مشاهده : 12083 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کفتار

تعبیر خواب کفتار
همان طور که می دانید کفتار حیوانی مرده خوار و کثیف است . برای اینکه بدانید دیدن کفتار در خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کفتار در خواب آورده اند .از آنجا که کفتار خود حیوانی کثیف است دیدن آن هم ,
در خواب خوب نیست .ابن سیرین می گوید دیدن کفتار در خواب به معنای پلیدی می باشد . مطیعی تهرانی درباره ,
تعبیر خواب کفتار می گوید اگر در خوابی که می بینید کفتار به سمت شما بیاید تعبیر خوبی ندارد .
برای دانستن تعبیر کامل کفتار با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کفتار از نظر معبران

تعبیر خواب کفتار به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

همان طور که می دانید کفتار حیوانی است و حشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوب ,
نیست. در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می گیرد ,
نه آن چه واقعا است و شما در خواب می بینید.

مثلا ممکن است شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد ,
کفتار را به جای سگ بگیرید. صبح فردا آن چه تعبیر بر آن انجام می شود سگ است نه کفتار.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب کرباس

متقابلا ممکن است سگی را در خواب ببینید که بی آزار از کنارتان می گذرد ولی شما وحشت زده گمان کنید که,
آن حیوان کفتار است. صبح فردا آن چه تعبیر بر اساس آن انجام می گیرد کفتار است نه سگ ,
زیرا شما سگ را کفتار گرفته اید.

اینجا نیز ادراک شما معیار تعبیر است. این مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رویت نمی شناسید و نمی دانید,
چگونه جانوری است مهم نیست. آن چه اهمیت دارد برداشت شما است. اگر کفتاری در خواب ببینید,
و بدانید کفتار است و از آن بترسید خوب نیست.

تعبیر دیدن کفتار در خواب

میمنت و شگون ندارد. اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید خوب نیست چرا که خواب,
او می گوید حادثه ای برای بیننده خواب اتفاق خواهد افتاد و بر اوست که در روزهای آینده محتاط باشد,
و خویشتن را حفظ کند.

اگر کفتاری در خواب ببینید که پشتش به طرف شما باشد، بگذرد و دور شود خوب است چون ,
خطری از شما دور می شود ولی اگر کفتار را به سمت خود ببینید و به شما نزدیک شود,
و حمله کند خوب نیست.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب کبوتر

نگاه کردن در چشم کفتار نیز خوب نیست، اگر در خواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می شوید و اگر,
کفتار از شما بگریزد خطری را دفع کرده اید. برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته اند که اساس,
زندگی بیننده خواب را به هم می ریزد. به هر حال دیدن کفتار در خواب شئامت دارد.

بیشتر بدانید تعبیر خواب کفتار به روایت محمد بن سیرین 

دیدن کفتار درخواب، به معنای زنی زشت و پلید است . اگر بیند که کفتاری در خانه او بسته بود،
دلیل که زنی زشت بخواهد و دزدیدن در دیدن کفتار در خواب هیچ نباشد.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب کفتار می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت کفتار می‌خوری، یـعـنـی پیرزنی تو را جادو می‌کند .

تعبیرستان , با علم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi