یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

باطل کردن طلسم به روش قرآنی

اشتراک:
باطل کردن طلسم احکام و مسائل شرعی
شاید برخی از ما اعتقاد داشته باشیم سحر و جادو تنها برای فیلم ها و کتاب هاست و در دنیای واقعی نمی توان به این توهمات توجهی کرد . اما جالب است بدانید که سحر و جادو وجود دارد و این را در میان آیات قرآن می توان یافت.

بسیار جالب توجه است که در آیات قرآن صراحتا به سحر و جادو اشاره شده است . قرآن درباره داستان حضرت موسی و سحر جادوگران برای مقابله با او اشاره کرده است و در آیات دیگری نیز درباره آن سخن گفته است. درباره باطل کردن طلسم در پرشین وی بخوانید.

باطل کردن طلسم با آیات قرآن

باطل کردن طلسم قبلا مطالبی مختصر پیرامون انواع سحر و طلسم و چگونگی جلوگیری از آنها و باطل کردن
آنها بیان شده است.روشهای قرآنی متفاوت و موثری برای ابطال سحر وجود دارد (مثلا استفاده از ادعیه معتبره و حرزهای
کاربردی و مجرب) که در کتب مختلفه آمده است وهمگی کمابیش با آنها آشنا هستند.در ذیل نحوه باطل کردن چند
نوع سحر و طلسم با مدد گرفتن از روشهای قرآنی مذکور می افتد:

۱- باطل کردن سحر و طلسم محبت

نشانه های این طلسم شور و رغبت و محبت زیاده از حد و غیر عادی است.از طرف دیگر کثرت در مباشرت و اطاعت کورکورانه و بی دلیل
از طرف مقابل است.(در این نوع طلسم و سحر ، ساحر و طلسم کننده ، مرد یا زن را به
نسبت به یکدیگر محبوب میکند.این نوع سحر میتواند موجب شود که حتی فرد مورد نظر از مادر و خواهر و
اقوام درجه یک خود اکراه و تنفر پیدا کند و فقط زوجه خود را ببیند و رضایت او مد نظرش
قرار گیرد.از طرف دیگر این نوع سحر میتواند مثل یک شمشیر دولبه عمل کند و باعث شود که زوج نسبت
به زوجه اش متنفر شود همچنان که نسبت به سایر زنها این احساس را پیدا میکند).

روش باطل کردن طلسم

یک روش علاج و درمان طلسم محبت:

آیات رقیه مخصوص ابطال سحر را ((غیر از آیه شریفه ۱۰۲ از سوره مبارکه بقره و بجای آن آیات
چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از سوره مبارکه تغابن ( یا ایها الذین آمنوا إن من أزواجکم …) جهت درمان
مسحور استفاده فرمایید)).این درمان غالبه با احساس درد در معده و تخدیر و سردرد و تنگی نفس و تهوع همراه
است ( در صورتی که طلسم و سحر نوشیدنی یا خوراکی بوده باشد).

برای درمانش باید هفت مرتبه آیات شریفه ابطال
سحر و آیه الکرسی بر آب پاک خوانده شود و شخص مسحور از آن بنوشد.نشانه اولیه برای ابطال این نوع
طلسم خوراکی این است که پس از نوشیدن آبی که بر آن رقیه مخصوصه خوانده شده است ، فرد مسحور،
چیزی زرد یا سرخ یا سیاه بالا بیاورد (استفراغ کند).این اولین نشانه ابطال این نوع سحر است.در غیر این صورت
باید به مدت سه هفته از آب پاکی که بر آن آیات شریفه سوره های (یونس آیات ۸۱ و ۸۲
– و سوره مبارکه الاعراف از آیه ۱۱۷ تا آیه شریفه ۱۲۲ – و سوره مبارکه طه آیه شریفه ۶۹
) قرائت شده باشد بنوشد که به اذن خداوند تبارک و تعالی رفع مشکل شود.

آیات شریفه برای رقیه مخصوص ابطال سحر

سوره الفاتحهسوره البقره از آیه ۱ – ۵سوره البقره الایه ۱۰۲ هفت مرتبهسوره البقره از آیه ۱۶۳ – ۱۶۴سوره البقره
آیه الکرسی آیه ۲۵۵سوره البقره آخر السوره از آیه ۲۸۵ – ۲۸۶سوره ال عمران از آیه ۱۸ – ۱۹سوره الاعراف
از آیه ۵۴ – ۵۶سوره الاعراف از آیه ۱۱۷ – ۱۲۲ هفت مرتبه ، و این فرموده خداوند تبارک و
تعالی را سی مرتبه تکرار کند ( وألقى السحره ساجدین).

سوره یونس از آیه ۸۱ – ۸۲ این فرموده خداوند تبارک
و تعالی را هفتاد مرتبه تکرار (إن الله سیبطله ).سوره طه آیه ۶۹ هفت مرتبهسوره المؤمنون از آیه ۱۱۵ –
۱۱۸سوره الصافات از آیه ۱ – ۱۰سوره الاحقاف از آیه ۲۹ – ۳۲ این فرموده خداوند تبارک و تعالی را
هفت مرتبه تکرار کند ( یاقومنا أجیبوا داعی الله ).

سوره الرحمن از آیه ۳۳ – ۳۶سوره الحشر از آیه ۲۱
– ۲۴سوره الجن از آیه ۱ – ۹سوره الاخلاصسوره الفلق ( نه مرتبه).سوره الناس.

راه های باطل کردن طلسم

۲- باطل کردن سحر و طلسم مرض و بیماری

(در این نوع طلسم و سحر، جن خبیث در مرکز سمع و بصر و دست و پای فرد مورد نظر
رخنه میکند.در این حالت میتواند موجب کوری و یا از دست دادن شنوایی فرد شود یا او را فلج کند.از
نشانه های این طلسم و سحر ، احساس درد متوالی در یکی از اعضاء و یا حالات صرع و تشنجات
و یا فلج و از کار افتادن جزیی و کلی اعضاء و یا از بین رفتن برخی از حواس فرد
میباشد.این حالات دقیقا شبیه به حالات مرض طبیعی اعضای انسان است.

تنها طریق تشخیص این امراض سحر و طلسم از امراض
طبیعی جسم این است که رقیه و آیات باطل کننده طلسم بر آن فرد قرائت شود.اگر فرد مریض در زمان
قرائت احساس سرگیجه یا سردرد یا اضطراب و لرز کند یا اینکه جسمش دچار تغیر شدید شود، باید مطمئن شد
که مشکل پیش آمده در نتیجه طلسم یا حسد و یا چشم زخم است.
اگر این تغییرات مشاهده نشد پس باید توسط اطباء و پزشکان معالجه گردد).

همانگونه که ذکر شد مهمترین نشانه های طلسم و سحر مرض و بیماری ، درد مشخص در عضوی از
اعضای بدن است که برای آن علاج یا درمانی وجود ندارد.درد و فلج و عجز کلی عضوی از اعضای بدن
با یک علت ناشناخته.عجز و تعطل یکی از حواس انسان.

باطل کردن طلسمروش های باطل کردن طلسم
یک روش علاج این نوع سحر و طلسم

رقیه ابطال سحر و طلسم مذکور را سه مرتبه انجام دهد.در صورتی که درمان کامل نشد (در وضعیت حاد) اعمال
زیر را نیز انجام دهد:

سوره فاتحه الکتاب را هفت مرتبه ، آیه الکرسی را هفت مرتبه ، معوذات را
سه مرتبه بخواند.در مرحله آخر نیز ، رقیه ذیل را بر روغن سیاه دانه بخواند و بر روی پیشانی و
نیز بر مکان درد بمالد (صبحها و عصرها این عمل را انجام دهد و این عمل را تا چهل روز
یا بیشتر پی در پی ادامه دهد تا کاملا به اذن خداوند تبارک و تعالی بهبودی حاصل شود).
و آن رقیه این است:

۱- الفاتحه.۲- المعوذات.۳- (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین ) هفت مرتبه.۴- (بسم
الله أرقیک والله یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد یشفیک ) هفت مرتبه.۵- (اللهم رب
الناس إذهب البأس واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤک شفاء الا یغادر سقما ) هفت مرتبه.

باطل کردن طلسم جنون

۳- باطل کردن طلسم و سحر جنون

سحر و طلسم جنون یعنی طلسمی که موجب شرود و زوال عقل و فراموشی شدید و خطای شدید در گفتار
و نظرات و افعال و از این قبیل است.(این نوع سحر و طلسم همان است که جن خبیث (جنی) در
ذهن فرد مستقر میشود و باعث فراموشی شدید و نقصان کلام فرد و بی قراری شدید میشود و بسیار آسیب
زا میباشد.(نعوذ بالله من عمل الشیاطین).

یک روش علاج :

در این نوع سحر ، باید بر مسحور رقیه خاصه جهت ابطال سحر قرائت شود و در موارد شدید بایستی
آیات شریفه مخصوص ابطال سحر بر فرد مسحور قرائت شود:سوره البقره – هود – الحجر – الصافات – ق –
الرحمن – الملک – الجن – الاعلى – الز لزله – الهمز ه – الکا فرون – المعوذتین.این قرائت حتما
باید دوبار در هر روز انجام شود ( به مدت یکماه تمام و حتی ممکن است سه ماه هم به
طول بیانجامد).در طول مدت ابطال سحر و درمان فرد مسحور باید از آب پاکی که بر آن آیات خاصه ابطال
سحر خوانده شده است بنوشد.

باطل کردن طلسمباطل کردن طلسم از نظر قرآن
باطل کردن طلسم از نظر آیات قرآن

۴- باطل کردن طلسم بخت (باز شدن بخت بسته شده)

ازدواج کردن و تشکیل خانواده از امور موکد در اسلام است.اما در برخی از موارد انجام این عمل به دلایلی
مشخص یا نامشخص دچار وقفه و تعطل میگردد.در برخی موارد این مساله همان تعطیل الزواج است.با وجود اینکه فرد دوست
دارد که ازدواج کند ولی به هر دلیل این عمل جور نمیشود و مشکلات عدیده در سر راه قرار میگیرد
(بصورت غیر عادی و به کرات و مرات).این مسئله به گونه ای است که فرد را نسبت به ازدواج دلسرد
میکند و حتی ممکن است ازدواج و تشکیل خانواده را بفراموشی بسپارد.

باطل کردن طلسم درباره دختران

نحوه عمل این نوع طلسم در مورد دختر خانمها
متفاوت است (دیده نشدن و مطرح نشدن توسط دیگران جهت ازدواج ، تعدد خواستگار داشتن ولی سرنگرفتن ازدواج ، عدم
تمایل به ازدواج ، خواستگارهای غیر قابل قبول و مطرح شدن بحث ازدواج و سپس به فراموشی سپرده شدن و…..
البته نتیجه نیز همان است که ذکر شد.

یک روش علاج :

دعاهای مختلفی برای سحر تعطیل الزواج (طلسم و سحر بخت و ازدواج) ذکر گردیده است.یک روش
بسیار موثر قرآنی برای ابطال این نوع سحر و طلسم ، ( و صورت گرفتن ازدواج موفق و نیکو )
انجام اعمال ذیل است :۱- وضو قبل از خواب ، سپس آیه الکرسی – سپس معوذات را بخواند و در
کف دستهایش بدمد و سپس دستهایش را بر بدنش بمالد (سه مرتبه این عمل را تکرار کند).
۲- گوش دادن به قرائت آیه الکرسی (میتواند از قرائت ضبط شده استفاده کند و روزی یک مرتبه به آن
گوش دهد).

باطل کردن طلسم  و جادو

۳- گوش دادن به قرائت معوذات (سوره های مبارکه الاخلاص – الفلق – الناس ) چندین مرتبه پی در
پی.(میتواند از قرائت ضبط شده استفاده کند) و روزی یک مرتبه به آن گوش کند.۴- همچنین رقیه ابطال سحر ذکر
شده را بر آب پاک قرائت کند و با آن آب غسل کند.هر سه روز یکبار این عمل را انجام
دهد.۵- بعد از نماز صبح ، یکصد مرتبه بگوید : ( لا إله إلا الله وحده لا شریک له ،
له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو على کل شىء قدیر ).
اعمال مذکور را به مدت یک ماه کامل انجام دهد به اذن و اراده خداوند تبارک و تعالی کارش انجام
میشود و حاجت میگیرد.

۵- باطل کردن طلسم و سحر خمول

(در این سحر و طلسم، طلسم کننده یا ساحر که جنی را در
خدمت دارد (جن کافر) او را امر به ضربه زدن به فرد مورد نظر میکند و این موکل هم با
مستقر شدن در ذهن و مخ فرد مورد نظر، او را گوشه گیر و منزوی میکند به گونه ای که
زمین گیر میشود و عوارض آن پس از این امر ظاهر میشود.فرد مسحور در این حالت دچار فکر مشوش بوده
و دچار کم حرفی شدید و سکون و یکجا نشینی و انزوای شدید و سردرد مداوم میشود و در برخی
موارد حتی از حمام کردن اجتناب و اکراه شدید دارد).

درباره سحر و جادو در قرآن بیشتر بدانید

سحر در لغت به معنای انجام کاری باطل است که به شکل حق درآمده که به آن خدعه نیز گفته می‌شود.

همچنین به هر چیزی که سبب آن پنهان و دقیق و ظریف باشد، اطلاق می‌گردد. سحر
در اصطلاح، مجموعه باورها، اعمال، فنون و روش‌هایی است که گمان می‌رود می‌توان با
بکارگیری آن شرایط طبیعی و فراطبیعی را دگرگون نمود و بدین ترتیب به اهدافی دست یافت.
در قرآن کریم ۶۶ آیه به سحر و ساحری اختصاص دارد. یکی از آیاتی که از سحر و
جادو سخن گفته است، آیه ۱۰۲ سوره بقره است:

«وَ اتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلیَ‏ مُلْکِ سُلَیْمَنَ وَ مَا کَفَرَ سُلَیْمَنُ وَ لَاکِنَّ الشَّیَطِینَ کَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ
النَّاسَ السِّحْرَ وَ مَا أُنزِلَ عَلیَ الْمَلَکَینْ‏ِ بِبَابِلَ هَرُوتَ وَ مَرُوتَ وَ مَا یُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتیَ‏ یَقُولَا
إِنَّمَا نحَْنُ فِتْنَهٌ فَلَا تَکْفُرْ فَیَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا یُفَرِّقُونَ بِهِ بَینْ‏َ الْمَرْءِ وَ زَوْجِهِ وَ مَا هُم بِضَارِّینَ بِهِ
مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَ یَتَعَلَّمُونَ مَا یَضُرُّهُمْ وَ لَا یَنفَعُهُمْ وَ لَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْترََئهُ مَا
لَهُ فیِ الاَْخِرَهِ مِنْ خَلَاقٍ وَ لَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ کَانُواْ یَعْلَمُون.»

ایات مربوط به سحر و جادو

و آنچه را که شیطان [صفت‏]ها در سلطنت سلیمان خوانده [و درس گرفته‏]بودند،
پیروی کردند؛ و سلیمان کفر نورزید، لیکن آن شیطان [صفت‏]ها به کفر گراییدند
که به مردم سحر می‏ آموختند؛ و [نیز از]آنچه بر آن دو فرشته، هاروت و ماروت،
در بابِل فرو فرستاده شده بود [پیروی کردند]،

با اینکه آن دو [فرشته‏]هیچ کس را تعلیم [سحر]نمی‏ کردند مگر آنکه [قبلًا به او]می‏ گفتند:
«ما [وسیله‏]آزمایشی [برای شما]هستیم، پس زنهار کافر نشوی.» و [لی‏]آن‌ها از آن دو
[فرشته‏]چیز‌هایی می‏ آموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند.

هر چند بدون فرمان خدا نمی ‏توانستند به وسیله آن به احدی زیان برسانند؛
و [خلاصه‏]چیزی می‏ آموختند که برایشان زیان داشت، و سودی بدیشان نمی‏ رسانید؛
و قطعاً [یهودیان‏]دریافته بودند که هر کس خریدار این [متاع‏]باشد،
در آخرت بهره‏‌ای ندارد. وه که چه بد بود آنچه به جان خریدند- اگر می‏ دانستند.

ایران ـ باشگاه خبرنگاران جوان

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس