مشاهده : 283تعبیر خواب حرف دالRSSاشتراک:

تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟
دوچرخه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممگن است خواب ببینید دوچرخه دارید و یا در حال دوچرخه سواری هستید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دوچرخه در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی می گوید دیدن دوچرخه در خواب یعنی رسیدن یک مسافر برای شما . دوچرخه سواری در خواب هم به معنای انجام کاری مشکل است .معبری دیگر درباره تعبیر خواب دوچرخه می گوید بالارفتن از تپه با دوچرخه به معنای آینده درخشان است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب دوچرخه از نظر معبران

در مورد خواب دیدن باید بدانید افراد نابینا هم خواب می بینند . چه فردی در ابتدا بینا بوده باشد و چه فردی که به طور مادرزاد نابینا باشد . انها با توجه به حس هایشان در بیداری خوب هایشان را هم به همان گونه می بینند .در هر صورت همه انسان ها خواب می بینند و اگر شخصی خواب نبیند یا خواب دیده و به یاد نیاورده و یا دچار اختلال شخصیتی می باشد و باید درمان شود .

تعبیر دیدن دوچرخه در خواب

تمام‌ وسایل‌ نقلیه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مرحله‌عبور ما از سفر زندگی‌ هستند. از آنجایی‌ که‌دوچرخه‌ قبل‌ از ماشین‌ ساخته‌ شده‌ است‌، این‌چنین‌ خوابی‌ می‌تواند بیانگر برخی‌ از گرایشات‌ وتمایلات‌ نوجوانی‌ شما باشد. اگر یک‌ نوجوان‌ هستیدو چنین‌ خوابی‌ دیده‌اید، این‌ خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ نحوه‌ زندگی‌ شما و امور روزمره‌ زندگی‌تان‌باشد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه از سن دوچرخه سواری شما نگذشته باشد و گاهی نیز سوار دوچرخه می شوید دیدن دوچرخه در خواب تعبیر خاصی ندارد چراکه دنباله افکار و اعمال روزانه شما است ولی اگر سن دوچرخه سواری شما گذشته باشد و دوچرخه در خواب ببینید یعنی مسافری برای شما می رسد و یا مهمانی یا یک خبر خانوادگی به شما می دهند.

تعبیر دوچرخه سواری در خواب

دوچرخه‌ سواری‌ در خواب‌ علامت وجود یک‌نیاز و ضرورت‌ برای‌ تعادل‌ و سخت‌ کوشی‌ است‌ تابتوانید با جد و جهد و سعی‌ فراوان‌ به‌ موفقیت‌ نایل‌شوید. عده‌ای‌ معتقدند که‌ دوچرخه‌ نشان‌ دهنده‌ نیاز شما به‌ کمک‌ و دستیاریست‌.

مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب دوچرخه می گوید:

اگر در خواب ببینید که خودتان سوار دوچرخه هستید کاری سخت انجام می دهید که انجام آن مستلزم دقت
و هوشیاری بسیار است،

اگر در خواب دیدید دوچرخه سوار هستید و میروید کاری آن چنان که گفته شد انجام میدهید که دور از
محیط معمولی شما است و اگر سوار بودید و می آمدید در محدوده خودتان به این مهم نائل می گردید.

اگر دیدید پشت دوچرخه کسی سوار هستید با کمک دیگری موفقیت به دست می آورید و اگر دیدید
کسی پشت دوچرخه شما نشسته این شما هستید که به دیگری کمک می کنید. این در صورتی است که نترسید.
اگر در خواب بترسید علامت ضعف شما است در مقابل آن کار.

مولف گوید:

سوار بودن بردوچرخه علامت از تکیه داشتن انسان به توانائی های خودش می باشد.
در حالتی دیگر معنای تنهائی و انزوا طلبی می دهد
ودر جائی دیگراهل حال بودن و عشق سرخوشی

لوک اویتنهاو می گوید :

دوچرخه سواری به معنای ملاقات دزدکی می باشد .

آنلی بیتون مى‏گوید:

اگر خواب ببینید با دوچرخه از تپه بالا می روید ، نشانه آینده ای درخشان است . و اگر ببینید با دوچرخه از تپه ای سرازیر می شوید ، نشانه نزدیک شدن بدبختی به شماست و از دست دادن نام نیک .

تعبیر دوچرخه داشتن در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر دوچرخه متعلق به شما باشد و به دیگری بدهید امکان در اختیار او قرار می دهید و اگر دوچرخه از دیگری گرفتید
از کمک و امکانات دیگران استفاده میبرید. چرج ها نمایانگر گردش زمان و روزگارند و تقارن چرخ ها
تعادل امیال شما است با حوادثی که اتفاق می افتد و چنان چه یکی از چرخ های
دوچرخه خراب باشد گویای این است که تعادل در کارهای شما نیست.

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب دوچرخه می گوید :

داشتن دوچرخه یعنی مراقب دزدها باشید

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟