مشاهده : 303تعبیر خواب حرف میمRSSاشتراک:

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد
همان طور که می دانید مسجد محلی برای عبادت مسلمانان می باشد . حال ممکن است در خواب خود مسجد را به شکل های مختلف ببینیم .مثلا خواب ببینیم به مسجد می رویم یا در مسجد نماز می خوانیم که هر کدام تعابیری دارد.برای دانستن تعبیر خواب مسجد با ما همراه باشید .

امام صادق درباره تعبیر خواب مسجد می گوید دیدن مسجد در خواب به معنای رئیس , خیر و برکت , قاضی و زن نیکو,
می باشد .ابراهیم کرمانی درباره دیدن مسجد در خواب می گوید اگر خواب ببینی که صورت خود را در مسجد می شوی ,
یعنی مال خود را در مسجد خرج می کنی .برای دانستن تعابیر کامل تری از مسجد با ما همراه باشید .

تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد به روایت ابن سیرین

اگر در خواب ببینی «پادشاه» وارد مسجد یاخانه و یا روستایی شده است، یـعـنـی اهل آنجا دچار رنج و مصیبتی,
می‌شوند.

اگر در خواب ببینی در مسجدی بر سجاده نشسته‌ای (مخصوصاً اگر ببینی در مسجد اعتکاف کرده‌ای)،
یـعـنـی به سفر حج می‌روی.

دیدن مسجدِ آبادان در خواب یه معنای مرد عالم است که مردم پیش او آیند از بهر صلاح دین. اگر دید مسجدی بنا کرد،
دلیل که با مسلمانان نیکی کند.

اگر خواب ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، یـعـنـی مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.

اگر در خواب ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی ,
به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.

اگر خواب ببینی در مسجد یا عبادتگاه [نمازخانه و مکانهایی به این شکل] عبادت می‌کنی، یـعـنـی خیرات زیادی,
انجام می‌دهی ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.

تعبیر درست کردن مسجد در خواب

اگر خواب ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و…) را درست می‌کنی، یـعـنـی عقل و دین و ایمان تو,
درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی.

اگر در خواب ببینی در مسجد هستی و در پای تو دو بند بسته شده است، یـعـنـی در نماز یا جنگ با دشمنان دین ,
و یا هر کار دینی ثابت و استوار می‌باشی.

اگر پرده را بر درب خانه‌ای بزرگ یا درب مسجد یا در میان بازار در خواب ببینی، تعبیرش غم و اندوه و ترس شدید می‌باشد.

جزئیاتی از تعبیر خواب مسجد به روایت امام جعفر صادق

دیدن مسجد در خواب بر دوازده وجه است.

اول: پادشاه. دوم: قاضی. سوم: عالمی بزرگ. چهارم: رئیس. پنجم: امام. ششم: مسجد. هفتم: خطیب. هشتم: موذن.
نهم: قیّم. دهم: نام نیکو. یازدهم: خیروبرکت. دوازدهم: زن نیکو.

تعبیر خواب مسجد به روایت یوسف نبی

دیدن عمارت و مسجد دولت بود.

درباره تعبیر خواب مسجد به روایت ابراهیم کرمانی بیشتر بدانید

اگر در مسجدی نماز کرد بی قبله، دلیل بر بی دینی است. اگر دوست و روی خود را در مسجد می شست،
به این معنا است که مال خود را در آن مسجد هزینه کند و مرادش حاصل شود. اگر دید مسجدی خراب شد،

تعبیر به مسجد رفتن در خواب

دلیل که عالمی بمیرد از آنجا. اگر دید جایگاهی ملک او بود، مسجد شد، دلیل شرف و بزرگی است در دین اگر دید,
با قومی به مسجد رفت، دلیل که زنی خواهد.

تعبیر خواب مسجد به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

مسجد خیر و صلاح و تقوی و پرهیزگاری است و تقرب به اهل علم و دانش. چنان چه در خواب ببینید در مسجد هستید,
و نماز می گذارید کاری بزرگ و خوب انجام میدهید.

اگر وامداری یا محبوسی یا بیماری در خواب ببیند که در مسجد نماز می گذارد و این مبنا بر مبنای ,
صدق گذاشته می شود از سختی و بدبختی نجات می یابد.

اگر کسی خواب ببیند در مسجد نماز می گذارد یا در وضو خانه وضو می گیرد که بعدا نماز را اقامه کند زن می گیرد ,
و زن او پارسا و اهل دین خواهد بود.

اگر بیننده خواب رو به قبله در خواب نماز می گذارد کاری بر مبنای درست انجام می دهد و این کاری است ,
خوب و خداپسندانه و اگر ببیند در جهتی غیر از قبله نماز می خواند کاری خلاف انجام می دهد,
و این کاری است که او را خسران دنیا و عاقبت نصیب می کند.

اگر خواب ببینید خانه شما مسجد شده به بزرگی و مجد و عظمت می رسید و اگر ببینید در مسجد خانه گزیده,
و اقامت کرده اید از بزرگی حمایت می طلبید و او شما را مورد عنایت و حمایت قرار می دهد.

تعبیر خواب مسجد جابرمغربی

دیدن بنا نهادن مسجد، دلیل زن خواستن است. اگر مسجدی بنا کرد، دلیل که زنی دیندار خواهد. اگر چراغ مسجد,
بیفروخت، دلیل که در کاری که دارد روشنی ظاهر شود.

اگر دید به مسجد یا مکه یامدینه رفت، دلیل که از همه ترس ها ایمن شود و مرادهای دنیوی ,
و اخروی حاصل کند.

تعبرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردو
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس
تعبیر خواب کوسهتعبیر خواب کوسه
تعبیر خواب مرغابیتعبیر خواب مرغابی
تعبیر خواب نخلتعبیر خواب نخل
تعبیر خواب مستعبیر خواب مس
تعبیر خواب لیوانتعبیر خواب لیوان
تعبیر خواب قورباغهتعبیر خواب قورباغه
تعبیر خواب گریه کردنتعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب نختعبیر خواب نخ
تعبیر خواب لاستیکتعبیر خواب لاستیک
تعبیر خواب کرکستعبیر خواب کرکس
تعبیر خواب گوریلتعبیر خواب گوریل
تعبیر خواب کندوتعبیر خواب کندو
تعبیر خواب عقیقتعبیر خواب عقیق
تعبیر خواب کریستالتعبیر خواب کریستال
تعبیر خواب گوشوارهتعبیر خواب گوشواره
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گوجه فرنگیتعبیر خواب گوجه فرنگی
تعبیر خواب گندمتعبیر خواب گندم
تعبیر خواب گنجشکتعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب غسل دادنتعبیر خواب غسل دادن
تعبیر خواب گردبادتعبیر خواب گردباد
تعبیر خواب غارتعبیر خواب غار
تعبیر خواب کفگیرتعبیر خواب کفگیر
تعبیر خواب قریهتعبیر خواب قریه
تعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب گهوارهتعبیر خواب گهواره
تعبیر خواب قوریتعبیر خواب قوری
تعبیر خواب گشنیزتعبیر خواب گشنیز
تعبیر خواب سوتتعبیر خواب سوت
تعبیر خواب فسنجانتعبیر خواب فسنجان
تعبیر خواب سنبلتعبیر خواب سنبل
تعبیر خواب راسو , دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب راسو , دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سینیتعبیر خواب سینی
تعبیر خواب سیگارتعبیر خواب سیگار
تعبیر خواب کلیدتعبیر خواب کلید
تعبیر خواب طشت , دیدن طشت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طشت , دیدن طشت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قناریتعبیر خواب قناری
تعبیر خواب آبتعبیر خواب آب
تعبیر خواب دودکش , دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دودکش , دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شخمتعبیر خواب شخم
تعبیر خواب نارگیلتعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب قطارتعبیر خواب قطار
تعبیر خواب قیچیتعبیر خواب قیچی
تعبیر خواب عطسهتعبیر خواب عطسه
تعبیر خواب سندانتعبیر خواب سندان
تعبیر خواب کنجدتعبیر خواب کنجد
تعبیر خواب گیلاستعبیر خواب گیلاس
تعبیر خواب طوق , دیدن طوق در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طوق , دیدن طوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کنگرتعبیر خواب کنگر
تعبیر خواب قابلهتعبیر خواب قابله
تعبیر خواب لالهتعبیر خواب لاله
تعبیر خواب رشته , دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب رشته , دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گوسفندتعبیر خواب گوسفند
تعبیر خواب عشقتعبیر خواب عشق
تعبیر خواب گوهرتعبیر خواب گوهر
تعبیر خواب کشتیتعبیر خواب کشتی
تعبیر خواب گلابیتعبیر خواب گلابی
تعبیر خواب دیگ , دیدن دیگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دیگ , دیدن دیگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شمعدانتعبیر خواب شمعدان
تعبیر خواب عطرتعبیر خواب عطر
تعبیر خواب گیسوتعبیر خواب گیسو
تعبیر خواب سیمرغتعبیر خواب سیمرغ
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود رفتگری را ببینید و یا خواب ببینید خودتان رفتگر هستید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر اهل سفر و هیجان هستید ، حتما ببینید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب رف , دیدن رف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رشته , دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رسن , دیدن رسن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رز , دیدن رز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راه , دیدن راه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رب , دیدن رب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ران , دیدن ران در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راسو , دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رازیانه , دیدن رازیانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادیو , دیدن رادیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادار , دیدن رادار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دکتر , دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوانگی , دیوانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوار , دیدن دیوار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیو , دیدن دیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیگ , دیدن دیگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دوربین , دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دودکش , دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب