مشاهده : 209تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کرباس

تعبیر خواب کرباس
کرباس نوعی پارچه است که بافتی درشت دارد و از جنس کنف یا کتان است .حال برای اینکه بدانید دیدن کرباس در خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کرباس در خواب آورده اند . به عنوان مثال جابر مغربی می گوید سایبان کرباس ,
در خواب به معنای به خدمت پادشاه درآمدن است .ابن سیرین درباره تعبیر خواب کرباس می گوید دیدن کرباس ,
در خواب یعنی رها شدن از غم . برای دانستن تعبیر کامل کرباس با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کرباس از نظر معبران

جابر مغربی درباره تعبیر خواب کرباس می‌گوید:

اگر در خواب ببینی سجاده‌ای از جنس کرباس داری یا خریدی، یـعـنـی نسبت به طاعت و عبادت خداوند ,
خیلی علاقه‌مند می‌شوی .

اگر خواب ببینی سایبان تو کرباسی است و رنگ آن سبز یا سفید می‌باشد، یـعـنـی به خدمت «پادشاهی»,
عادل مشغول می‌شوی.

اگر در خواب ببینی رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کرده‌ای، یـعـنـی زن «فاسق» را از دست,
داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.

ابن سیرین درباره دیدن کرباس در خواب می‌گوید:

اگر در خواب ببینی قبای نو و جدیدی از جنس کرباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود .دیدن پنبه وکرباس و مانند آن ,
حشمت زیاد شود.

درباره تعبیر خواب کرباس  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

تعبیر خواب کرباس منوچهر تهرانی

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد. این تعبیر برای ما ,
مسلمانان است و برای ملل و اقوام و مذاهب دیگر نیست چه بسا در خوابنامه های غربی مقابل ,
کلمه کرباس تاویل دیگری نوشته باشند.

برداشت ما از کرباس به این علت متفاوت است که اولا کرباس کم بهاترین پارچه است و معمولا فقرا از آن لباس,
می دوختند و می پوشیدند دوم آنکه با کرباس کفن می کنند. این دو تصور که در عمق ذهن ما وجود دارد,
زایل نشدنی است لذا در خواب هایی که می بینیم یا نشان فقر است یا گویای غم و اندوه و گریه و ماتم.

چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که لباس گشادی از کرباس پوشیده اندوهگین می شود. اگر لباس گشاد ,
کرباسی رنگ زرد داشته باشد از بیماری خبر می دهد.

پوشیدن لباسی تنگ از کرباس در خواب گویای این است که در فشار و مضیقه قرار می گیریم.
فروختن و خریدن کرباس نیز همین تعبیر را دارد.

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب کرباس می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی دارای «خلعتی» خوب و سفید یا سبز از جنس کرباس می‌باشی، یـعـنـی به عزت,
و جاه دنیا و آخرت می‌رسی.

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟