مشاهده : 76تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چروک ، تعبیر خواب چروک شدن صورت کودک ، تعبیر چروک شدن پرده در خواب و تعبیر خواب چروک شدن فرش همراه ما باشید.

خواب‌ها انواع زیادی دارند که سه نوع شناخته‌شده‌ آن‌ها در احادیث نبوی
عبارت است از:
۱٫ بشرا، که در آن رسیدن خبر خوش و یا وقوع اتفاق نیکویی از جانب خداوند
به انسان مژده داده می‌شود؛ به این نوع خواب‌ها رویاهای صادقه و صالحه می‌گویند.
۲٫ خواب‌های بد و ترسناک، که در این نوع خواب‌ها غالباً شیطان دخل و تصرف دارد.
۳٫ حدیث‌النفس، در این نوع خواب‌ها انسان با خودش هم‌صحبت می‌شود و این
خواب‌ها زاییده افکار و انعکاس اتفاقات روزمره پیرامون شخص است.درمتن زیر تعبیر
خواب چروک را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چروک ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

تعبیر خواب چروک از نظر معبران

تعبیر خواب چروک  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا
می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می شوید زیرا چروک و چین بر چهره
نشانیفزونی شان و مرتبه بیننده خواب است.

تعبیر خواب چروک دیدن در خواب

اگر کسی که جوان است و بر چهره اش هیچ اثری از پیری نیست ببیند صورتش چروک
پیدا کرده تعبیر همان است که گفته شد.

تعبیر خواب چروک شدن صورت کودک

منوچهر مطیعی می گوید :

اگر پدر و مادری در خواب ببینند که چهره کودکشان چروک پیدا کرده خوب نیست زیرا از
بیماریآن کودک خبر می دهد و طبعا برای پدر و مادر غم و رنج همراه می آورد.

تعبیر چروک شدن پرده در خواب

پرده در خواب خودش عم و رنج و غصه را نوید می دهد چنان چه روی پرده خانه
خویش در خواب
چین و چروک بیش از حد ببینید برای اهل آن اتاق که پرده در آن آویخته است
ناراحتی فراهم
می شود چون پرده باید چین داشته باشد نه چروک.

تعبیر خواب چروک شدن فرش

منوچهر مطیعی می گوید :

همین تعبیر است اگر فرش جمع شده باشد و نتوانید آن را صاف کنید بطوری
که در خواب
هر طرفش را بکشید طرف دیگرش کج شود. این خبر از غم و ناراحتی برای اهل
خانه می دهد.
اصولا چروک روی لباس و چیزهائی که گفته شد خوب نیست.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهیزیه ،تعبیر خواب جهیزیه عروس ،تعبیر خواب جهیزیه مجلل و تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟