مشاهده : 216 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پیمانه ، دیدن پیمانه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پیمانه ، دیدن پیمانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پیمانه ،تعبیر خواب در دست داشتن پیمانه ،تعبیر خواب اگر ببینید با پیمانه چیزی را اندازه گیری می کنید و انواع تعبیر خواب پیمانه همراه ما باشید.

بعضی‌ها معتقدند رویا پنجره‌ای است به ضمیر ناخودآگاه در حالی که نظریه‌های
دیگه بر این باورند که رویا تنها یک نتیجه بی‌معنی از فعالیت مغز است که سبب
بازگردانی مغز می‌شود. بر اساس یک نظریه، رویا زمانی اتفاق می‌افتد که مغز
در حال پردازش اطلاعات و حذف غیرضروری‌ها و انتقال موارد مهم به حافظه بلند
مدت باشد. پس افرادی که می‌توانند خواب خود را به یاد بیاورند، توانایی بالایی
در حفظ کردن نیز دارند.در متن زیر تعبیر خواب پیمانه را قرار داده ایم.می توانید
تعبیر خواب پیمانه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پیمانه از نظر معبران

تعبیر خواب پیمانه به روایت محمد بن سیرین

پیمانه در خواب، نظام کار بود و انصاف است با مردمان، خاصه چون پیمانه راست
است

انواع تعبیر خواب پیمانه

تعبیر خواب پیمانه  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پیمانه ظرفی است برای اندازه گیری مایعات. منظور جام نیست. پیمانه نظام کار است
که بر مبنای درست باشد چون خود پیمانه بر عدل است و میزانی را که معین کرده اند
می دهد. عده ای از معبران می گویند پیمانه در خواب میانجی است و رابط برای صلح
و آشتی یا معامله.

تعبیر خواب اگر ببینید با پیمانه چیزی را اندازه گیری می کنید

تعبیر خواب از نظر محمد بن سیرین

اگر ببینی با پیمانه چیزی را میسنجی و اندازه می‌گیری، یـعـنـی اگر اهل علم هستی،
قاضی می‌شوی، ولی اگر اهل علم نیستی، برای قضاوت به قاضی محتاج خواهی شد.

تعبیر خواب در دست داشتن پیمانه

در دست داشتن پیمانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پیمانه در دست داشته باشید خواب شما می گوید که کارها را بر مبنای صحت و
درستی انجام می دهید. شکستن پیمانه ناکامی است. پر بودن آن کامروایی.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi