مشاهده : 126تعبیر خواب حرف زRSSاشتراک:

تعبیر خواب زکام , زکام شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زکام , زکام شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید زکام شده اید و آبریزش بینی دارید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران بزرگی به تعبیر خواب زکام پرداخته اند.مطیعی تهرانی زکام شدن در خواب را به معنای پایان غم و ناراحتی می داند .ابن سیرین معتقد است دیدن زکام شدن در خواب یعنی بیمار خواهید شد ولی به زودی شفا پیدا می کنید . امام صادق هم زکام را در خواب بیماری و خشم می داند .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زکام به روایت معبران

کارل گوستاو یونگ چنین معتقد است که خواب های ما می تواند هشداری برای ما در زندگی باشد .مثلا اگر در خواب دیدید بیمار شده اید احتمالا خبر از یک بیماری در آینده نزدیک به شما می دهید و هم چنین می گوید بیماری در خواب نشان از ترس شما از یک موضوع در بیداری دارد و این تعابیر را می توان برای زکام هم استفاده کرد .

تعبیر زکام شدن در خواب

تعبیر خواب زکام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود. زکام همچنان که
در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و اندوهی است که زدوده
می شود و از بین می رود. عقده ای است که خالی می گردد.

تعبیر خواب زکام به روایت ابراهیم کرمانی

زکام دیدن در خواب ، یعنی با کسی خصومتی پیش می آبد و سریع رفع می شود.

تعبیر خواب زکام به روایت امام جعفر صادق

زکام درخواب به سه معناست:

اول: بیماری اندک. دوم: خشم گرفتن بر کسی. سوم: منفعت یافتن.

تعبیر خواب زکام به روایت محمد بن سیرین

اگر خواب بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود، دلیل است روزی کمی بیمار شود و زود شفا یابد
و هرچه که زکام صعب تر است، بیماری او بیشتر شود.

تعبیر آبریزش بینی در خواب

اگر خواب ببینید آب ریزش بینی دارید و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان
آب از بین می رود. اما اگر دیدید دیگری زکام شده کسی بر شما خشم می گیرد و تندی می کند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پاپیون ، دیدن پاپیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پاپیون ،تعبیر خواب داشتن پاپیون ،تعبیر خواب دیدن پاپیون باز و گره نخورده ،تعبیر خواب پاپیون بستن در خواب و انواع تعبیر خواب پاپیون همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاره ، دیدن پاره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟