مشاهده : 600تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کر

تعبیر خواب کر
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود ببینید که ناشنوا شده اید و یا خواب ببینید شخص دیگر ناشنوا و کر شده است .برای دانستن تعبیر خواب کر با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای کر شدن در خواب آورده اند . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کر می گوید اگر در خواب ,
ببینید که کر شده اید یعنی از حرف های مردم ناراحت شده اید و اگر شخص دیگری را کر ببینید یعنی حرفی میزنید ,
که دیگران متوجه نمی شوند .ابن سیرین دیدن کر را در خواب به معنای تباه شدن دین می دانند . با پرشین وی ,
همراه باشید تا بیشتر درباره این تعبیر خواب بدانید .

تعبیر خواب کر از نظر معبران

تعبیر خواب کر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خود را در خواب کر دیدنمت  علامت آن است که از سخنان مردم آزرده می شوید یا مطالبی می شنوید که به طبع شما ,
خوش نمی آید. اما اگر در خواب ببینیم که دیگری کر شده و ما هر چه می گوئیم او نمی شنود نشان آن است,
که چیزی برای گفتن داریم که نمی توانیم بگوئیم.

رازی هست که شهامت فاش کردنش را نداریم یا با دیگران عدم تفاهم پیدا می کنیم.

تعبیر خواب کر به روایت محمد بن سیرین 

دیدن کری به خواب، دلیل بر تباهی دین است و نامرادی در دنیا.

درباره تعبیر خواب کر به روایت ابراهیم کرمانی بیشتر بدانید

تعبیر دیدن کری در خواب

دیدن کری در خواب، به معنای بینائی است و بستگی کارها. اگر در خواب کری دید که شنوا شد، به این معنا است ,
که کارهای بسته بر وی گشاده شود به مراد رسد.

تعبیر خواب کر به روایت امام جعفر صادق

دیدن کری بر چهار وجه است.

اول: درویشی. دوم: تباهی سوم: غم و اندوه. چهارم: بستگی کارها.

تعبیر خواب به فرایند معنادهی به رویاهایی که در خواب دیده می‌شود، گفته می‌شود. در بسیاری از تمدن‌های,
باستانی خواب دیدن به عنوان یک ارتباط فراطبیعی یا وسیله‌ای برای مداخلات نیروهای غیبی در نظر گرفته می‌شد,
که افرادی با نیروهای ویژه قادر به گره‌گشایی از مفهوم آن هستند.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهیزیه ،تعبیر خواب جهیزیه عروس ،تعبیر خواب جهیزیه مجلل و تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟