مشاهده : 2066 تعبیر خواب حرف غین RSS اشتراک:

تعبیر خواب غوره

تعبیر خواب غوره
غوره ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم غوره می چینیم و یا در خواب غوره می خوریم . برای دانستن تعبیر خواب غوره با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن غوره در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب غوره می گوید خوردن غوره ای که ترش نباشد در خواب به معنای سود بردن است . ابراهیم کرمانی هم می گوید غوره خوردن در خواب به معنای ناراحتی است و در کل غوره در خواب نشان از سختی و مشقت دارد . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب غوره از نظر معبران

تعبیر خواب غوره  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که غوره دارید یا بر درخت است و آن درخت در تملک شماست یا جایی قرار گرفته که آنجا به شما,
تعلق دارد خواب شما می گوید کار مفیدی در دست اجرا دارید که ناتمام است یا زمان انجام آن فرا نرسیده ,
یا توفیق اقدام و انجام نیافته اید.

اگر در خواب ببینید که غوره می خورید ناراحت می شوید و این در صورتی است که ترشی غوره را بچشید,
و در خواب حس کنید.

اگر غوره را بخورید و ترش نباشد از همان کار ناتمام که گفته شد سود می برید و بهره مند می گردید.
اگر غوره را با دانستن به ترش بودن به کسی بدهید او را ناراحت می کنید,
و اگر  خواب ندانید ترش است یا آن را شیرین بیانگارید نیکی است که در حق او می کنید.

ریختن غوره در غذا و وجود غوره در طعامی که می خورید هیچ تعبیر خاصی ندارد ولی اگر ترش باشد,
تعبیر خاص ترشی و چاشنی ها را پیدا می کند که در جای خود گفتیم.

تعبیر خواب غوره به روایت ابراهیم کرمانی

اگر خواب بیند غوره خورد، دلیل که اندوهناک شود. اگر بیند غوره بفروخت و نخورد،
دلیل است هیچ اندوهی به وی نرسد.

اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بیند، به این معنا است که هیچ اندوهی به وی نرسد
و به تاویل بهتری است.

تعبیرگری می‌گوید:

اگر در بیداری فصل غوره باشد و در خواب ببینی که غوره می‌خوری،
یـعـنـی با سختی و رنج مال و اموال به دست می‌آوری،

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی