مشاهده : 1752تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کوچه

تعبیر خواب کوچه
کوچه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود.ممکن است خواب ببینیم در کوچه ای دراز هستیم .یا کوچه ای باریک و یا پهن. برای دانستن تعبیر خواب کوچه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کوچه در خواب آورده اند . اگر خواب ببینیم در کوچه ای دراز هستیم یعنی,
به هدف خود نمی رسیم .اگر کوچه سطحی ناهموار داشت نشان از آینده ای سخت دارد .ابن سیرین درباره,
تعبیر خواب کوچه می گوید .وارد شدن در کوچه آباد در خواب به معنای منفعت است .در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کوچه به روایت معبران

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ خواب کوچه نشان می دهد که شانس گذشته همراه شما نخواهد بود و گرفتار پریشانی و اضطراب می شوید .

۲ـ اگر زن جوانی خواب ببیند در کوچه ای تاریک سرگردان شده است ، هشداری است برای او تا از برخی ,
دوستی ها چشم بپوشد ،چرا که این دوستی ها تبدیل به بی آبرویی او خواهد شد

تعبیر خواب کوچه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم باسئوالی رو به رو می شویم که فکر ما را,
به خود مشغول می دارد.

تعبیر دیدن کوچه دراز در خواب

اگر در خواب خود را در کوچه ای دراز و تنگ ببینیم در راه رسیدن به هدف باز می مانیم . اگر ببینیم کوچه ای است,
که خانه های خوب در اطراف آن هست یا مردمی خوب آن جا زندگی می کنند خوب است ,
زیرا خواب ما می گوید با مردی نیکنام برخورد می کنیم,

و اگر خانه ها ویرانه بود یا مردمی بد در آن جا بودند تعبیر خلاف آن است. اگر کوچه ناهموار بود راه آینده ما سخت ,
خواهد بود و اگر هموار بود به سرعت پیشرفت می کنیم.

بیشتر بدانید ابن سیرین درباره تعبیر خواب کوچه می‌گوید:

اگر خواب ببینی وارد کوچۀ خوب و آبادی شده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، مخصوصاً اگر اهالی آن کوچه ,
درستکار و صالح باشند،‌‌‌‌‌ ولی اگر افرادی بدکردار هستند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر خواب ببینی در کوچۀ بزرگ و فراخی اقامت کرده‌ای، یـعـنـی مشکل کار تو حل می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر,
کوچه تنگ و تاریک باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟