مشاهده : 239 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کرباس

تعبیر خواب کرباس
کرباس نوعی پارچه است که بافتی درشت دارد و از جنس کنف یا کتان است .حال برای اینکه بدانید دیدن کرباس در خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کرباس در خواب آورده اند . به عنوان مثال جابر مغربی می گوید سایبان کرباس ,
در خواب به معنای به خدمت پادشاه درآمدن است .ابن سیرین درباره تعبیر خواب کرباس می گوید دیدن کرباس ,
در خواب یعنی رها شدن از غم . برای دانستن تعبیر کامل کرباس با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کرباس از نظر معبران

جابر مغربی درباره تعبیر خواب کرباس می‌گوید:

اگر در خواب ببینی سجاده‌ای از جنس کرباس داری یا خریدی، یـعـنـی نسبت به طاعت و عبادت خداوند ,
خیلی علاقه‌مند می‌شوی .

اگر خواب ببینی سایبان تو کرباسی است و رنگ آن سبز یا سفید می‌باشد، یـعـنـی به خدمت «پادشاهی»,
عادل مشغول می‌شوی.

اگر در خواب ببینی رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کرده‌ای، یـعـنـی زن «فاسق» را از دست,
داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.

ابن سیرین درباره دیدن کرباس در خواب می‌گوید:

اگر در خواب ببینی قبای نو و جدیدی از جنس کرباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود .دیدن پنبه وکرباس و مانند آن ,
حشمت زیاد شود.

درباره تعبیر خواب کرباس  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

تعبیر خواب کرباس منوچهر تهرانی

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد. این تعبیر برای ما ,
مسلمانان است و برای ملل و اقوام و مذاهب دیگر نیست چه بسا در خوابنامه های غربی مقابل ,
کلمه کرباس تاویل دیگری نوشته باشند.

برداشت ما از کرباس به این علت متفاوت است که اولا کرباس کم بهاترین پارچه است و معمولا فقرا از آن لباس,
می دوختند و می پوشیدند دوم آنکه با کرباس کفن می کنند. این دو تصور که در عمق ذهن ما وجود دارد,
زایل نشدنی است لذا در خواب هایی که می بینیم یا نشان فقر است یا گویای غم و اندوه و گریه و ماتم.

چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که لباس گشادی از کرباس پوشیده اندوهگین می شود. اگر لباس گشاد ,
کرباسی رنگ زرد داشته باشد از بیماری خبر می دهد.

پوشیدن لباسی تنگ از کرباس در خواب گویای این است که در فشار و مضیقه قرار می گیریم.
فروختن و خریدن کرباس نیز همین تعبیر را دارد.

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب کرباس می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی دارای «خلعتی» خوب و سفید یا سبز از جنس کرباس می‌باشی، یـعـنـی به عزت,
و جاه دنیا و آخرت می‌رسی.

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن