مشاهده : 52143مذهبیRSS

باطل کردن طلسم به روش قرآنی

باطل کردن طلسم به روش قرآنی
باطل کردن طلسم قبلا مطالبی مختصر پیرامون انواع سحر و طلسم و چگونگی جلوگیری از آنها و باطل کردن آنها بیان شده است.روشهای قرآنی متفاوت و موثری برای ابطال سحر وجود دارد (مثلا استفاده از ادعیه معتبره و حرزهای کاربردی و مجرب) که در کتب مختلفه آمده است وهمگی کمابیش با آنها آشنا هستند.در ذیل […]

باطل کردن طلسم

قبلا مطالبی مختصر پیرامون انواع سحر و طلسم و چگونگی جلوگیری از آنها و باطل کردن
آنها بیان شده است.روشهای قرآنی متفاوت و موثری برای ابطال سحر وجود دارد (مثلا استفاده از ادعیه معتبره و حرزهای
کاربردی و مجرب) که در کتب مختلفه آمده است وهمگی کمابیش با آنها آشنا هستند.در ذیل نحوه باطل کردن چند
نوع سحر و طلسم با مدد گرفتن از روشهای قرآنی مذکور می افتد:

۱- باطل کردن سحر و طلسم محبت

نشانه های این طلسم شور و رغبت
و محبت زیاده از حد و غیر عادی است.از طرف دیگر کثرت در مباشرت و اطاعت کورکورانه و بی دلیل
از طرف مقابل است.(در این نوع طلسم و سحر ، ساحر و طلسم کننده ، مرد یا زن را به
نسبت به یکدیگر محبوب میکند.این نوع سحر میتواند موجب شود که حتی فرد مورد نظر از مادر و خواهر و
اقوام درجه یک خود اکراه و تنفر پیدا کند و فقط زوجه خود را ببیند و رضایت او مد نظرش
قرار گیرد.از طرف دیگر این نوع سحر میتواند مثل یک شمشیر دولبه عمل کند و باعث شود که زوج نسبت
به زوجه اش متنفر شود همچنان که نسبت به سایر زنها این احساس را پیدا میکند).

یک روش علاج و درمان طلسم محبت:

آیات رقیه مخصوص ابطال سحر را ((غیر از آیه شریفه ۱۰۲ از سوره مبارکه بقره و بجای آن آیات
چهاردهم و پانزدهم و شانزدهم از سوره مبارکه تغابن ( یا ایها الذین آمنوا إن من أزواجکم …) جهت درمان
مسحور استفاده فرمایید)).این درمان غالبه با احساس درد در معده و تخدیر و سردرد و تنگی نفس و تهوع همراه
است ( در صورتی که طلسم و سحر نوشیدنی یا خوراکی بوده باشد).برای درمانش باید هفت مرتبه آیات شریفه ابطال
سحر و آیه الکرسی بر آب پاک خوانده شود و شخص مسحور از آن بنوشد.نشانه اولیه برای ابطال این نوع
طلسم خوراکی این است که پس از نوشیدن آبی که بر آن رقیه مخصوصه خوانده شده است ، فرد مسحور،
چیزی زرد یا سرخ یا سیاه بالا بیاورد (استفراغ کند).این اولین نشانه ابطال این نوع سحر است.در غیر این صورت
باید به مدت سه هفته از آب پاکی که بر آن آیات شریفه سوره های (یونس آیات ۸۱ و ۸۲
– و سوره مبارکه الاعراف از آیه ۱۱۷ تا آیه شریفه ۱۲۲ – و سوره مبارکه طه آیه شریفه ۶۹
) قرائت شده باشد بنوشد که به اذن خداوند تبارک و تعالی رفع مشکل شود.

آیات شریفه برای رقیه مخصوص ابطال سحر عبارتند از :

سوره الفاتحهسوره البقره از آیه ۱ – ۵سوره البقره الایه ۱۰۲ هفت مرتبهسوره البقره از آیه ۱۶۳ – ۱۶۴سوره البقره
آیه الکرسی آیه ۲۵۵سوره البقره آخر السوره از آیه ۲۸۵ – ۲۸۶سوره ال عمران از آیه ۱۸ – ۱۹سوره الاعراف
از آیه ۵۴ – ۵۶سوره الاعراف از آیه ۱۱۷ – ۱۲۲ هفت مرتبه ، و این فرموده خداوند تبارک و
تعالی را سی مرتبه تکرار کند ( وألقى السحره ساجدین).سوره یونس از آیه ۸۱ – ۸۲ این فرموده خداوند تبارک
و تعالی را هفتاد مرتبه تکرار (إن الله سیبطله ).سوره طه آیه ۶۹ هفت مرتبهسوره المؤمنون از آیه ۱۱۵ –
۱۱۸سوره الصافات از آیه ۱ – ۱۰سوره الاحقاف از آیه ۲۹ – ۳۲ این فرموده خداوند تبارک و تعالی را
هفت مرتبه تکرار کند ( یاقومنا أجیبوا داعی الله ).سوره الرحمن از آیه ۳۳ – ۳۶سوره الحشر از آیه ۲۱
– ۲۴سوره الجن از آیه ۱ – ۹سوره الاخلاصسوره الفلق ( نه مرتبه).سوره الناس.

۲- باطل کردن سحر و طلسم مرض و بیماری

(در این نوع طلسم و سحر، جن خبیث در مرکز سمع و بصر و دست و پای فرد مورد نظر
رخنه میکند.در این حالت میتواند موجب کوری و یا از دست دادن شنوایی فرد شود یا او را فلج کند.از
نشانه های این طلسم و سحر ، احساس درد متوالی در یکی از اعضاء و یا حالات صرع و تشنجات
و یا فلج و از کار افتادن جزیی و کلی اعضاء و یا از بین رفتن برخی از حواس فرد
میباشد.این حالات دقیقا شبیه به حالات مرض طبیعی اعضای انسان است.تنها طریق تشخیص این امراض سحر و طلسم از امراض
طبیعی جسم این است که رقیه و آیات باطل کننده طلسم بر آن فرد قرائت شود.اگر فرد مریض در زمان
قرائت احساس سرگیجه یا سردرد یا اضطراب و لرز کند یا اینکه جسمش دچار تغیر شدید شود، باید مطمئن شد
که مشکل پیش آمده در نتیجه طلسم یا حسد و یا چشم زخم است.
اگر این تغییرات مشاهده نشد پس باید توسط اطباء و پزشکان معالجه گردد).

همانگونه که ذکر شد مهمترین نشانه های طلسم و سحر مرض و بیماری ، درد مشخص در عضوی از
اعضای بدن است که برای آن علاج یا درمانی وجود ندارد.درد و فلج و عجز کلی عضوی از اعضای بدن
با یک علت ناشناخته.عجز و تعطل یکی از حواس انسان.

یک روش علاج این نوع سحر و طلسم

رقیه ابطال سحر و طلسم مذکور را سه مرتبه انجام دهد.در صورتی که درمان کامل نشد (در وضعیت حاد) اعمال
زیر را نیز انجام دهد:

سوره فاتحه الکتاب را هفت مرتبه ، آیه الکرسی را هفت مرتبه ، معوذات را
سه مرتبه بخواند.در مرحله آخر نیز ، رقیه ذیل را بر روغن سیاه دانه بخواند و بر روی پیشانی و
نیز بر مکان درد بمالد (صبحها و عصرها این عمل را انجام دهد و این عمل را تا چهل روز
یا بیشتر پی در پی ادامه دهد تا کاملا به اذن خداوند تبارک و تعالی بهبودی حاصل شود).
و آن رقیه این است:

۱- الفاتحه.۲- المعوذات.۳- (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمه للمؤمنین ) هفت مرتبه.۴- (بسم
الله أرقیک والله یشفیک من کل داء یؤذیک ومن کل نفس او عین حاسد یشفیک ) هفت مرتبه.۵- (اللهم رب
الناس إذهب البأس واشف أنت الشافى لا شفاء إلا شفاؤک شفاء الا یغادر سقما ) هفت مرتبه.

۳- باطل کردن طلسم و سحر جنون

سحر و طلسم جنون یعنی طلسمی که موجب شرود و زوال عقل و فراموشی شدید و خطای شدید در گفتار
و نظرات و افعال و از این قبیل است.(این نوع سحر و طلسم همان است که جن خبیث (جنی) در
ذهن فرد مستقر میشود و باعث فراموشی شدید و نقصان کلام فرد و بی قراری شدید میشود و بسیار آسیب
زا میباشد.(نعوذ بالله من عمل الشیاطین).

یک روش علاج :

در این نوع سحر ، باید بر مسحور رقیه خاصه جهت ابطال سحر قرائت شود و در موارد شدید بایستی
آیات شریفه مخصوص ابطال سحر بر فرد مسحور قرائت شود:سوره البقره – هود – الحجر – الصافات – ق –
الرحمن – الملک – الجن – الاعلى – الز لزله – الهمز ه – الکا فرون – المعوذتین.این قرائت حتما
باید دوبار در هر روز انجام شود ( به مدت یکماه تمام و حتی ممکن است سه ماه هم به
طول بیانجامد).در طول مدت ابطال سحر و درمان فرد مسحور باید از آب پاکی که بر آن آیات خاصه ابطال
سحر خوانده شده است بنوشد.

۴- باطل کردن طلسم بخت (باز شدن بخت بسته شده)

ازدواج کردن و تشکیل خانواده از امور موکد در اسلام است.اما در برخی از موارد انجام این عمل به دلایلی
مشخص یا نامشخص دچار وقفه و تعطل میگردد.در برخی موارد این مساله همان تعطیل الزواج است.با وجود اینکه فرد دوست
دارد که ازدواج کند ولی به هر دلیل این عمل جور نمیشود و مشکلات عدیده در سر راه قرار میگیرد
(بصورت غیر عادی و به کرات و مرات).این مسئله به گونه ای است که فرد را نسبت به ازدواج دلسرد
میکند و حتی ممکن است ازدواج و تشکیل خانواده را بفراموشی بسپارد.نحوه عمل این نوع طلسم در مورد دختر خانمها
متفاوت است (دیده نشدن و مطرح نشدن توسط دیگران جهت ازدواج ، تعدد خواستگار داشتن ولی سرنگرفتن ازدواج ، عدم
تمایل به ازدواج ، خواستگارهای غیر قابل قبول و مطرح شدن بحث ازدواج و سپس به فراموشی سپرده شدن و…..
البته نتیجه نیز همان است که ذکر شد.

یک روش علاج :

دعاهای مختلفی برای سحر تعطیل الزواج (طلسم و سحر بخت و ازدواج) ذکر گردیده است.یک روش
بسیار موثر قرآنی برای ابطال این نوع سحر و طلسم ، ( و صورت گرفتن ازدواج موفق و نیکو )
انجام اعمال ذیل است :۱- وضو قبل از خواب ، سپس آیه الکرسی – سپس معوذات را بخواند و در
کف دستهایش بدمد و سپس دستهایش را بر بدنش بمالد (سه مرتبه این عمل را تکرار کند).
۲- گوش دادن به قرائت آیه الکرسی (میتواند از قرائت ضبط شده استفاده کند و روزی یک مرتبه به آن
گوش دهد).۳- گوش دادن به قرائت معوذات (سوره های مبارکه الاخلاص – الفلق – الناس ) چندین مرتبه پی در
پی.(میتواند از قرائت ضبط شده استفاده کند) و روزی یک مرتبه به آن گوش کند.۴- همچنین رقیه ابطال سحر ذکر
شده را بر آب پاک قرائت کند و با آن آب غسل کند.هر سه روز یکبار این عمل را انجام
دهد.۵- بعد از نماز صبح ، یکصد مرتبه بگوید : ( لا إله إلا الله وحده لا شریک له ،
له الملک و له الحمد یحیى و یمیت و هو على کل شىء قدیر ).
اعمال مذکور را به مدت یک ماه کامل انجام دهد به اذن و اراده خداوند تبارک و تعالی کارش انجام
میشود و حاجت میگیرد.

۵- باطل کردن طلسم و سحر خمول
(در این سحر و طلسم، طلسم کننده یا ساحر که جنی را در
خدمت دارد (جن کافر) او را امر به ضربه زدن به فرد مورد نظر میکند و این موکل هم با
مستقر شدن در ذهن و مخ فرد مورد نظر، او را گوشه گیر و منزوی میکند به گونه ای که
زمین گیر میشود و عوارض آن پس از این امر ظاهر میشود.فرد مسحور در این حالت دچار فکر مشوش بوده
و دچار کم حرفی شدید و سکون و یکجا نشینی و انزوای شدید و سردرد مداوم میشود و در برخی
موارد حتی از حمام کردن اجتناب و اکراه شدید دارد).

یک
روش علاج :

روزانه سه مرتبه به قرائت سوره های شریفه ذیل گوش فرا دهد :

الفاتحه
– البقره -آل عمران – یس – الصافات – الدخان الذاریات الحشر المعارج الغاشیه الزلزله القارعه.بار اول صبح ، مرتبه
دوم عصر و مرتبه سوم قبل از خواب.این عمل را به مدت چهل و پنج روز ادامه دهد.ضمن اینکه باید
همراه با نوشیدن و اغتسال از آبی باشد که بر آن رقیه خاصه باطل السحر قرائت شده است.

اللهم یا غفار الذنوب ، یا ستار العیوب ، یا قابل التوب ، یا واسع المغفره ، یا من کتب
على نفسه الرحمه ، یا رفیع الدرجات ، یا سامع الأصوات یا مجیب الدعوات ، یامن لا على أمره أمر
یا فعال لما یرید ، یا هادی الذین آمنوا إلى صراط مستقیم ، یا ذا الرحمه الواسعه ، یا ذا
الفضل والنعم ، یا ذا القوه المنین یا ذی الفضل على المؤمنین ،یا ذا العفو والمغفره ، یامن لا یضیع
أجر المحسنین ، یامن عنده مفاتیح الغیب یامن لایعزب عنه مثقال ذره فی الأرض ولا فی السماء ، یامن یعلم
السر وأخفى ویعلم ماتکتمون یامن له مقالید السموات والأرض وهو السمیع العلیم ، یامن له الأسماء الحسنى ، یامن له
الحمد فی الأولى والآخره وإلیه ترجعون ، یا شاهداً غیر غائب یا قریب غیر بعید أسألک أن تصلی على سیدنا
محمد وعلى آله وسلم.

ایران

2015-09-30 / گردآوری:
همه چیز درباره مسابقه برنده باش | ازشفاف سازی دستمزد محمد رضا گلزار تا تعریف بنیامین از او در پشت صحنه !همه چیز درباره مسابقه برنده باش | ازشفاف سازی دستمزد محمد رضا گلزار تا تعریف بنیامین از او در پشت صحنه !
اینستاگرام هنرمندان (۱۲۰) از خونه جدید گوجه های مهراب قاسمخانی تا بهاره رهنما و خواهرشوهرای دوست داشتنی!!!اینستاگرام هنرمندان (۱۲۰) از خونه جدید گوجه های مهراب قاسمخانی تا بهاره رهنما و خواهرشوهرای دوست داشتنی!!!
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۶) از بیزاری ریحانه پارسا از عشق تا سلفی مهناز افشار با سیبیل و موی سعید آقاخانی !!!
همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!همسر خارجی بازیگران و ورزشکاران ایرانی | از همسر میلیاردر کریم انصاری فرد تا ساعد سهیلی و همسر فرانسوی اش!
اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۱۹) از تلاش فریبا نادری برای لاغری تا پست جدید ترلان پروانه !!!
عکس های آزاده نامداری بدون چادر و شایعه مهاجرتش ؛ جنجالی بی‌پایان برای یک مجریعکس های آزاده نامداری بدون چادر و شایعه مهاجرتش ؛ جنجالی بی‌پایان برای یک مجری
چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۵) از تولد یکتا ناصر تا تبریک مهراوه شریفی نیا به خواهرش !!!چهره ها در شبکه های اجتماعی (۶۰۵) از تولد یکتا ناصر تا تبریک مهراوه شریفی نیا به خواهرش !!!
تصاویر دیدنی از روز اول تا چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران | از تیپ نامتعارف ریحانه پارسا تا شلوار کوتاه نیکی مظفری!تصاویر دیدنی از روز اول تا چهارم جشنواره فیلم کوتاه تهران | از تیپ نامتعارف ریحانه پارسا تا شلوار کوتاه نیکی مظفری!
حسین مهری ؛ از شایعه ازدواج با ویدا جوان و بازیگر شدن با ۱۱۸ تا سریال حوالی پاییز| سبک زندگی افراد مشهور (۲۷۲)حسین مهری ؛ از شایعه ازدواج با ویدا جوان و بازیگر شدن با ۱۱۸ تا سریال حوالی پاییز| سبک زندگی افراد مشهور (۲۷۲)
اینستاگرام هنرمندان (۱۱۸) از الهه حصاری در نمایشگاه نقاشی تا سلفی مغموم مهراوه شریفی نیا !!!اینستاگرام هنرمندان (۱۱۸) از الهه حصاری در نمایشگاه نقاشی تا سلفی مغموم مهراوه شریفی نیا !!!

نو عروس

نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
آشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگریآشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگری
امام حسن عسگری یکی از جوان ترین امامان ما که در سن 28 سالگی به شهادت رسید . یازدهمین امام ما شیعیان زندگی سخت و تحت نظری داشت و دشمنان شیعه که می دانستند فرزند این امام آخرین بازمانده امامان خواهد بود به شدت آن حضرت را تحت نظر داشتند.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
هدیه ایی ویژه برای خوشحال کردن همسرتان
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
فضیلت خواندن فاتحه برای مردگان
آیاتی که از چشم زخم جلوگیری می کنند
دلایل تاکید دین به آگاهی از احکام وصیت نامه
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
چگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هروی
احادیثی از پیامبر اسلام (ص)
درباره فضائل اخلاقی امام حسن چه می دانید؟
اعمال آخرین چهارشنبه ماه صفر را اینجا بخوانید
احادیث و سخنان ائمه درباره تربیت کودکان
پاداش و فضیلت نماز اول وقت
زوار امام حسین چه پاداشی را از خداوند دریافت می کند؟
نقش راهپیمایی اربعین در معرفی امام حسین علیه السلام به مردم جهان
اعمال روز اربعین + متن کامل زیارت
فضیلت زیارت امام حسین در اربعین
ثواب زیارت اربعین امام حسین علیه السلام
حکم شرعی تهمت زدن به افراد
فلسفه و تاریخچه پیاده روی اربعین حسینی
ثواب پیاده روی اربعین امام حسین علیه السلام
وسایل زیارت اربعین که باید به همراه داشته باشید
سخنان و احادیث درباره ورزش کردن
نقش معاویه در شهادت امام حسن مجتبی (ع)
آشنایی با وقایع تاریخی ماه صفر
زیارت اربعین هم ردیف نمازهای واجب!
استجابت دعای اموات برای زنده ها
آشنایی با احکام سفر اربعین برای مسافران این سفر آسمانی
بررسی علت نحسی ماه صفر از نظر یک کارشناس قرآنی
احکام شرعی درباره اجحاف در معامله
آداب و اعمال مستحبی ماه صفر
با انواع وقف در قرآن آشنا شوید
چند حدیث زیبا در مورد محرم
احادیث امام حسین و محرم
بیایید این گونه از برکات ماه محرم برخوردار شویم
حکم ازدواج در محرم و صفر چیست؟
درباره اسراف و حکم دور ریختن غذا چه می دانید؟
گالری آرایش عروس
خرید اینترنتی بلیط هواپیما ( ارزان تر از همه جا )
در سال جدید نگران کسب درآمد نباشید | کسب درآمد عالی
ویژه تابستان 97 | امسال را متفاوت تجربه کنید
آشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگری
آشنایی با زندگی امامت و شهادت امام حسن عسگری
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
دلیل معلق ماندن سنگ در شب معراج پیامبر
فضیلت خواندن فاتحه برای مردگان
فضیلت خواندن فاتحه برای مردگان
آیاتی که از چشم زخم جلوگیری می کنند
آیاتی که از چشم زخم جلوگیری می کنند
دلایل تاکید دین به آگاهی از احکام وصیت نامه
دلایل تاکید دین به آگاهی از احکام وصیت نامه
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
با اعمال ماه ربیع الاول آشنا شوید
چگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هروی
چگونگی شهادت امام رضا از زبان اباصلت هروی
احادیثی از پیامبر اسلام (ص)
احادیثی از پیامبر اسلام (ص)
فیلم پرشین ویامیران پرواز