مشاهده : 11308تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم
کرم ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم میوه ای می خوریم که کرم دارد یا کرم را می کشیم و یا خارج شدن کرم از دهان . برای دانستن تعبیر خواب کرم با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کرم در خواب آورده اند .کشتن کرم در خواب به معنای رهایی از مادیات است,
و دیدن کرم در خواب به معنای تحت فشار قرار گرفتن توسط افراد شرور است . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کرم ,
می گوید خوردن میوه کرم دار در خواب به معنای به دست آوردن پول است . با پرشین وی همراه باشید,
تا با این تعبیر خواب بیشتر آشنا شوید.

تعبیر خواب کرم از نظر معبران

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کرم می گوید:

اگر دختری خواب ببیند که کرم‌ها روی تن او می‌خزند، نشانه آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است.
اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می‌سازد ,
و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.

دیدن کرم در خواب، علامت آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

تعبیر خواب کرم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند,
و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید.

اگر خواب ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید,
و از یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن,
به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند ,

علامت آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم,
توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. ,

اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما,
در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

تعبیر دیدن کرم در خواب

دیدن کرم در خواب، علامت آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

بیشتر بدانید :ابن سیرین درباره تعبیر خواب کرم گوید:

اگر شخصی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن است که خداوند به او فرزندی ,
عطا خواهد کرد.

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود بیانگر این است که فرزندش ,
ضعیف و فرومایه گردد.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟