مشاهده : 517 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پاره ، دیدن پاره در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پاره ، دیدن پاره در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پاره ،تعبیر خواب پاره شدن لباسهای تزیینی ،تعبیر خواب پاره کردن کاغذ ،تعبیر خواب پاره شدن یقه و انواع تعبیر خواب پاره همراه ما باشید.

در واقع زمانی که چشم های خود را می بندید و وارد حالت ناهوشیاری می شوید،
برخی عملکردها در بدن به درستی انجام نمی شود و خطر این مسئله در برخی افراد
بالا و ممکن است منجر به مرگ فرد در خواب شود.بخش عمده خواب همیشه به عنوان
یک فعالیت مجهول در نظر گرفته می شود که بدن به خودی خود آن را انجام می دهد.
در متن زیر تعبیر خواب پاره را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پاره ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پاره

تعبیر خواب پاره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پاره و پارگی، موضع و شرایط متفاوت و گوناگون دارد. اگر در خواب دیدید که آستین شما پاره شده
زیان مالی می بینید. یخه پاره به شما بی احترامی می شود.

تعبیر خواب پاره کردن لباس با قیچی

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

پاره کردن لباس با قیچی در خواب یـعـنـی چیزی به تو می‌رسد

تعبیر خواب پارگی پشت لباس

پارگی پشت لباس از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پارگی پشت لباس به شما تهمت زده می شود و جلوی لباس شما اگر پاره بود رازی که دارید
و در کتمان و استتار آن می کوشید فاش می گردد.

انواع تعبیر خواب پاره

تعبیر خواب به روایت دانیال نبی

پارگی پوشاک در خواب ۷ وجه را شمرده است:
دین پاک.
توانگری.
عز و جاه
منفعت
عیش خوش.
عمل.
عدل.

تعبیر خواب پاره شدن یقه

تعبیر خواب پاره به روایت جابر مغربی

اگر کسی خواب ببینید بالاترین قسمت لباسش که در اینجا منظور یقه است پاره میشود
دلیل بر اینکه آبروی او برزید
اگر یقه لباسش را در اثر دعوا و یا بحث گاره کننده به او تهمت میزنند و اگر بدون مشاجره
و خود به خود یقه لباس پاره شود دلیل بر از دست رفتن مقداری از مال وی ثروت باشد.

تعبیر خواب پاره کردن کاغذ

پاره کردن کاغذ از نظر لیلا برایت

اگر در خواب ببینید که کاغذی را پاره می‌کنید، یعنی باید در انجام کارهایتان دقت بیشتری
انجام دهید،
پاره کردن نامه در خواب نشانه‌ی شنیدن خبر ناگوار است.

تعبیر خواب پاره شدن لباسهای تزیینی

تعبیر خواب پاره به روایت شیخ طوسی

پاره شدن و نابودی لباس های تزیینی مانند لباس مهمانی و یا لباس عروس دلیل بر خراب
شدن و یا تهمت زدن در اثر کینه و حسادت است.

تعبیر خواب پاره بودن شلوار در خواب

پاره بودن شلوار از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر شلوار شما در خواب پاره بود موردی پیش می آید که شرمنده می شوید و مردم شما را
سرزنش و ملامت می کنند. اگر ریسمانی را که تا بی نهایت ادامه داشت و شما ندانستید
متعلق به چه کسی است و از کجا می آید و تا کجا می رود پاره کردید به سختی بیمار
می شوید و در روزهای آینده باید مراقب صحت و سلامت خود باشید. اگر ریسمان را پاره کردید
زیان مالی می بینید.

تعبیر خواب اگر ببینید سگی لباستان را پاره کرده

تعبیر خواب پاره به روایت محمدبن سیرین

اگر ببینی سگی لباس تو را پاره کرده است، یـعـنـی دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی.
اگر ببینی لباس خودت را با قیچی بریده‌ای، تعبیرش خوب است،

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
شما عاشق کار با این رابط کاربری خواهید شد !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi