مشاهده : 87تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چروک ، تعبیر خواب چروک شدن صورت کودک ، تعبیر چروک شدن پرده در خواب و تعبیر خواب چروک شدن فرش همراه ما باشید.

خواب‌ها انواع زیادی دارند که سه نوع شناخته‌شده‌ آن‌ها در احادیث نبوی
عبارت است از:
۱٫ بشرا، که در آن رسیدن خبر خوش و یا وقوع اتفاق نیکویی از جانب خداوند
به انسان مژده داده می‌شود؛ به این نوع خواب‌ها رویاهای صادقه و صالحه می‌گویند.
۲٫ خواب‌های بد و ترسناک، که در این نوع خواب‌ها غالباً شیطان دخل و تصرف دارد.
۳٫ حدیث‌النفس، در این نوع خواب‌ها انسان با خودش هم‌صحبت می‌شود و این
خواب‌ها زاییده افکار و انعکاس اتفاقات روزمره پیرامون شخص است.درمتن زیر تعبیر
خواب چروک را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چروک ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

تعبیر خواب چروک از نظر معبران

تعبیر خواب چروک  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که چهره شما چروک پیدا کرده و پیر شده اید عزت و جاه شما بالا
می رود و نزد مردم محترم تر از آن چه هستید می شوید زیرا چروک و چین بر چهره
نشانیفزونی شان و مرتبه بیننده خواب است.

تعبیر خواب چروک دیدن در خواب

اگر کسی که جوان است و بر چهره اش هیچ اثری از پیری نیست ببیند صورتش چروک
پیدا کرده تعبیر همان است که گفته شد.

تعبیر خواب چروک شدن صورت کودک

منوچهر مطیعی می گوید :

اگر پدر و مادری در خواب ببینند که چهره کودکشان چروک پیدا کرده خوب نیست زیرا از
بیماریآن کودک خبر می دهد و طبعا برای پدر و مادر غم و رنج همراه می آورد.

تعبیر چروک شدن پرده در خواب

پرده در خواب خودش عم و رنج و غصه را نوید می دهد چنان چه روی پرده خانه
خویش در خواب
چین و چروک بیش از حد ببینید برای اهل آن اتاق که پرده در آن آویخته است
ناراحتی فراهم
می شود چون پرده باید چین داشته باشد نه چروک.

تعبیر خواب چروک شدن فرش

منوچهر مطیعی می گوید :

همین تعبیر است اگر فرش جمع شده باشد و نتوانید آن را صاف کنید بطوری
که در خواب
هر طرفش را بکشید طرف دیگرش کج شود. این خبر از غم و ناراحتی برای اهل
خانه می دهد.
اصولا چروک روی لباس و چیزهائی که گفته شد خوب نیست.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پاپیون ،تعبیر خواب داشتن پاپیون ،تعبیر خواب دیدن پاپیون باز و گره نخورده ،تعبیر خواب پاپیون بستن در خواب و انواع تعبیر خواب پاپیون همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاره ، دیدن پاره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟