دوشنبه, ۱ مرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

ظلم هایی که اسمش را می گذاریم زرنگی!!

اشتراک:
احکام و مسائل شرعی
سکانس اول: ظلم نکنید تعریف و تمجید از کالا با هزار تا قسم و از جون خودش و زن و بچه اش مایه گذاشتن برای قالب کردن به مردم…. جنس کار کرده به جای جنس آکبند… جنس نا مرغوب به اسم جنس مرغوب… وقتی هم مشتری بیرون می رود از اینکه توانسته به قول خودشان […]

سکانس اول: ظلم نکنید

تعریف و تمجید از کالا با هزار تا قسم و از جون خودش و زن و بچه اش مایه گذاشتن
برای قالب کردن به مردم….

جنس کار کرده به جای جنس آکبند…

جنس نا مرغوب به اسم جنس مرغوب…

وقتی هم مشتری بیرون می رود از اینکه توانسته به قول خودشان تو پاچه مشتری بکند لبخند می زند و
خوشحال است…

این جاست که هشدار امیر مومنان علی علیه السلام باید لرزه بر انداممان بیافکند؛ یا ایّها الناس «لَا خَیْرَ فِی
لَذَّهٍ مِنْ بَعْدِهَا النَّارُ» (أمالى صدوق ، ص‏۴۹۸)

اگر یه روزی خدایی ناکرده جنسی را با هزار حقّه و کلک
به یکی انداختیم، یا کلاه کسی را برداشتیم یا کلاه سرش گذاشتیم، احتکار کردیم، رشوه گرفتیم، اذیتش کردیم، حقش را
خوردیم، از این عملمان خوشحال نباشیم و لذت نبریم…
ننشینیم با هزار آب و تاب برای دیگران تعریف کنیم و به زعم خودمان به زرنگی خودمان باریک الله بگوییم…
این ها هیچ لذت و کِیفی نیست…
آن کِیف و خوشی که بعدش آتش است، کِیف نیست…

شاید چند صباحی که البته آن چند صباح هم خیلی طول نمی کشد فرد خوشی کند و فکر کند که
سود کلان کرده ، ولی بالأخره بازتاب عملش را خواهد دید…

چرا که یکی از اعمالی که بازتابش در همین دنیا گریبان انسان را خواهد گرفت ظلم کردن در حق دیگران
است….(جعفری، علامه محمد تقی ؛ شرح نهج البلاغه ، ج ۱۰، خطبه ۴۷، ص ۵۱).

اگر از سر نامردی زیر حیثیت و آبروی مردم شوت کردی او دیر یا زود بالا می رود و
عزیز می شود….اما تو عقب می افتی….و ان ظلم بازتابش به خودت بر می گردد درست مثل انعکاس صدا در میان کوه های بلند…

سکانس دوم:  ظلم را نپذیرید

ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﺩﮐﺘﺮ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺳﺮ ﮐﻼﺱ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ:ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ می گیرم به صورت ﺷﻔﺎﻫﯽ!ﻫﻤﺎﻥ لحظه ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ:ﺍﺻﻼ
ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ می گیرم ﻭ ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﮐﺘﺒﯽ!ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ:همینی ﮐﻪ ﻫﺴﺖ!ﻫﺮ ﮐﺲ نمی
خواد ﺑﯿﺎﺩ ﺟﻠﻮ ﺩﺭ ﮐﻼﺱ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ!ﺍﺯ ۵۰ ﻧﻔﺮ فقط ۳ ﻧﻔﺮ ﺭﻓﺘﻦ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻭ ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻘﯿﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮔﺮﻓﺖ!!!ﺑﻌﺪﺵ
ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺭﻭ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﯼ ﺷﻤﺎ ۱۰ ﻧﻤﺮﻩ ﮐﻢ می کنم!ﻫﻤﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ
ﮐﺮﺩﻧﺪ ولی ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ : ﻧﻤﺮﻩ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﯾﻦ ۳ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ۲۰ ﺭﺩ می کنم!ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﺪﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﮐﺮﺩﻧﺪ…
ﺩﮐﺘﺮ ﮔﻔﺖ : به خاطر ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺯﯾﺮ ﺑﺎﺭ ﻇﻠﻢ ﺭﻓﺘﯿﺪ…
“ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭﺱ ﻇﻠﻢ ﺳﺘﯿﺰﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ “…

یکی از اعمالی که بازتابش در همین دنیا گریبان انسان را خواهد گرفت ظلم کردن در حق دیگران است….

نتیجه:

بازتاب عملی چون ظلم کردن به دیگران دقیقاً مثل وقتی است که توی فوتبال توپ را شوت می کنند؛ خوب
تماشا کن توپ که ضربه می خورد بالا می رود جلو می رود گاهی هم گل می شود اما پا
که ضربه می زند به عقب بر می گردد…
یادت باشد اگر از سر نامردی زیر حیثیت و آبروی مردم شوت کردی او دیر یا زود بالا می رود
و عزیز می شود….اما تو عقب می افتی….و آن ظلم بازتابش به خودت بر می گردد درست مثل انعکاس صدا در میان کوه های بلند…
این را گفتم که دور نامردی یا به قول قرآن ظلم را خط بکشیم و مرد باشیم ؛ نه ستم
کنیم و نه ستم بپذیریم ؛ لاَ تَظلِمُونَ وَ لاَ تُظلَمون

تبیان

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس