مشاهده : 1194 تعبیر خواب حرف لام RSS اشتراک:

تعبیر خواب لاک پشت

تعبیر خواب لاک پشت
لاک پشت ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم لاک پشت داریم و یا لاک پشت به خانه ما آمده است . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن لاک پشت در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب لاک پشت می گوید لاک پشت به معنای پیر زن یا پیرمردی آرام است . نشستن بر روی لاک پشت در خواب به معنای به سفر رفتن است . ابراهیم کرمانی هم می گوید خوردن گوشت لاک پشت به معنای کسب علم از یک عالم است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب لاک پشت از نظر معبران

تعبیر خواب لاک پشت  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

لاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، صبور و آرام که پند می دهد
و خیر و صلاح انسان ها را می خواهد. اگر در خواب ببینید که لاک پشتی دارید که مربوط به شماست،
مثلا در باغ یا ملک شما زندگی می کند نشان آن است که به صبر و حوصله نیاز دارید.

ضمیر و درونتان شما را به صبر و حوصله و بردباری دعوت می کند و این دعوت را با نشان دادن لاک پشت به شما می رساند.
همین طور ممکن است پیری کهن سال و با تجربه در مسیر قرار بگیردکه همین دعوت را بکند
و شما را پند بدهد و راهنمائی کند.

تعبیر نشستن بر پشت لاک پشت در خواب

اگر در خواب ببینید بر لاک پشتی نشسته اید به یک سفر دور می روید یا در دریا مسافرت خواهید کرد که این سفر
شما بسیار طولانی خواهد بود. اگر در خواب ببینید گوشت لاک پشت می خورید عمرتان طولانی می شود
یا میراثی به شما می رسد که صاحب آن پول و ثروت در دیاری بعید می زیسته
و اکنون هم آن مرده ریگ در فاصله ای دور قرار دارد.

تعبیر خواب لاک پشت به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن لاک پشت در خواب

دیدن لاک پشت در خواب برسه وجه است.

اول: مردی عالم. دوم: مردی زاهد. سوم: مردی صناع.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر خوردن گوشت لاک پشت

اگر خواب ببینی گوشت لاک‌پشت را می‌خوری، یـعـنـی از شخص عالمی علم و دانش کسب می‌کنی.

تعبیر خواب لاک پشت به روایت محمد بن سیرین

تعبیر لاک پشت داشتن در خواب

اگر در خواب بیند لاک پشت داشت یا در خانه آمد، به این معنا است او را با زاهدی صحبت افتد. اگر خواب بیند
گوشت لاک پشت خورد، دلیل است به قدر آن علم آموزد.

تعبیر خواب لاک پشت آنلی بیتون

۱ـ دیدن لاک پشت در خواب ، نشنه آن است که واقعه ای باعث می گردد شرایط کار شما بهبود یابد .
۲ـ خوردن سوپ لاک پشت در خواب ، علامت آن است که از اتحادی مصالحه آمیز خرسند خواهید شد

آفتاب , تعبیرستان , حرف تازه

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی
logo-samandehi