مشاهده : 11396تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم
کرم ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم میوه ای می خوریم که کرم دارد یا کرم را می کشیم و یا خارج شدن کرم از دهان . برای دانستن تعبیر خواب کرم با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کرم در خواب آورده اند .کشتن کرم در خواب به معنای رهایی از مادیات است,
و دیدن کرم در خواب به معنای تحت فشار قرار گرفتن توسط افراد شرور است . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کرم ,
می گوید خوردن میوه کرم دار در خواب به معنای به دست آوردن پول است . با پرشین وی همراه باشید,
تا با این تعبیر خواب بیشتر آشنا شوید.

تعبیر خواب کرم از نظر معبران

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کرم می گوید:

اگر دختری خواب ببیند که کرم‌ها روی تن او می‌خزند، نشانه آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است.
اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می‌سازد ,
و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.

دیدن کرم در خواب، علامت آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

تعبیر خواب کرم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند,
و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید.

اگر خواب ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید,
و از یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن,
به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند ,

علامت آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم,
توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. ,

اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما,
در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

تعبیر دیدن کرم در خواب

دیدن کرم در خواب، علامت آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

بیشتر بدانید :ابن سیرین درباره تعبیر خواب کرم گوید:

اگر شخصی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن است که خداوند به او فرزندی ,
عطا خواهد کرد.

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود بیانگر این است که فرزندش ,
ضعیف و فرومایه گردد.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟