مشاهده : 154تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کرباس

تعبیر خواب کرباس
کرباس نوعی پارچه است که بافتی درشت دارد و از جنس کنف یا کتان است .حال برای اینکه بدانید دیدن کرباس در خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کرباس در خواب آورده اند . به عنوان مثال جابر مغربی می گوید سایبان کرباس ,
در خواب به معنای به خدمت پادشاه درآمدن است .ابن سیرین درباره تعبیر خواب کرباس می گوید دیدن کرباس ,
در خواب یعنی رها شدن از غم . برای دانستن تعبیر کامل کرباس با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کرباس از نظر معبران

جابر مغربی درباره تعبیر خواب کرباس می‌گوید:

اگر در خواب ببینی سجاده‌ای از جنس کرباس داری یا خریدی، یـعـنـی نسبت به طاعت و عبادت خداوند ,
خیلی علاقه‌مند می‌شوی .

اگر خواب ببینی سایبان تو کرباسی است و رنگ آن سبز یا سفید می‌باشد، یـعـنـی به خدمت «پادشاهی»,
عادل مشغول می‌شوی.

اگر در خواب ببینی رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کرده‌ای، یـعـنـی زن «فاسق» را از دست,
داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.

ابن سیرین درباره دیدن کرباس در خواب می‌گوید:

اگر در خواب ببینی قبای نو و جدیدی از جنس کرباس پوشیده‌ای، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

کرباس وریسمان پنبه و گندم روزی حلال بود بعضی گویند اندک غم بود .دیدن پنبه وکرباس و مانند آن ,
حشمت زیاد شود.

درباره تعبیر خواب کرباس  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

تعبیر خواب کرباس منوچهر تهرانی

دیدن کرباس در خواب چندان خوب نیست و نشانه از غم و اندوه و فقر و ماتم و عزا دارد. این تعبیر برای ما ,
مسلمانان است و برای ملل و اقوام و مذاهب دیگر نیست چه بسا در خوابنامه های غربی مقابل ,
کلمه کرباس تاویل دیگری نوشته باشند.

برداشت ما از کرباس به این علت متفاوت است که اولا کرباس کم بهاترین پارچه است و معمولا فقرا از آن لباس,
می دوختند و می پوشیدند دوم آنکه با کرباس کفن می کنند. این دو تصور که در عمق ذهن ما وجود دارد,
زایل نشدنی است لذا در خواب هایی که می بینیم یا نشان فقر است یا گویای غم و اندوه و گریه و ماتم.

چنانچه بیننده خواب در خواب ببیند که لباس گشادی از کرباس پوشیده اندوهگین می شود. اگر لباس گشاد ,
کرباسی رنگ زرد داشته باشد از بیماری خبر می دهد.

پوشیدن لباسی تنگ از کرباس در خواب گویای این است که در فشار و مضیقه قرار می گیریم.
فروختن و خریدن کرباس نیز همین تعبیر را دارد.

امام صادق (ع) درباره تعبیر خواب کرباس می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی دارای «خلعتی» خوب و سفید یا سبز از جنس کرباس می‌باشی، یـعـنـی به عزت,
و جاه دنیا و آخرت می‌رسی.

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب زراعت , زراعت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زراعت , زراعت در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که خود را در حال زراعت ببینید و یا ببینید نتیجه زراعتتان ناموفق بوده است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
به آسانی 8 میلیون تومن برنده شوید !
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب زخم , دیدن زخم بر تن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زانو , دیدن زانو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زاغ , دیدن زاغ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رینگ , دیدن رینگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریمل , دیدن ریمل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریگ , دیدن ریگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریش , دیدن ریش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ریحان , دیدن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رولت , دیدن رولت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روغن , دیدن روغن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روژ , دیدن روژ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روزن , دیدن روزن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روز , دیدن روز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روده , دیدن روده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رودخانه , دیدن رودخانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روبنده , دیدن روبنده در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب روباه , دیدن روباه در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب