مشاهده : 88تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چرتکه ،تعبیر خواب دیدن چرتکه ی بی مهره و تعبیر خواب گرفتن چرتکه از دیگری همراه ما باشید.

با مراجعه به معبران مختلف می توانیم خواب هایمان را بصورت کامل و صحیح
تعبیر کنیم.ممکن است دو شخص خواب یکسان ببینند و فکر کنند که چون
خوابشان یکسان است پس تعبیر یکسانی دارد ولی اصلا اینطور نیست و خواب
هر شخص باتوجه به موقعیت شخص،ویژگی های اخلاقی و… متفاوت است.
در متن زیر بصورت کامل تعبیر خواب چرتکه را از نظر معبران مختلف قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب چرتکه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چرتکه از نظر معبران

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب کاسب و بازاری باشد و چرتکه در خواب ببیند نشان دهنده این است
که از وضع کسب و کار خود نگران است یا یک نگرانی برای او پیش می آید.

تعبیر خواب دیدن چرتکه در خواب

روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیگری نشسته با چرتکه حساب می کند و بیننده خواب نیز حضور دارد گویای
این است که او را به حساب می نشانند و ناگزیر می شود در موردی حساب پس بدهد.

تعبیر خواب گرفتن چرتکه از دیگری

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چنان چه بدهکار است باید بپردازد یا بدهکاری پیدا می کند. چرتکه دوست زبان
نفهم و حسابگری است که حتی دوستی را فدای حساب و کتاب خود می کند
و روی احساسات خویش لکه می گذارد. چنان چه در خواب ببینیم که کسی
چرتکه ای به ما داد یا از دکانی چرتکه ای خریدیم با چنین آدمی برخورد می کنیم.

انواع تعبیر خواب چرتکه

اگر کسی اصلا با چرتکه سرو کار ندارد در خواب چرتکه ببیند زندگیش بر مبنای
حساب دگرگون می شود یا تحولی ملایم بر همین اساس پدید می آید.

تعبیر خواب دیدن چرتکه ی بی مهره

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر بی حساب پولی به دست آورده از او اخذ می گردد و همچنین اگر بر او ظلم
و ستم روا داشته اند داد خواهی به عمل می آید و جبران می شود. اگر خود بیننده
خواب ستم کرده به قصاص می رسد. چنان چه در خواب ببینیم که چرتکه ای گسیخته
و بی مهره داریم نشان این است که نظم کارهایمان به هم می خورد یا دوستی را
با مشخصات فوق که گفته شد از دست می دهیم. چرتکه در رفته و گسیخته نشانی
از زیان و ضرر کسبی است و چنان چه کسی اهل کسب و تجارت باشد و چرتکه گسیخته
در خواب ببیند در آینده زیان می بیند و در کسب شکست می خورد.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟