مشاهده : 3384تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود
از نظر معبران دیدن نخود در خواب تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد .در این مطلب تعبیر خواب نخود به روایت منوچهر تهرانی , خالد اصفهانی , یوسف نبی , آنلی بیتون و جابر مغربی برای شما آورده شده است .

از نظر امام صادق منوچهر تهرانی نخود در خواب به معنای غم و اندوه می باشد .یوسف نبی نیز درباره تعبیر خواب نخود ,
همین نظر را دارند و آن را نشانه غم می داند. آنلی بیتون که از معبران غربی است می گوید جمع کردن نخود ,
در خواب یعنی حاصل تلاش خود را می بینید و خوردن آن نشانه ثروتمند شدن است .

تعبیر خواب نخود

خالد اصفهانی :

دیدن نخود تر و خشک در خواببه معنای غم است. اگر خواب بیند که نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم کمتر بود.

آنلی بیتون مى‏گوید:

خوردن نخود در خواب ، به معنای کسب ثروت و تندرستی است .
دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است .

اگر در خواب ببینید در زمینی نخود می کارید ، به معنای آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی ,
می چینید و زمینه ای فراهم می آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

دیدن نخودهای خشک شده در خواب نشانه آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد .
خوردن نخودهای خشک شده ، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما راو
رنج خواهد داد.

جمع آوری نخود در خواب ، علامت آن است که نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود,
بهره خواهید برد .

دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش ,
بلاتکلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می کنید .

تعبیر دیدن نخود در خواب

اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب،
نشانه آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش زیادى مى‏کنید.

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب نخود گوید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

تعبیر خواب نخود به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته,
خورده شود بهتر است.

تاویل , تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال زالو انداختن ببینید و خواب ببینید زالو خون شما را می مکد .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
به آسانی 8 میلیون تومن برنده شوید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب زاغ , دیدن زاغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رینگ , دیدن رینگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریمل , دیدن ریمل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریگ , دیدن ریگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریش , دیدن ریش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریحان , دیدن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رولت , دیدن رولت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روغن , دیدن روغن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روژ , دیدن روژ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روزن , دیدن روزن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روز , دیدن روز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روده , دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رودخانه , دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روبنده , دیدن روبنده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روباه , دیدن روباه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روبان , دیدن روبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رنگ , دیدن رنگ ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رنده , دیدن رنده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رمان , خواندن رمان در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب