جمعه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

زندگی نامه امام موسی کاظم (ع) ، امام هفتم شیعیان

اشتراک:
زندگینامه امام موسی کاظم احکام و مسائل شرعی
دراین بخش قصد داریم در مورد زندگی نامه امام موسی کاظم (ع) امام هفتم شیعیان مطالبی را جمع اوری کرده یم . برای دانستن چگونگی به امامت رسیدن امام موسی الکاظم مطالب ما را دنبال کنید .

همانطور که میدانید امام موسی کاظم امام هفتم ما شیعیان است .ایشان فرزند امام صادق می باشد .ایشان بیست کنار پدر خود به اموختن علم پرداختند.در این مجموعه قصد داریم درباره زندگینامه امام موسی کاظم مطالبی پرداختیم . آغاز امامت فرزندانشان موسی کاظم در دوران حکومت عباسی بود. نگاهی به زندگی امام موسی بن جعفر را در پرشین وی ببینید.

زندگینامه امام موسی کاظم

ابوالحسن موسی بن جعفر (ع) امام هفتم از ائمه اثنی عشر (ع) و نهمین معصوم ازچهارده معصوم (ع)است.تولد ان حضرتدر ابواء (محلی میان مکه و مدینه) به روز یکشنبههفتم صفر سال ۱۲۸ یا ۱۲۹ قواقع شد.به جهت کثرت زهد و عبادتش معروف بهالعبا- الصالح بود و به جهت علم و فرو خوردن خشم و صبر بر مشقات و الام زمانه مشهور به (الکاظم) گردید آن حضرت به کنیه های ابو ابراهیم و ابوعلی نیز معروف بوده است.

مادر ان حضرت حمیده کنیزی ازاهل مغرب یا اندلس(اسپانیا) بوده است و نام پدر حمیده را صاعد مغربی (بربری) گفته اند.برادران دیگر امام از اینبانو اسحاق و محمد دیباج بوده اند.امام موسی کاظم(ع) هنوز کودک بود که فقهای مشهور مثل ابو حنیفه از اومسئله می پرسیدند و کسب علم مکردند.بعد از رحلت پدر بزرگوارش امام صادق(ع) در بیست سالگی به امامت رسید و۳۵ سال رهبری و ولایت شیعیان را بر عهده داشت چگونگی به امامت رسیدن ان حضرت:

زندگینامه امام موسی کاظمبیوگرافی امام موسی کاظم

در زمان حیات امام صادق(ع) کسانی از اصحاب آن حضرت معتقد بودند پس از ایشان اسماعیل امام خواهد شد اما اسماعیل در زمان حیاتپدر از دنیا رفت ولی کسانی مرگ او را باور نکردند و او را همچنان امام دانستند پس از وفات امام صادق(ع) عده ای چون از حیات اسماعیل مایوس شدند پسر او محمد بن اسماعیل را امام دانستند و اسماعیلیهامروز بر این عقیده هستند.و پس از او پسر او را امام می دانند و همینطور به ترتیب و بهتفضیلی که در کتب اسماعیلیه مذکور است.

پس از وفات حضرت (ع) بزرگترین فرزند ایشان عبدالله افطحمی دانند این عبدالله مقامو منزلت پسران دیگر امام را نداشت و به قول شیخ مفید در ارشاد متهم بود که در اعتقادات باپدرش مخالف است و چون بزرگترین برادرانش از جهت سن و سال بود ادعای امامت کرد و برخی نیز ازاو پیروی کردند.اما چون ضعف دعوی و دانش او را دیدند روی از او برفتافتند و فقط عده قلیلی از او پیروی کردند که به فطیحه مرسوم هستند.

شخصیت اخلاقی امام موسی کاظم(ع) در علم و تواضح و مکارم اخلاق و کثرت صدقات و سخاوت و بخشندگی ضرب المثل بود.بدانو بداندیشان را با عفو و احسان بیکران خویش تربیت می فرمود.شبها به طور ناشناس در کوچه های مدینه میگشت و به مستمندان کمک میکرد.مبلغ دویست،سیصد،وچهارصد دینار در کیسه ها میگذاشت و در مدینه میان نیازمندان قسمت میکرد.موسی بن جعفر در مدینه معروف بود و اگر به کسی صره ای میرسید بی نیاز میگشت.

 نکات مهم زندگی امام موسی کاظم

برخورد حاکمان سیاسی معصر با اماممهدی خلیفه عباسی امام را در بغداد بازداشت کرد اما بر اثر بی خوابی که دید و نیز تحت تاثیرشخصیت امام از او عذر خواهی کرد و به مدینه اش بازگرداند.کویند که مهدی از امام تعهد گرفت که براو و فرزندش قیام نکند این روایت نشان میدهد که امام کاظم ع قیام را در آن زمان صلاح و
شایسته نمیدانسته است و با انکه از جهتکثرت عبادت و زهد به (العبد الصالح) معروف بوده است

بیوگرافی امام موسی کاظمباب الحوائج

بقدری در انظارمردم مقامی والا و ارجمند داشته است که او را شایسته مقام خلافت و امامت ظاهری نیز میدانستند و همینامر موجب تشویش و اظطراب دستگاه خلافت گردیده و مهدی به حبس او فرمان داده است.

زندان نمودن امام و چگونگی شهادت درباره حبس امام موسی کاظم ع به دست هارون الرشید شیخ مفید در ارشاد روایت میکند که علت گرفتاری وزندانی شدن امام، یحیی بن خالد بن برمک بوده است زیرا هارون فرزند خود امین را به از مقربان خودبه امام جعفر بن محمد ابن اشعث که مدتی هم والی خراسان بوده است سپرده بود و یحیی بن خالدبیم ان را داشت که اگر خلافت به امین برسد جعفر بن محمد را همه کاره دستگاه خلافت سازد ویحیی و برمکیان از مقام خود بیفتند.جعفر بن محمد بناشعث شیعه بود و قایل به امامت موسی ع ویحیی این معنی را به هارون اعلام می داشت.

سرانجام یحیی پسر برادر امام را به نام علی بن اسماعیل بن جعفر از مدینه خواست تا به وسیله او از امام و جعفر نزد هارون بدگویی کند.گویند امام هنگام حرکت علی بن اسماعیل از مدینه او را احضار کرد و از او خواست که از این سفر منصرف شود.و اگر ناچارمی خواهد برود از او سعایت نکند.علی قبول نکرد و نزد یحیی رفت و بوسیله او پسش هارون باز یافت و گفت از شرق و غرب ممالک اسلامی مال او می دهند تا انجا که ملکی را توانست به هزاردینار بخرد.

هارون در آن سال به حج رفت و در مدینه امام و جمعی از اشراف به استقبال او رفتند.امامهارون در قبر حضرت رسول ص گفت یا رسول الله از تو پوزش میخواهم که میخواهم موسی بن جعفر رابه زندان افکنم زیرا او میخواهد امت تو را برهم زند و خونشان را بریزد.آنگاه دستور داد تا امام رااز مسجد بیرون بردند و او را پوشیده به بصره نزد والی عیسی بن جعفر بن منصور برند.عیسی پس ازمدتی نامه ای به هارون نوشت و گفت که موسی بن جعفر در زندان جز عبادت و نماز کاری نداردیا کسی بفرست که او را تحویل بگیرد یا من او را ازاد خواهم کرد.هارون امام را به بغداد آورد

و به فضل بن ربیع سپرد و پس از مدتی از او خواست که امام را آزاری برسند اما فضلنپذیرفت و هارون او را به فضل بن یحیی بن خالد برمکی سپرد.چون امام در خانه فضل نیز به نمازو روزه و قرائت قران اشتغال داشت فضل بر او تنگ نگرفت و هارون از شنیدن این خبر در خشمشد و آخرالامر یحیی امام را به سندی بن شاهک سپرد و سندی ان حضرت را در زندان مسموم کردو چون آن حضرت از سم وفات یافت سندی جسد ان حضرت را به فقها و اعیان بغداد نشان دادکه ببینند در بدن او اثر از زخم یاخفگی نیست.بعد او را در باب التبن در موضعی به ناممقابر قریش دفن کردند.تاریخ وفات آن حضرت را جمعه هفتم صفر یا پنجم یا بیست و پنجم رجب سال ۱۸۳
ف در ۵۵ سالگی گفته اند.

نجمه همسر امام

نجمه، مادر بزرگوار امام رضا (ع) و از زنان مومنه، پارسا، نجیب و پاکیزه بود حمیده، همسر امام صادق (ع)،او را که کنیزی از اهالی مغرب بود، خرید و به منزل برد نجمه در خانه امام صادق(ع)، حمیده خاتونرا بسیار احترام میکرد و بخاطر جلال و عظمت او، هیچگاه نزدش نمینشست روزی حمیده در عالم رویا، رسول گرامیاسلام(ص) را دید که به او فرمودند: ای حمیده! نجمه را به ازدواج فرزند خود موسی در آور زیرا ازاو فرزندی به دنیا خواهد آمد.

بهترین فرد روی زمین باشد.پس از این پیام حمیده به فرزندش امام کاظمع فرمود: پسرم، نجمه بانویی است که من هرگز بهتر از او را ندیده ام، زیرا در زیرکی و محاسناخلاق، مانندی ندارد.من او را به تو میبخشم، تو نیز در حق او نیکی کن، ثمره ازدواج امام موسی کاظمع و نجمه، فرزندی بود که نامش امام رضا ع بود.پس از تولد امام هشتم ع، این بانوی مکرمه باتربیت گوهری تابناک، ارزشی فراتر یافت

فرزندان امام بنا به گفته شیخ مفید در ارشاد امام موسی کاظم ع سی و هفتفرزند پسرو دختر داشت که هیجده تن از آنها پسر بودند.و علی بن موسی الرضا (ع) امام هشتم افضل ایشانبود.از جمله فرزندان مشهور آن حضرت احمد بن موسی و محمد بن موسی و ابراهیم بن موسی بودند.یکی از دخترانآن حضرت فاطمه معروف معصومه سلام الله علیها است که قبرش در قم مزار شیعیان جهان است.

تاثیر علمی آن بزرگوارامام هفتم علیه السلام با جمع روایات و احادیث و احکام و احیای سنن پدر گرامی و تعلیم و ارشادشیعیان، اسلام راستین را که با تعالیم و مجاهدات پدرش جعفربن محمد ع نظم و استحکام یافته بود حفظ وتقویت کرد و علی رغم موانع بسیار در راه انجام وظایف الهی تا انجا پایداری کرد که جان خود رافدا ساخت

امامان

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس