مشاهده : 104 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چروک ، تعبیر خواب چروک شدن صورت کودک ، تعبیر چروک شدن پرده در خواب و تعبیر خواب چروک شدن فرش همراه ما باشید.

خواب‌ها انواع زیادی دارند که سه نوع شناخته‌شده‌ آن‌ها در احادیث نبوی
عبارت است از:
۱٫ بشرا، که در آن رسیدن خبر خوش و یا وقوع اتفاق نیکویی از جانب خداوند
به انسان مژده داده می‌شود؛ به این نوع خواب‌ها رویاهای صادقه و صالحه می‌گویند.
۲٫ خواب‌های بد و ترسناک، که در این نوع خواب‌ها غالباً شیطان دخل و تصرف دارد.
۳٫ حدیث‌النفس، در این نوع خواب‌ها انسان با خودش هم‌صحبت می‌شود و این
خواب‌ها زاییده افکار و انعکاس اتفاقات روزمره پیرامون شخص است.درمتن زیر تعبیر
خواب چروک را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چروک ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

تعبیر خواب چروک از نظر معبران

تعبیر خواب چروک  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا
می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می شوید زیرا چروک و چین بر چهره
نشانیفزونی شان و مرتبه بیننده خواب است.

تعبیر خواب چروک دیدن در خواب

اگر کسی که جوان است و بر چهره اش هیچ اثری از پیری نیست ببیند صورتش چروک
پیدا کرده تعبیر همان است که گفته شد.

تعبیر خواب چروک شدن صورت کودک

منوچهر مطیعی می گوید :

اگر پدر و مادری در خواب ببینند که چهره کودکشان چروک پیدا کرده خوب نیست زیرا از
بیماریآن کودک خبر می دهد و طبعا برای پدر و مادر غم و رنج همراه می آورد.

تعبیر چروک شدن پرده در خواب

پرده در خواب خودش عم و رنج و غصه را نوید می دهد چنان چه روی پرده خانه
خویش در خواب
چین و چروک بیش از حد ببینید برای اهل آن اتاق که پرده در آن آویخته است
ناراحتی فراهم
می شود چون پرده باید چین داشته باشد نه چروک.

تعبیر خواب چروک شدن فرش

منوچهر مطیعی می گوید :

همین تعبیر است اگر فرش جمع شده باشد و نتوانید آن را صاف کنید بطوری
که در خواب
هر طرفش را بکشید طرف دیگرش کج شود. این خبر از غم و ناراحتی برای اهل
خانه می دهد.
اصولا چروک روی لباس و چیزهائی که گفته شد خوب نیست.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن