مشاهده : 1691تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کوچه

تعبیر خواب کوچه
کوچه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود.ممکن است خواب ببینیم در کوچه ای دراز هستیم .یا کوچه ای باریک و یا پهن. برای دانستن تعبیر خواب کوچه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کوچه در خواب آورده اند . اگر خواب ببینیم در کوچه ای دراز هستیم یعنی,
به هدف خود نمی رسیم .اگر کوچه سطحی ناهموار داشت نشان از آینده ای سخت دارد .ابن سیرین درباره,
تعبیر خواب کوچه می گوید .وارد شدن در کوچه آباد در خواب به معنای منفعت است .در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کوچه به روایت معبران

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ خواب کوچه نشان می دهد که شانس گذشته همراه شما نخواهد بود و گرفتار پریشانی و اضطراب می شوید .

۲ـ اگر زن جوانی خواب ببیند در کوچه ای تاریک سرگردان شده است ، هشداری است برای او تا از برخی ,
دوستی ها چشم بپوشد ،چرا که این دوستی ها تبدیل به بی آبرویی او خواهد شد

تعبیر خواب کوچه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم باسئوالی رو به رو می شویم که فکر ما را,
به خود مشغول می دارد.

تعبیر دیدن کوچه دراز در خواب

اگر در خواب خود را در کوچه ای دراز و تنگ ببینیم در راه رسیدن به هدف باز می مانیم . اگر ببینیم کوچه ای است,
که خانه های خوب در اطراف آن هست یا مردمی خوب آن جا زندگی می کنند خوب است ,
زیرا خواب ما می گوید با مردی نیکنام برخورد می کنیم,

و اگر خانه ها ویرانه بود یا مردمی بد در آن جا بودند تعبیر خلاف آن است. اگر کوچه ناهموار بود راه آینده ما سخت ,
خواهد بود و اگر هموار بود به سرعت پیشرفت می کنیم.

بیشتر بدانید ابن سیرین درباره تعبیر خواب کوچه می‌گوید:

اگر خواب ببینی وارد کوچۀ خوب و آبادی شده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، مخصوصاً اگر اهالی آن کوچه ,
درستکار و صالح باشند،‌‌‌‌‌ ولی اگر افرادی بدکردار هستند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر خواب ببینی در کوچۀ بزرگ و فراخی اقامت کرده‌ای، یـعـنـی مشکل کار تو حل می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر,
کوچه تنگ و تاریک باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟