مشاهده : 77تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چانه ،تعبیر خواب نداشتن چانه در خواب ،تعبیر خواب کج شدن چانه در خواب ،تعبیر خواب جاری شدن خون از چانه و تعبیر خواب روییدن ریش روی چانه همراه ما باشید.

نباید خواب هایتان را پیش هرکسی تعریف کنید و خواب را باید برای کسی تعریف کرد
که هم عالم به کتاب‌ خدا و سنت پیامبر باشد و هم عامل به آن.‌ مسئله مهم دیگر
این‌است که خواب‌های بد و پریشان را که شیطان در ایجاد آن‌ها نقش دارد، نباید برای
کسی تعریف کرد، ممنوعیت این امر در روایات نیز آمده است.پیامبر اکرم در همین خصوص
می‌فرماید: هنگامی‌که یکی از شما خواب بد و پریشانی می‌بیند، بعد از بیدارشدن سه‌بار
به طرف چپ خود تف کند و اعوذبالله بخواند.در متن زیر تعبیر خواب چانه را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب چانه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چانه

 تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما
حالت طبیعی ندارد از این بابت و در همین زمینه لطماتی به شما وارد می آید.

تعبیر خواب دیدن چانه در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر چانه، بزرگتر فامیل و کسی است که کارهای زیادی را به عهده دارد.
اگر ببینی چانه‌ات بزرگ و کلفت می‌باشد، یـعـنـی برای دودمان و نسل و خانواده خوار
و حقیر خواهی شد.

تعبیر خواب روییدن ریش روی چانه

منوچهر مطیعی می گوید :

چنان چه در خواب ببینید که روی چانه شما ریش روئیده و در بیداری ریش نداشته باشید
بر عزت و حرمت شما افزوده می شود.

تعبیر خواب جاری شدن خون از چانه

ابن سیرین می گوید :

اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف
بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار
خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی

تعبیر خواب بزرگ شدن چانه

نظر منوچهر مطیعی در مورد اگر چانه بزرگ باشد

اگر در خواب ببینید که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بی حرمت و فاقد
اعتبار خواهید شد و اگر زیاد کوچک و حقیر باشد همین تعبیر را دارد و زیان مالی می بینید.
اگر در خواب ببینید که چانه ای متناسب دارید که خودتان از آن خوشتان بیاید بسیار خوب است.

تعبیر خواب کج شدن چانه در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی

اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار می گیرید و سر زبان ها می افتید
و پشت سرتان حرف می زنند.

تعبیر خواب نداشتن چانه در خواب

تعبیر خواب چانه نداشتن از نظر منوچهر مطیعی

اگر در خواب دیدید که اصلا چانه ندارید و زیر لب پائین شما بدون برجستگی است
در این صورت بیکار و بی عزت می شوید.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟