مشاهده : 9520تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار
همان طور که می دانید کفتار حیوانی مرده خوار و کثیف است . برای اینکه بدانید دیدن کفتار در خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کفتار در خواب آورده اند .از آنجا که کفتار خود حیوانی کثیف است دیدن آن هم ,
در خواب خوب نیست .ابن سیرین می گوید دیدن کفتار در خواب به معنای پلیدی می باشد . مطیعی تهرانی درباره ,
تعبیر خواب کفتار می گوید اگر در خوابی که می بینید کفتار به سمت شما بیاید تعبیر خوبی ندارد .
برای دانستن تعبیر کامل کفتار با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کفتار از نظر معبران

تعبیر خواب کفتار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

همان طور که می دانید کفتار حیوانی است و حشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوب ,
نیست. در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می گیرد ,
نه آن چه واقعا است و شما در خواب می بینید.

مثلا ممکن است شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد ,
کفتار را به جای سگ بگیرید. صبح فردا آن چه تعبیر بر آن انجام می شود سگ است نه کفتار.

متقابلا ممکن است سگی را در خواب ببینید که بی آزار از کنارتان می گذرد ولی شما وحشت زده گمان کنید که,
آن حیوان کفتار است. صبح فردا آن چه تعبیر بر اساس آن انجام می گیرد کفتار است نه سگ ,
زیرا شما سگ را کفتار گرفته اید.

اینجا نیز ادراک شما معیار تعبیر است. این مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رویت نمی شناسید و نمی دانید,
چگونه جانوری است مهم نیست. آن چه اهمیت دارد برداشت شما است. اگر کفتاری در خواب ببینید,
و بدانید کفتار است و از آن بترسید خوب نیست.

تعبیر دیدن کفتار در خواب

میمنت و شگون ندارد. اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید خوب نیست چرا که خواب,
او می گوید حادثه ای برای بیننده خواب اتفاق خواهد افتاد و بر اوست که در روزهای آینده محتاط باشد,
و خویشتن را حفظ کند.

اگر کفتاری در خواب ببینید که پشتش به طرف شما باشد، بگذرد و دور شود خوب است چون ,
خطری از شما دور می شود ولی اگر کفتار را به سمت خود ببینید و به شما نزدیک شود,
و حمله کند خوب نیست.

نگاه کردن در چشم کفتار نیز خوب نیست، اگر در خواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می شوید و اگر,
کفتار از شما بگریزد خطری را دفع کرده اید. برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که اساس,
زندگی بیننده خواب را به هم می ریزد. به هر حال دیدن کفتار در خواب شئامت دارد.

بیشتر بدانید تعبیر خواب کفتار به روایت محمد بن سیرین 

دیدن کفتار درخواب، به معنای زنی زشت و پلید است . اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود،
دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب کفتار می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یـعـنـی پیرزنی تو را جادو می‌کند .

تعبیرستان , با علم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟