مشاهده : 114 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چانه ،تعبیر خواب نداشتن چانه در خواب ،تعبیر خواب کج شدن چانه در خواب ،تعبیر خواب جاری شدن خون از چانه و تعبیر خواب روییدن ریش روی چانه همراه ما باشید.

نباید خواب هایتان را پیش هرکسی تعریف کنید و خواب را باید برای کسی تعریف کرد
که هم عالم به کتاب‌ خدا و سنت پیامبر باشد و هم عامل به آن.‌ مسئله مهم دیگر
این‌است که خواب‌های بد و پریشان را که شیطان در ایجاد آن‌ها نقش دارد، نباید برای
کسی تعریف کرد، ممنوعیت این امر در روایات نیز آمده است.پیامبر اکرم در همین خصوص
می‌فرماید: هنگامی‌که یکی از شما خواب بد و پریشانی می‌بیند، بعد از بیدارشدن سه‌بار
به طرف چپ خود تف کند و اعوذبالله بخواند.در متن زیر تعبیر خواب چانه را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب چانه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چانه

 تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چانه غرور و شخصیت و اعتبار و عزت شما است و چنان چه در خواب ببینید چانه شما
حالت طبیعی ندارد از این بابت و در همین زمینه لطماتی به شما وارد می آید.

تعبیر خواب دیدن چانه در خواب

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر چانه، بزرگتر فامیل و کسی است که کارهای زیادی را به عهده دارد.
اگر ببینی چانه‌ات بزرگ و کلفت می‌باشد، یـعـنـی برای دودمان و نسل و خانواده خوار
و حقیر خواهی شد.

تعبیر خواب روییدن ریش روی چانه

منوچهر مطیعی می گوید :

چنان چه در خواب ببینید که روی چانه شما ریش روئیده و در بیداری ریش نداشته باشید
بر عزت و حرمت شما افزوده می شود.

تعبیر خواب جاری شدن خون از چانه

ابن سیرین می گوید :

اگر ببینی از چانه‌ات خون جاری شده است، یـعـنـی به اندازه خونی که رفته از طرف
بزرگتر فامیل دچار ضرر و زیان می‌شوی، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: در کسب و کار
خودت دچار اشکال و لطمه و نقص می‌شوی

تعبیر خواب بزرگ شدن چانه

نظر منوچهر مطیعی در مورد اگر چانه بزرگ باشد

اگر در خواب ببینید که چانه شما بزرگ شده نزد دوستان و خانواده بی حرمت و فاقد
اعتبار خواهید شد و اگر زیاد کوچک و حقیر باشد همین تعبیر را دارد و زیان مالی می بینید.
اگر در خواب ببینید که چانه ای متناسب دارید که خودتان از آن خوشتان بیاید بسیار خوب است.

تعبیر خواب کج شدن چانه در خواب

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی

اگر چانه شما کج باشد مورد سررزنش قرار می گیرید و سر زبان ها می افتید
و پشت سرتان حرف می زنند.

تعبیر خواب نداشتن چانه در خواب

تعبیر خواب چانه نداشتن از نظر منوچهر مطیعی

اگر در خواب دیدید که اصلا چانه ندارید و زیر لب پائین شما بدون برجستگی است
در این صورت بیکار و بی عزت می شوید.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس