مشاهده : 711تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کراوات

تعبیر خواب کراوات
کروات ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم کرواتی را می خریم و با کروات می زنیم و یا کروات را باز می کنیم . برای دانستن تعبیر خواب کروات با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی را برای دیدن کروات در خواب آورده اند . اگر خواب ببینم کروات داریم یعنی دچار گلو درد می شویم .
باز کردن کروات در خواب به معنای بدشانسی می باشد . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کراوات می گوید,
داشتن کروات زشت در خواب در حالیکه لباس مرتب بر تن دارید نشانه بد گفتن از شما توسط دیگران است .
در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کراوات از نظر معبران

در کتاب سر زمین رویاها آمده است:

شما کراوات دارید : به درد گلو دچار می شوید .

کراوات می فروشید : یکنفر را می خواهید که به کارهایتان رسیدگی کند .

کراوات گره می زنید : دردهای رماتیسمی بهبود می یابد .

گره کراوات را باز می کنید : بدشانسی در کار

تعداد زیادی کراوات دارید : یک شانس غیره منتظره

تعبیر خواب کراوات به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است. تعبیر خاصی ندارد و چنانچه در خواب های خویش ,
کراوات دیدیم باید شرایط و اجزا دیگر تشکیل دهنده خواب را نیز به حساب آورده و بعد تعبیر درست آن را دریافت کنیم.

تعبیر داشتن کروات زشت در خواب

اگر در خواب ببینید لباس مرتبی پوشیده اید ولی کراوات زشتی به گردن بسته اید کاری می کنید که دیگران ,
به شما توجه می کنند و درباره شما بد می گویند.

اگر در خواب ببینید لباس نامرتب به تن دارید اما کراواتی گران قیمت و ابریشمین به گردن بسته اید خواب شما ,
می گوید که ریاکاری می کنید، تظاهر به خوب بودن می کنید و خوشتن را غیر از آنچه واقعا هستید,
نشان می دهید.

اگر در خواب ببینید که چندین کراوات را به هم گره زده و با آن چیزی مثل ریسمان درست کرده اید تا از آن به جای ,
طناب استفاده کنید نشان آن است که آبروی خویش را در گروی کاری نامطمئن قرار می دهید.
ریسک می کنید و حیثیت و اعتبارتان را به خطر می اندازید.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب مستعبیر خواب مس
تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردو
تعبیر خواب گوجه فرنگیتعبیر خواب گوجه فرنگی
تعبیر خواب مرغابیتعبیر خواب مرغابی
تعبیر خواب گریه کردنتعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب گوریلتعبیر خواب گوریل
تعبیر خواب لیوانتعبیر خواب لیوان
تعبیر خواب نباتتعبیر خواب نبات
تعبیر خواب نخلتعبیر خواب نخل
تعبیر خواب کوفتهتعبیر خواب کوفته
تعبیر خواب نارگیلتعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب کندوتعبیر خواب کندو
تعبیر خواب قیچیتعبیر خواب قیچی
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس
تعبیر خواب کوسهتعبیر خواب کوسه
تعبیر خواب نختعبیر خواب نخ
تعبیر خواب عینکتعبیر خواب عینک
تعبیر خواب لوبیاتعبیر خواب لوبیا
تعبیر خواب کرکستعبیر خواب کرکس
تعبیر خواب کلاغتعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب غسل دادنتعبیر خواب غسل دادن
تعبیر خواب سیگارتعبیر خواب سیگار
تعبیر خواب گهوارهتعبیر خواب گهواره
تعبیر خواب قمارتعبیر خواب قمار
تعبیر خواب سوسمارتعبیر خواب سوسمار
تعبیر خواب عیدتعبیر خواب عید
تعبیر خواب غارتعبیر خواب غار
تعبیر خواب عطرتعبیر خواب عطر
تعبیر خواب گنجشکتعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب گیلاستعبیر خواب گیلاس
تعبیر خواب کنجدتعبیر خواب کنجد
تعبیر خواب گردبادتعبیر خواب گردباد
تعبیر خواب لیموتعبیر خواب لیمو
تعبیر خواب عقیقتعبیر خواب عقیق
تعبیر خواب غولتعبیر خواب غول
تعبیر خواب لامپتعبیر خواب لامپ
تعبیر خواب گندمتعبیر خواب گندم
تعبیر خواب شخمتعبیر خواب شخم
تعبیر خواب غورهتعبیر خواب غوره
تعبیر خواب قوریتعبیر خواب قوری
تعبیر خواب لاستیکتعبیر خواب لاستیک
تعبیر خواب عسلتعبیر خواب عسل
تعبیر خواب شترتعبیر خواب شتر
تعبیر خواب قربانیتعبیر خواب قربانی
تعبیر خواب قندتعبیر خواب قند
تعبیر خواب کنگرتعبیر خواب کنگر
تعبیر خواب قناریتعبیر خواب قناری
تعبیر خواب کلیدتعبیر خواب کلید
تعبیر خواب کلوچهتعبیر خواب کلوچه
تعبیر خواب عنابتعبیر خواب عناب
تعبیر خواب سوسکتعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب قصرتعبیر خواب قصر
تعبیر خواب عنقاتعبیر خواب عنقا
تعبیر خواب کریستالتعبیر خواب کریستال
تعبیر خواب گلابیتعبیر خواب گلابی
تعبیر خواب آبنوستعبیر خواب آبنوس
تعبیر خواب گوشوارهتعبیر خواب گوشواره
تعبیر خواب گِلتعبیر خواب گِل
تعبیر خواب کفگیرتعبیر خواب کفگیر
تعبیر خواب قورباغهتعبیر خواب قورباغه
تعبیر خواب عروسیتعبیر خواب عروسی
تعبیر خواب آبتعبیر خواب آب
تعبیر خواب غبارتعبیر خواب غبار
تعبیر خواب سیمرغتعبیر خواب سیمرغ
تعبیر خواب عنکبوتتعبیر خواب عنکبوت
تعبیر خواب سنبلتعبیر خواب سنبل
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خود را در حال طبل زدن ببینید و یا خواب ببینید کسی طبل می زند .برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صنوبر , دیدن صنوبر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق , دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صفحه , دیدن صفحه گرامافون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صبح , دیدن دمیدن صبح در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صافی , دیدن صافی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندلی , دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صاعقه , دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکنجه
تعبیر خواب شکنبه
تعبیر خواب صابون
تعبیر خواب شکلات
تعبیر خواب شکر
تعبیر خواب شکار
تعبیر خواب شیطان
تعبیر خواب شیشه
تعبیر خواب شیرخشت
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه