مشاهده : 164 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زکام , زکام شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زکام , زکام شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید زکام شده اید و آبریزش بینی دارید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران بزرگی به تعبیر خواب زکام پرداخته اند.مطیعی تهرانی زکام شدن در خواب را به معنای پایان غم و ناراحتی می داند .ابن سیرین معتقد است دیدن زکام شدن در خواب یعنی بیمار خواهید شد ولی به زودی شفا پیدا می کنید . امام صادق هم زکام را در خواب بیماری و خشم می داند .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زکام به روایت معبران

کارل گوستاو یونگ چنین معتقد است که خواب های ما می تواند هشداری برای ما در زندگی باشد .مثلا اگر در خواب دیدید بیمار شده اید احتمالا خبر از یک بیماری در آینده نزدیک به شما می دهید و هم چنین می گوید بیماری در خواب نشان از ترس شما از یک موضوع در بیداری دارد و این تعابیر را می توان برای زکام هم استفاده کرد .

تعبیر زکام شدن در خواب

تعبیر خواب زکام به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید زکام شده اید مختصر کسالتی پیدا می کنید که زود زائل می شود. زکام همچنان که
در بیداری آب از سر و چشم و بینی انسان بیرون می ریزد غم و اندوهی است که زدوده
می شود و از بین می رود. عقده ای است که خالی می گردد.

تعبیر خواب زکام به روایت ابراهیم کرمانی

زکام دیدن در خواب ، یعنی با کسی خصومتی پیش می آبد و سریع رفع می شود.

تعبیر خواب زکام به روایت امام جعفر صادق

زکام درخواب به سه معناست:

اول: بیماری اندک. دوم: خشم گرفتن بر کسی. سوم: منفعت یافتن.

تعبیر خواب زکام به روایت محمد بن سیرین

اگر خواب بیند که یکی را یاخود را علت زکام بود، دلیل است روزی کمی بیمار شود و زود شفا یابد
و هرچه که زکام صعب تر است، بیماری او بیشتر شود.

تعبیر آبریزش بینی در خواب

اگر خواب ببینید آب ریزش بینی دارید و این به علت زکام است غم و رنج شما به قدر همان
آب از بین می رود. اما اگر دیدید دیگری زکام شده کسی بر شما خشم می گیرد و تندی می کند.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس