مشاهده : 1719تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کراوات

تعبیر خواب کراوات
کروات ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم کرواتی را می خریم و با کروات می زنیم و یا کروات را باز می کنیم . برای دانستن تعبیر خواب کروات با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی را برای دیدن کروات در خواب آورده اند . اگر خواب ببینم کروات داریم یعنی دچار گلو درد می شویم .
باز کردن کروات در خواب به معنای بدشانسی می باشد . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کراوات می گوید,
داشتن کروات زشت در خواب در حالیکه لباس مرتب بر تن دارید نشانه بد گفتن از شما توسط دیگران است .
در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کراوات از نظر معبران

در کتاب سر زمین رویاها آمده است:

شما کراوات دارید : به درد گلو دچار می شوید .

کراوات می فروشید : یکنفر را می خواهید که به کارهایتان رسیدگی کند .

کراوات گره می زنید : دردهای رماتیسمی بهبود می یابد .

گره کراوات را باز می کنید : بدشانسی در کار

تعداد زیادی کراوات دارید : یک شانس غیره منتظره

تعبیر خواب کراوات به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است. تعبیر خاصی ندارد و چنانچه در خواب های خویش ,
کراوات دیدیم باید شرایط و اجزا دیگر تشکیل دهنده خواب را نیز به حساب آورده و بعد تعبیر درست آن را دریافت کنیم.

تعبیر داشتن کروات زشت در خواب

اگر در خواب ببینید لباس مرتبی پوشیده اید ولی کراوات زشتی به گردن بسته اید کاری می کنید که دیگران ,
به شما توجه می کنند و درباره شما بد می گویند.

اگر در خواب ببینید لباس نامرتب به تن دارید اما کراواتی گران قیمت و ابریشمین به گردن بسته اید خواب شما ,
می گوید که ریاکاری می کنید، تظاهر به خوب بودن می کنید و خوشتن را غیر از آنچه واقعا هستید,
نشان می دهید.

اگر در خواب ببینید که چندین کراوات را به هم گره زده و با آن چیزی مثل ریسمان درست کرده اید تا از آن به جای ,
طناب استفاده کنید نشان آن است که آبروی خویش را در گروی کاری نامطمئن قرار می دهید.
ریسک می کنید و حیثیت و اعتبارتان را به خطر می اندازید.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاه ،تعبیر خواب آب چاه و تعبیر خواب بد طعم بودن آب چاه از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟