مشاهده : 180تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کر

تعبیر خواب کر
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود ببینید که ناشنوا شده اید و یا خواب ببینید شخص دیگر ناشنوا و کر شده است .برای دانستن تعبیر خواب کر با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای کر شدن در خواب آورده اند . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کر می گوید اگر در خواب ,
ببینید که کر شده اید یعنی از حرف های مردم ناراحت شده اید و اگر شخص دیگری را کر ببینید یعنی حرفی میزنید ,
که دیگران متوجه نمی شوند .ابن سیرین دیدن کر را در خواب به معنای تباه شدن دین می دانند . با پرشین وی ,
همراه باشید تا بیشتر درباره این تعبیر خواب بدانید .

تعبیر خواب کر از نظر معبران

تعبیر خواب کر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خود را در خواب کر دیدنمت  علامت آن است که از سخنان مردم آزرده می شوید یا مطالبی می شنوید که به طبع شما ,
خوش نمی آید. اما اگر در خواب ببینیم که دیگری کر شده و ما هر چه می گوئیم او نمی شنود نشان آن است,
که چیزی برای گفتن داریم که نمی توانیم بگوئیم.

رازی هست که شهامت فاش کردنش را نداریم یا با دیگران عدم تفاهم پیدا می کنیم.

تعبیر خواب کر به روایت محمد بن سیرین 

دیدن کری به خواب، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا.

درباره تعبیر خواب کر به روایت ابراهیم کرمانی بیشتر بدانید

تعبیر دیدن کری در خواب

دیدن کری در خواب، به معنای بینائی است و بستگی کارها. اگر در خواب کری دید که شنوا شد، به این معنا است ,
که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد.

تعبیر خواب کر به روایت امام جعفر صادق

دیدن کری بر چهار وجه است.

اول: درویشی. دوم: تباهی سوم: غم و اندوه. چهارم: بستگی کارها.

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های,
باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد,
که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشد که در خواب ببینید از کسی طلبکار هستید و یا به کسی بدهکار هستید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تعبیر خواب طلاق , طلاق گرفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طلا , دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صنوبر , دیدن صنوبر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق , دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صفحه , دیدن صفحه گرامافون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صبح , دیدن دمیدن صبح در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صافی , دیدن صافی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندلی , دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صاعقه , دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکنجه
تعبیر خواب شکنبه
تعبیر خواب صابون
تعبیر خواب شکلات
تعبیر خواب شکر
تعبیر خواب شکار
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه