مشاهده : 2372 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کوچه

تعبیر خواب کوچه
کوچه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود.ممکن است خواب ببینیم در کوچه ای دراز هستیم .یا کوچه ای باریک و یا پهن. برای دانستن تعبیر خواب کوچه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کوچه در خواب آورده اند . اگر خواب ببینیم در کوچه ای دراز هستیم یعنی,
به هدف خود نمی رسیم .اگر کوچه سطحی ناهموار داشت نشان از آینده ای سخت دارد .ابن سیرین درباره,
تعبیر خواب کوچه می گوید .وارد شدن در کوچه آباد در خواب به معنای منفعت است .در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کوچه به روایت معبران

آنلی بیتون مى‏گوید:

۱ـ خواب کوچه نشان می دهد که شانس گذشته همراه شما نخواهد بود و گرفتار پریشانی و اضطراب می شوید .

۲ـ اگر زن جوانی خواب ببیند در کوچه ای تاریک سرگردان شده است ، هشداری است برای او تا از برخی ,
دوستی ها چشم بپوشد ،چرا که این دوستی ها تبدیل به بی آبرویی او خواهد شد

تعبیر خواب کوچه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینیم که در کوچه ای ناشناس و مجهول هستیم باسئوالی رو به رو می شویم که فکر ما را,
به خود مشغول می دارد.

تعبیر دیدن کوچه دراز در خواب

اگر در خواب خود را در کوچه ای دراز و تنگ ببینیم در راه رسیدن به هدف باز می مانیم . اگر ببینیم کوچه ای است,
که خانه های خوب در اطراف آن هست یا مردمی خوب آن جا زندگی می کنند خوب است ,
زیرا خواب ما می گوید با مردی نیکنام برخورد می کنیم,

و اگر خانه ها ویرانه بود یا مردمی بد در آن جا بودند تعبیر خلاف آن است. اگر کوچه ناهموار بود راه آینده ما سخت ,
خواهد بود و اگر هموار بود به سرعت پیشرفت می کنیم.

بیشتر بدانید ابن سیرین درباره تعبیر خواب کوچه می‌گوید:

اگر خواب ببینی وارد کوچۀ خوب و آبادی شده‌ای، تعبیرش سود و منفعت می‌باشد، مخصوصاً اگر اهالی آن کوچه ,
درستکار و صالح باشند،‌‌‌‌‌ ولی اگر افرادی بدکردار هستند، تعبیرش ضرر و زیان می‌باشد.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر خواب ببینی در کوچۀ بزرگ و فراخی اقامت کرده‌ای، یـعـنـی مشکل کار تو حل می‌شود،‌‌‌‌‌ ولی اگر,
کوچه تنگ و تاریک باشد، تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن