مشاهده : 160 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چرتکه ،تعبیر خواب دیدن چرتکه ی بی مهره و تعبیر خواب گرفتن چرتکه از دیگری همراه ما باشید.

با مراجعه به معبران مختلف می توانیم خواب هایمان را بصورت کامل و صحیح
تعبیر کنیم.ممکن است دو شخص خواب یکسان ببینند و فکر کنند که چون
خوابشان یکسان است پس تعبیر یکسانی دارد ولی اصلا اینطور نیست و خواب
هر شخص باتوجه به موقعیت شخص،ویژگی های اخلاقی و… متفاوت است.
در متن زیر بصورت کامل تعبیر خواب چرتکه را از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب چرتکه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چرتکه از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است
که از وضع کسب و کار خود نگران است یا یک نگرانی برای او پیش می آید.

تعبیر خواب دیدن چرتکه در خواب

روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیگری نشسته با چرتکه حساب می کند و بیننده خواب نیز حضور دارد گویای
این است که او را به حساب می نشانند و ناگزیر می شود در موردی حساب پس بدهد.

تعبیر خواب گرفتن چرتکه از دیگری

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چنان چه بدهکار است باید بپردازد یا بدهکاری پیدا می کند. چرتکه دوست زبان
نفهم و حسابگری است که حتی دوستی را فدای حساب و کتاب خود می کند
و روی احساسات خویش لکه می گذارد. چنان چه در خواب ببینیم که کسی
چرتکه ای به ما داد یا از دکانی چرتکه ای خریدیم با چنین آدمی برخورد می کنیم.

انواع تعبیر خواب چرتکه

اگر کسی اصلا با چرتکه سرو کار ندارد در خواب چرتکه ببیند زندگیش بر مبنای
حساب دگرگون می شود یا تحولی ملایم بر همین اساس پدید می آید.

تعبیر خواب دیدن چرتکه ی بی مهره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر بی حساب پولی به دست آورده از او اخذ می گردد و همچنین اگر بر او ظلم
و ستم روا داشته اند داد خواهی به عمل می آید و جبران می شود. اگر خود بیننده
خواب ستم کرده به قصاص می رسد. چنان چه در خواب ببینیم که چرتکه ای گسیخته
و بی مهره داریم نشان این است که نظم کارهایمان به هم می خورد یا دوستی را
با مشخصات فوق که گفته شد از دست می دهیم. چرتکه در رفته و گسیخته نشانی
از زیان و ضرر کسبی است و چنان چه کسی اهل کسب و تجارت باشد و چرتکه گسیخته
در خواب ببیند در آینده زیان می بیند و در کسب شکست می خورد.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi