی آن دیده می شود مورد احترام,
مردم قرار خواهید گرفت.

تعبیر دیدن بشکه قیر در خواب

دیدن تعداد زیادی بشکه قیر،به معنای مالی است فراوان و خواسته ای است سنگین ولی قیر گسترده مثل قیری ,
که برای گرفتن سوراخ های بام و قایق ها یا اسفالت یا اندود بام ها به کار می رود گرفتاری است,
و دست و پاگیری به خصوص اگر پایتان به آن آلوده شود.

تعبیر خواب قیر  به روایت محمد بن سیرین

دیدن قیر درخواب، دلیل روزی بود. اگر بیند قیر داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد. اگر بیند قیر می خورد،
به این معنا است که به قدر آن چیزی حرام خورد.

قیر ماده‌ای است سیاه رنگ و خمیری شکل که در عایقکاری رطوبت و ساخت آسفالت کاربرد دارد. قیر انواع ,
گوناگونی دارد که هر یک از انواع آن، دارای کاربرد خاصی است. قیر از مشتقات نفت است,
و اغلب در پالایشگاه نفت تولید می‌شوند.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟