مشاهده : 1068 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
سایه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است در خواب سایه خودمان را ببینیم و یا خواب ببینیم زیر سایه درخت نشسته ایم .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سایه در خواب آورده اند . امام صادق سایه را در خواب بزرگی و هیبت می داند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سایه می گوید سایه خودتان در خواب به معنای شهرت و آوازه است .بودن در سایه ابر در خواب تعبیر خوبی دارد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سایه به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است سایه در خواب نمادی از قسمت هایی از وجودتان است که پنهان مانده و کشف نشده است .شاید هم خود شما تمایل به مخفی کردن آن بعد از وجودتان دارید .باید بدانید این بدین معنا نیست که بخش های منفی شماست ممکن است بخشی خلاقانه باشد که نیاز به پرورش دارد .

تعبیر نشستن در سایه

تعبیر خواب سایه به روایت امام جعفر صادق

نشستن در سایه بر پنج وجه است،

اول: بزرگی. دوم: هیبت. سوم: پناه. چهارم: منفعت. پنجم: مرگ.

تعبیر دیدن سایه در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

سایه دو نوع است و ما نیز در خواب خارج از این دو نوع سایه ای نمی بینیم . اول سایه خودمان است . که اگر مقابل منبع نور ایستاده باشیم طبعا سایه مابر زمین و بر دیوار می افتد . دوم سایه اشیا و این شامل همه چیز می شود . در رویاهای ما سایه خودمان ،
نام و آوازه است . شهرت نیک و بدی است که با کارهایی که کرده ایم کسب کرده ایم
و مردم درباره ما قضاوت های خوب و بد می کنند .

تعبیر خواب سایه به روایت محمد بن سیرین

سایه در خواب، بزرگی و هیبت بود و نیز سایه در خواب بزرگی است از پادشاه
و همچنین سایه کوچک در تاویل پادشاه بود

تعبیر سایه نداشتن در خواب

منوچهر تهرانی اینگونه بیان می کند:

اگر  در خواب ببینیم که اصلا سایه نداریم خواب خوبی نیست و بهتر این است که بیننده خواب روز بعد صدقه بدهد .

تعبیر سایه نامتناسب از خود

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم سایه ای کوچک و نامتناسب با هیکل خود داریم علامت آن است که مردم درباره ما بد قضاوت می کنند. کارهائی کرده ایم یا حرف هایی زده ایم که تحقیر شده ایم و دیگران به ما با دیده کوچکی می نگرند و شان و ارزش لازم را برای ما قائل نیستند . اگر سایه ای مناسب جثه و اندام خویش اما کم رنگ داشته باشیم خواب ما می گوید استطاعت کمک به دیگران را داریم اما کمک نمی کنیم . می توانیم برای مردم مفید باشیم
لیکن مضایقه داریم . و اگر سایه ای پر رنگ و سیاه داشته باشیم نشان آن است
که سود ما به مردم می رسد . به زبان دیگر آدم خوبی
هستیم و افراد جامعه درباره ما قضاوت خوب دارند و ناممان را به نیکی بر زبان می آورند .

تعبیر سایه ابر در خواب

منوچهر تهرانی اینگونه بیان می کند:

و اما بعد سایه اشیا و به خصوص سایه ابر . اگر در رویای خویش احساس کنید هوا گرم و آفتابی است و در این حالت لکه ابری در آسمان پیدا شود و بر سایه شما سایه بیافکند خوابی مبارک و میمون دیده اید . این نشان آن است که مورد عنایت و لطف پروردگار عالم قرار می گیرید و بر گزیده و ممتاز می شوید . در این حالت رنگ ابر در تعبیر رویا قضاوت هائی به وجود می آورد . اگر ابر روی شخص یا منطقه ای سایه بیافکند
و شما مشاهده کنید که ابر سایه است خواب شما می گوید آن شخص
یا آن ناحیه گرفتار غم و اندوه می شوند .

سایه ابر سیاه به معنای غم و ناراحتی است و اگر پائین باشد و ما را فرا بگیرد بلاست . ابر سفید و سایه خاکستری رنگ طبیعی و نیکو است .

تعبیر سایه دیوار در خواب

منوچهر تهرانی چنین گفته :

چنان چه در خواب ببینید که زیر سایه دیوار قرار گرفته اید و آن دیوار عظیم و محکم است رویای شما خبر می دهد که از جهتی مورد حمایت قرار می گیرید . کسی یا کسانی از شما حمایت می کنند . دستتان را می گیرند و با این کمک و همراهی شما به شان و جاه می رسید
حال اگر دیوار ضعیف و مخروبه باشد ، مثل دیوار گلی و چینه رویای شما می گوید
از کسی کمک و پایمردی می طلبید که توان انجام را ندارد .

ابن سیرین می گوید:

سایه دیوار در خواب به معنای بزرگی و عزت است از مردی بزرگ، که زیر سایه او زندگی می کند.

تعبیر سایه درخت در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید زیر سایه درخت نشسته اید نیکو است چرا که خواب شما می گوید رفاه و آرامش می یابید
و باز هم این با توجه به نوع درخت تفاوت هائی به وجود می آورد
که در تعبیر اثر می نهد اما کلا حکم همین است .

اگر دیدید در خواب سایه کسی بر شما افتاده نیکو خوابی نیست چون نشان آن است که غمگین می شوید و چنان چه ببینید سایه شما بر دیگری افتاده ستم می کنید و موجب رنج و ملال آن شخص هر کس هست ، می شوید . در مورد درختان گفتم که سایه همه درختان
خوب است اما سایه درخت چنار و نارون و نخل بهتر است . سایه بید اندکی غم می آورد . شاه توت اصلا خوب نیست

تعبیر خواب سایه به روایت محمد بن سیرین

اگر در سایه درختِ خار و درختِ بی بر باشد، به معنای مردی مفسد و بی باک
و بی دیانت باشد و، اینکه اجلش نزدیک است.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi