مشاهده : 2992تعبیر خواب حرف عینRSSاشتراک:

تعبیر خواب عقیق

تعبیر خواب عقیق
عقیق از سنگ های گرانبها و قیمتی می باشد که این روزها از آن برای ساخت انگشتر استفاده می کنند .برای دانستن تعبیر خواب عقیق با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عقیق در خواب آورده اند . ابن سیرین معتقد است عقیق داشتن در خواب به معنای منفعت است و در تعبیری دیگر به دست آوردن مال است . مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب عقیق می گوید انگشتر عقیق در خواب به معنای خوشحالی می باشد و گم کردن عقیق در خواب به معنای گم شدن مالی در بیداری است . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب عقیق از نظر معبران بزرگ

تعبیر خواب عقیق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

عقیق از سنگ های عبادی است. در اسلام عقیق را منهای سنگ های جوهری تایید کرده اند و همراه داشتن آن را ,
نیکو دانسته اند. به همین دلیل و با توجه به برداشتی که نسبت به عقیق داریم دیدن این سنگ,
در خواب بد نیست.

اگر در خواب ببینید عقیقی دارد که روی آن آیه ای از قرآن یا دعایی نوشته شده است,
برای بیننده چنین خوابی خیر و خوشی پیش می آید و کارش گشاده و روزیش زیاد می گردد.

تعبیر دیدن انگشتر عقیق در خواب

اگر در خواب ببینید انگشتری از عقیق دارید که قبلا آن را نداشته اید موضوعی پیش می آید که خوشحال می شوید.
اگر این انگشتری را در خواب کسی به شما بدهد خدمتی از جانب او در جهت شما انجام می گیرد ,
که سود بخش است.

اگر در خواب شما به کسی انگشتری عقیق بدهید خدمتی برای او انجام می دهید. اگر عقیق و نگین خالی بدهید,
راهنمایی مفیدی می کنید. اگر خواب ببینید عقیقی داشته اید که گم شده مالی را از دست می دهید ,
یا فرصتی خوب و مناسب از شما فوت می شود.

ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی عقیق داری، یـعـنـی از شخص بزرگی به تو سود و منفعت می‌رسد،
ولی اگر خواب ببینی عقیق خود را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.

اگر خواب ببینی دارای مقدار زیاد و انبوهی از عقیق هستی، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال,
به دست می‌آوری .

تعبیرستان , آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟