مشاهده : 139تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که خواب ببینید بر روی سجاده نشسته اید و یا سجاده ای از جنس ابریشم دارید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سجاده د خواب آورده اند .جابر مغربی می گوید سجاده خریدن در خواب به معنای میل به عبادت است . ابن سیرین درباره تعبیر خواب سجاده می گوید نسیتن بر روی سجاده به معنای رفتن به سفر حج است .مطیعی تهانی هم سجاده را در خواب خوب می داند .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سجاده و نشستن بر روی آن

بد نیست بدانید زمانی که سطح هوشیاری  پایین می آید انسان به خواب می رود و این به معنای ار دست دادن هوشیاری نیست .در زمان خواب مغز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و ممکن است فعال تر هم شود . در هر صورت خواب یکی از موارد ضروری برای سلامت بدن انسان می باشد و کم کردن مقدار ان باعث آسیب رسانی به بدن می شود .

تعبیر خریدن سجاده در خواب

تعبیر خواب سجاده به روایت جابر مغربی

اگر در خواب بیند که سجاده پشمین دارید یا بخرید، به معنای میل و رغبت به طاعت و عبادت است .

تعبیر سوختن سجاده در خواب

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینید سجاده تان در حال سوختن است به معنای عدم تمایل شما به عبادت است.

منوچهر تهرانی می گوید:

سجاده سوراخ شده در خواب یعنی که گناهی مرتکب شده اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده اید.

تعبیر سجاده ابریشمی در خواب

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند سجاده او ابریشمی بود، یعنی نماز خود را می خوایند ، ولی در راه دین ضعیف هستید.

تعبیر نشستن روی سجاده

تعبیر خواب سجاده به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند  در سجاده نشسته اید ، یعنی به سفر حج می روید .

مطیعی تهرانی اینگونه می گوید:

چنانچه در خواب ببینید بر سجاده متعلق به خودتان نشسته اید نشان آن است که کاری نیک انجام می دهید و عملی در جهت رضای خداوند می کنید. اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می نهید یعنی کاری می کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می شوند و نام شما را به نیکی می آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند. اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده اید شما از کار خیر دیگران سود می برید.

تعبیر دیدن سجاده در خواب

تعبیر خواب سجاده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد
و بر آن نشسته یا ایستاده باشید.

تعبیر شستن سجاده در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که سجاده خود را شسته و در آفتاب پهن کرده اید تا خشک شود
به معنای توبه کردن است.

بانک جامع تعبیر خواب , همسهری سرنخ

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟