تبریک تولد انگلیسی با ترجمه فارسی

مشاهده : 46620
تبریک تولد انگلیسی با ترجمه فارسی اس ام ا س ، داستان ، معما
گزیده ای از بهترین جملات تبریک تولد به انگلیسی با معنی فارسی

اگر به دنبال متن تبریک تولد به انگلیسی هستید در این مقاله بهترین پیامک های تولدت مبارک به انگلیسی را به همراه معنی فارسی برایتان گرداوری کرده ایم

تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی

Count your life by smiles, not tears. Count your age by friends, not years. Happy birthday

۱ . زندگی را با لبخندهایت بشمار نه اشک هاست. سنت را با دوستانت بشمار نه سالها. تولدت مبارک

Another adventure filled year awaits you. Welcome it by celebrating your birthday with pomp and splendor. Wishing you a very happy and fun-filled birthday!

۲ . سالی پر از ماجراهای جدید منتظرت است. با جشن گرفتن تولدت با نشاط و شکوه از آن استقبال کن. تولدت شاد و مبارک .

تبریک تولد به انگلیسی

تبریک تولد دوستانه به انگلیسی

May the joy that you have spread in the past come back to you on this day. Wishing you a very happy birthday

۳ . امیدوارم شادی هایی که بین دیگران پراکنده ای امروز به تو بازگردد. با آرزوی تولدی بسیار مبارک

May you be gifted with life’s biggest joys and never-ending bliss. After all, you yourself are a gift to earth, so you deserve the best. Happy birthday

۴ . امیدوارم زندگی شاد و سعادت بی پایان داشته باشی. تو خودت هدیه ای که به زمین داده شده و لیاقت بهترین ها را داری. تولدت مبارک

تبریک تولد به انگلیسی برای دوست

تبریک تولد به انگلیسی

تبریک تولد به انگلیسی برای دوست

Forget the past; look forward to the future, for the best things are yet to come

۵ . گذشته را فراموش کن و به آینده نگاه کن، زیرا بهترین چیزها برای تو هنوز در راهند.

Cheers on your birthday. One step closer to adult underpants

۶ . تولدت مبارک ، یه قدم دیگه به پوشک شدن نزدیک شدی!

Happy birthday to someone who is forever young

۷ . تولد تنها فردی که تا ابد جوان است مبارک

Congratulations on being even more experienced. I’m not sure what you learned this year, but every experience transforms us into the people we are today. Happy birthday

۸ . با تجربه تر شدنت مبارک. نمیدانم امسال چه چیزهای جدیدی یاد گرفته ای ولی هر تجربه ای که کسب میکنیم ما را تبدیل به آدم فعلی میکند. تولدت مبارک.

اس ام اس تبریک تولد به انگلیسی با معنی فارسی

تبریک تولد به انگلیسی

اس ام اس تبریک تولد به انگلیسی با معنی فارسی

Wishing you a day filled with happiness and a year filled with joy. Happy birthday!

۹ . برایت روزی پر از شادی و سالی پر از خوشبختی را آرزومندم، تولدت مبارک!

On your birthday we wish for you that whatever you want most in life it comes to you just the way you imagined it or better. Happy birthday

۱۰ . در روز تولدت بهتر از هر آنچه در زندگی ات خواسته ای و تصور کرده ای را آرزومندیم . تولدت مبارک!

I may not be by your side celebrating your special day with you, but I want you to know that I’m thinking of you and wishing you a wonderful birthday

تبریک تولد به انگلیسی

کارت پستال تبریک تولد به انگلیسی

۱۱ . شاید برای جشن گرفتن این روز خاص کنارت نباشم ولی میخوام بدانی به تو فکر می کنم و آرزو میکنم تولدی بی نظیر داشته باشی

Happy birthday to someone who I could not imagine life without. You are one of a kind! Thank you for everything, and enjoy your special day today.

۱۲ . نمی توانم زندگی ام را بدون تو تصور کنم. یه دونه ای عزیزم! ممنونم برای همه چیز! از تولدت لذت ببر. تولدت مبارک

My life would not be the same without you and your amazing energy. Wishing you happiness today and always

۱۳ . زندگی من بدون تو و انرژی ات به این خوبی نبود ! آرزو می کنم همیشه شاد و خوشبخت باشی.

پیام تبریک تولد به انگلیسی برای دوست صمیمی

تبریک تولد به انگلیسی

پیام تبریک تولد به انگلیسی برای دوست صمیمی

Happy birthday to my bestie. Thank you for knowing me like no one else does!

۱۴ . تولدت مبارک بهترینم. ممنونم که مرا بهتر از هر کسی میشناسی.

Life without your love would be meaningless. I am forever thankful for our incredible adventures. Happy birthday!

۱۵ . زندگی بدون عشق تو بی معنی است. من تا ابد مدیون حضور بی مانند توام . تولدت مبارک

My ray of sunshine, thank you for making my life so much brighter. Your laugh is music to my ears, and your smile – my light in a dark night. I love you, and I can’t wait to spend many more birthdays with you.

۱۶ . نور زندگی ام، ممنونم که زندگی ام را درخشان کردی. خنده هایت موسیقی زندگی و بلخندت نوز شبهای تار من است. عاشقتم و صبرم برای سپری کردن روزهای تولدت کنار هم به سر رسیده

Have a wonderful birthday. I wish your every day to be filled with lots of love, laughter, happiness and the warmth of sunshine.

۱۷ . آرزو می کنم هر روزت سرشار از عشق بی پایان، خنده، شادی و گرمای خورشید باشد. تولدت مبارک و فوق العاده

The world has become a better place to me and it’s only for your presence in my life. Thank you so much. Happy birthday.

۱۸ . با بودن تو دنیا برایم مکانی بهتر شده ازت ممنونم . تولدت مبارک

Birthdays come around every year, but friends like you only come once in a lifetime. I’m so glad you came into my life. Best wishes on your special day.

۱۹ . تولدت هر سال تکرار می شود ولی دوستی مثل تو فقط یک بار در زندگی تکرار می شود. خوشحالم که وارد زندگی ام شدی. همراه با بهترین آرزوها برای خاص ترین روز زندگی ات

تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی برای عشق

تبریک تولد به انگلیسی

تبریک تولد به انگلیسی با ترجمه فارسی برای عشق

۲۰ . I didn’t know it at the time, but the day you were born would be one of the best days of my life! Happy Birthday to my best friend!

آن زمان نمی دانستم، روزی که به دنیا آمدی بهترین روز زندگی ام بود! تولدت مبارک بهترینم !

۲۱ . never feel utter happiness unless I am with you. May the true happiness you bring me forever follow you. Happy birthday!

من هیچ وقت احساس خوشبختی کامل نمی کنم مگر این که با تو باشم. امیدوارم که شادی  خوشبختی همیشه همراهت باشد. تولدت مبارک

Happy Birthday. To the love of my life and truest friend.

۲۲ . تولدت مبارک . عشق زندگی و حقیقی ترین دوستم

A lover like you in my life is the greatest example of God’s blessings in my life. May the extraordinary love we have for each other continue to grow. Happy birthday.

تبریک تولد به انلگیسی

تبریک تولد عاشفانه به انگلیسی

۲۳ . وجود عشقی مانند تو در زندگی ام بهترین نعمت خداست. امیدوارم عشق بی نظیری که به هم داریم روز به روز بیشتر شود. تولدت مبارک

I think of you each and every second of my life because you are the most wonderful lover and friend in the world. May our hearts forever beat as one. Happy birthday.

۲۴ . تو بهترین عشق و دوست من در دنیایی و هر لحظه زندگی ام به تو فکر میکند. امیدوارم قلب مان همیشه با هم بتپد. تولدت مبارک

You are everything that is good in this universe. I will love you forever.

۲۵ . تو همه خوبی های دنیا را یک جا داری. تا ابد عاشقتم. تولدت مبارک

Happiness used to be a visitor in my heart, but then you came into my life and made it a permanent resident of my heart. I can’t thank you enough for that. On your birthday, I pray God gives me the ability to also make happiness a permanent resident of your heart.

۲۶ . قبلا خوشبختی هر از گاهی از قلب من گذر می کرد ولی با آمدن تو به زندگی ام خوشبختی در قلبم ماندگار شد. من نمی توانم به اندازه کافی ازین بابت از تو تشکر کنم. در روز تولدت از خدا می خواهم به من توانایی ای بدهد تا خوشبختی را در قلب تو هم ماندگار کنم.

جملان عاشقانه تبریک تولد به انگلیسی

تبریک تولد به انگلیسی

جملان عاشقانه تبریک تولد به انگلیسی

Every day I wake up from sleep, I give special thanks to God for giving me the most wonderful man on earth. May you forever be blessed with the monumental happiness your love brings into my life. Happy birthday, babe!

۲۷  . هر روز که از خواب بیدار می شود از خدا تشکر می کند که بهترین مرد روی زمین را به من بخشیده. امیدوارم شادی و خوشبختی بودن تو در  زندگی ام همیشگی باشد. تولدت مبارک عزیزم

Babe, your love is the most prized treasure of my life. And I know from the bottom of my heart, it will last eternally because it is the truest love I have ever felt my entire life. Happy birthday.

۲۸ . عزیزم، عشق تو باارزش ترین گنج زندگی من است. و از اعماق قلبم می دانم که تا ابد ادامه دارد. عشق تو حقیقی ترین احساسی است که در تمام زندگی ام حس کرده ام. تولدت مبارک

I love you today, tomorrow and forever. Happy birthday, my sweet and precious lover.

تبریک تولد به انگلیسی

تولدت مبارک انگلیسی

۲۹ . عاشقتم، امروز ، فردا و تا همیشه. تولت مبارک عشق شیرین و دوست داشتنی من

Happy birthday to a wonderful man who I love from head to toe! Honey, may nothing ever divorce your life from true happiness. Enjoy your day!

۳۰ . تو یک مرد فوق العاده ای که از سر تا انگشت پا عاشقشم. عسلم امیدوارم هیچ چیزی تو را از خوشبختی واقعی دور نکند. از تولدت لذت ببر. تولدت مبارک

Happy birthday, my love. You’re absolutely the one for me because your heart sings a song that only my heart can hear and dance to. God indeed sent you from heaven to bring me paradise on earth.

۳۱ . تولدت مبارک عشقم. تو برای من یکی یکدونه ای . قلبت آهنگی را می خواند که فقط قلب من می تواند آن را بشنود و با آن برقصد. خدا تو را از آسمان فرستاد تا بهشت را برایم بیاوری.

Happy birthday to a special person who is bringing so much joy to my heart. I am thankful for every moment we spend together, and I wish our happiness never ends.

تبریک تولد به انگلیسی به عشق با ترجمه فارسی

تبریک تولد به انگلیسی

تبریک تولد به انگلیسی به عشق با ترجمه فارسی

۳۲ . تولدت مبارک تو خاص ترین کسی هستی که شادی های زیادی برای قلبم می آوری. من از هر لحظه ای که با هم سپری میکنیم سپاسگذارم و آرزو می کنم شادی ما به پایان نرسد.

May this day be as sunny as your smile, and as beautiful as you are. You shine every day, but on this day you will shine the brightest. Happy Birthday.

۳۳ . امیدوارم امروز به اندازه لبخندت آفتابی باشد و به اندازه خودت زیبا. تو هر روز می درخشی ولی امروز درخشان تری. تولدت مبارک

You are the reason I smile every day. Our passion will never go away, and or love will shine brightest on this special day. I love you.

۳۴ . تو دلیل لبخند هر روز منی. احساس ما به هم هیچ گاه کم نخواهد شد و عشقمان در این روز درخشان تر خواهد بود. عاشقتم تولدت مبارک

Thanks for all the memories you’ve given to me. No matter how old we get, and how many more birthdays we celebrate, I will always be here for you. Happy Birthday.

۳۵ . برای تمام خاطراتی که به من دادی متشکرم. مهم نیست چقدر سنمان بالا برود و چند تولد دیگر را جشن بگیریم. من همیشه کنارت هستم. تولدت مبارک

تبریک تولد به انگیسی

جملات عاشقانه تبریک تولد به انگلیسی

You are the gift in my life, and on your special day, I give you the gift of my love. Take it with open arms, and embrace my hug.

۳۶ . تو هدیه زندگی منی و در این روز خاص من عشقم را به تو هدیه می دهد. دستانت را بگشا و آغوش مرا پذیرا باش

I am the luckiest person on Earth because I have the most wonderful person by my side. Thank you for being my rock, Happy Birthday my sweet pie.

۳۷ . من خوش شاننس ترین فرد روی کره زمین هستم زیرا فوقالعاده ترین آدم روی زمین را کنارم دارم. ممنونم که برای منی تولدت مبارک شیرین عسلم

Words are not enough to express my feelings for you. But my hug will help you understand how much I love you. My wish for you is to stay happy and cheerful always. Have the best birthday.

تبریک تولد به انگلیسی

جملات عاشقانه تبریک تولد به انگلیسی

۳۸ . کلمات برای بیان احساسات من به توکم است. تو را بغل می کنم تا بدانی چقدر عشقتم. آرزو میکنم همیشه شاد و خوشبخت باشی و بهترین تولد عمرت را تجربه کنی.

There is never a day that I will not think of you. I am captivated by your love, and I am thankful you chose me to be by your side. I love you and I hope you have a wonderful birthday.

۳۹ . روزی نیست که به تو فکر نکنم. من اسیر عشقت شده ام. ممنونم که مرا برای با هم بودن انتخاب کردی. عاشقتم و امیدارم تولدت فوق العاده هشود.

There is no need for a special day to remind me how special you are, and how important you are in my life. The stars shine wherever you go. Happy Birthday my all.

تبریک تولد انگلیسی

تبریک تولد عاشقانه

۴۰ . نیازی به روز خاصی نیست که خاص بودن و مهم بودن تو در زندگی ام را یادآور شود. ستاره ها هر جا که باشند می درخشند. تولدت مبارک همه کسم.

Even the worst days are easy when you hold my hand. Even the darkest thoughts fade away when you smile at me. And when you look me in the eyes, my world shines as bright as you. Happy birthday to the person who brings happiness to my life.

۴۱ . دستم را که میگیری حتی بدترین روزها آسان می شوند. وقتی به من لبخند می زنی تاریک ترین افکارم ناپدید می شوند و زمانی که به چشمانم می نگری، دنیایم به اندازه تو  درخشان می شود. تولدت کسی که همیشه شادی را به زندگی ام می آورد مبارک

I wish I could attach my heart to this Birthday wish. Only then you might understand how much you mean to me. I wish you are always happy, and I will try to make that reality for you.

۴۲ . کاش میشد قلبم را ضمیمه این تبریک کنم تا بدانی که چقدر برایم مهمی . آرزو می کنم همیشه خوشبخت باشی و من این شادی را برایت به واقعیت تبدیل کنم.

منبع : Shutterfly ، lolaflora ، wishesgreeting ، wondershare

تهیه و ترجمه گروه اس ام اس پرشین وی

اختصاصی پرشین وی

2020-02-01 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
تولد دخترم ؛ تبریک تولد دخترم با پیام و عکس نوشته دوست داشتنی تولد دخترم ؛ تبریک تولد دخترم با پیام و عکس نوشته دوست داشتنی
تبریک ها و دل نوشته های زیبای تولد دخترم را خوانده و عکس نوشته های کارت پستالی جذاب به مناسبت تولد دختر را ببینید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تولد پسرم ؛ تبریک تولد پسرم با پیام و عکس نوشته های زیبا
تبریک تولد بسیار زیبا و احساسی و متفاوت
تبریک نورز ۱۴۰۰
تبریک نوروز ۹۹
تفریحات چهارشنبه سوری اصیل متفاوت از ترقه و دیگر مواد محترقه
تبریک عید نوروز ۹۹ و سال نو با پیام های زیبا و دوست داشتنی
تبریک روز پدر ۹۸
تبریک تولد خواهر شوهر با متن و عکس نوشته های جالب
تبریک تولد اسفند ماهی ها با جملات زیبا و عکس نوشته
آثار ادبی با موضوع اجتماعی که افراد جوان تر حتما باید آنها را مطالعه کنند
جذاب‌ترین دلنوشته های عاشقانه برای بیان احساسات
تبریک تولد برادر شوهر با متن و عکس نوشته های جالب
تبریک انگلیسی تولد با جملات زیبا و جذاب به همراه ترجمه فارسی
تبریک تولد انگلیسی با ترجمه فارسی
تبریک تولد پسرعمو با متن های خاص و عکس نوشته
تبریک تولد دختر دایی
تبریک تولد نوزاد نورسیده
تبریک تولد بهمن ماهی ها با جملات زیبا و عکس نوشته
تبریک تولد همسر
تبریک عید نوروز ۹۹
اس ام اس سپندارمذگان روز عشق ایرانی
تبریک روز مادر و روز زن با متن های زیبا و عکس نوشته
تبریک روز پدر و روز مرد
تبریک تولد رسمی با متن های زیبا و عکس نوشته
متن دعوت به تولد با کارت های زیبای
تبریک تولد دی ماهی ها با جملات زیبا و عکس نوشته
اس ام اس تبریک کریسمس (۲)
اس ام اس تبریک کریسمس (۱)
اس ام اس تبریک کریسمس
عکس پروفایل شب یلدا ۹۸ با متن های زیبا و احساسی
اس ام اس و جملات زیبای تبریک روز دختر(۳)
اس ام اس عاشقانه شب یلدا
اس ام اس تبریک شب یلدا (۲)
اس ام اس تبریک شب یلدا (۱)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۷)
اس ام اس مخصوص شب یلدا (۲)
logo-samandehi