پس از شهادت مختار سرنوشت ابراهیم اشتر چه شد؟

مشاهده : 513
پس از شهادت مختار سرنوشت ابراهیم اشتر چه شد؟ احکام و مسائل شرعی
سرانجام ابراهیم اشتر ابراهیم بن مالک بن حارث اشتر نخعی‏، در سال ۷۱ هـ.ق در حالیکه به همراه مصعب بن زبیر علیه عبد الملک بن مروان می‌جنگید کشته شد [۱] و قبر او نزدیک سامراء است که قبه‌ای بر آن ساخته‌اند.او به «نَخَع» که قبیله‌ای در یمن که از طائفه مذحج بودند، منسوب است.[۲] ابراهیم […]

سرانجام ابراهیم اشتر

ابراهیم بن مالک بن حارث اشتر نخعی‏، در سال ۷۱ هـ.ق در حالیکه به همراه مصعب بن زبیر علیه
عبد الملک بن مروان می‌جنگید کشته شد [۱] و قبر او نزدیک سامراء است که قبه‌ای بر آن
ساخته‌اند.او به «نَخَع» که قبیله‌ای در یمن که از طائفه مذحج بودند، منسوب است.[۲]

ابراهیم اشتر، فردی جنگ‌جو،

شجاع

و
با شهامت، جلودار در جنگ، دارای همتی والا و شاعری با فصاحت و از دوستان اهل بیت(ع) بود،
همان‌گونه که پدرش با همین صفات از دیگران متمایز بود.[۳]

حضور ابراهیم با پدرش مالک در سپاه امام علی(ع) در جنگ صفین

زمانی که مالک اشتر با عمرو عاص به مقابله
برخاست، نیزه‌ای مالک به او زد ولی بر او کارگر نیفتاد جوانی از قبیله یَحصُب به کمک او و در
حالی‌که رجز می‌خواند به میدان آمد.مالک فرزندش ابراهیم را فرا خواند و به او گفت: پرچم را به دست گیر
و با این جوان مقابله نما، جوانی در برابر جوانی! آن‌گاه ابراهیم در مقابل او قرار گرفت و رجز خواند،
سپس با حمله‌ای که کرد او را کُشت، در این هنگام بود که مروان عمرو عاص را مورد شماتت خود
قرار داد.[۴]

ابراهیم بن اشتر و همراهی او با مختار

اقدامات ابراهیم موجبات پیشرفت هرچه بیشتر مختار را فراهم آورد و موفقیت‌های بسیاری را نصیب قیام مختار
کرده بود.جنگ نهر خازر، بارزترین عرصه ظهور و بروز قابلیت‌های فرماندهی این فرمانده شجاع بود.در این جنگ، سپاه عراق که
تعدادشان بسی کمتر از سپاه شام به فرماندهی عبیدالله بن زیاد بود، بر سپاه شام چیره آمد و ابن زیاد
نیز در نبردی تن به تن با ابراهیم کشته شد.[۵]

ابراهیم بعد از اتمام کار جنگ به عنوان حاکم
موصل در آن‌جا مستقر شد.[۶] وی به دستور مختار منطقه را با اختیارات تام اداره می‌کرد.در زمان جنگ مختار با
مصعب در محل مأموریت خود مشغول انجام وظیفه بود.مدرک معتبری نداریم که گفته باشد مختار از او کمک خواسته و
او در انجام وظیفه و کمک به مختار سستی کرده باشد.

مختار فرماندهی جنگ با مصعب را به احمر بن شمیط [۷] که مرد شجاع و از محبان اهل بیت بود،
واگذار کرد و از ابراهیم نخواست که فرماندهی این جنگ را به عهده بگیرد.شاید به جهت حساسیت و اهمیت منطقه
موصل بود.شاید هم اشتباه مختار بود که فرماندهی این نبرد مهم را به ابراهیم واگذار نکرد.[۸] شاید هم علل دیگری
در کار بوده که ما آگاهی نداریم.هیچ‌کدام عهد شکنی نکردند و عهد و پیمانی در کار نبوده و از هر
دو در تاریخ به عظمت یاد شده است.

اما اگرچه انتقام از قاتلان امام حسین(ع) نیز در بیعت ابراهیم با مختار نقش داشته است، اما ابراهیم درخواست اِمارت
نیز از او کرده است و شاید همین مسئله سبب شد که بعد از مختار با مصعب -قاتل مختار- نیز
بیعت نماید.

ابن اثیر در این‌باره می‌نویسد: مختار چون آماده قیام و جنگ شد بعضى از یاران او گفتند: اشراف و اعیان
اهل کوفه بر جنگ ما و متابعت ابن مطیع اجماع و اتفاق دارند.اگر ابراهیم بن اشتر دعوت ما را اجابت
کند، امیدواریم قدرت و توانایی ما در مقابله با دشمن زیاد گردد؛ زیرا او جوانمرد، رئیس و فرزند مرد شریف
و دارای قبیله‌ای است که از نظر تعداد بسیار و افرادی بزرگوارند.مختار به آنها گفت: او را دعوت کنید.آنها هم
به اتفاق شعبى نزد او رفتند و او را از تصمیم خود خبردار نمودند و از او یارى و همکارى
خواستند و دوستی پدرش را نسبت به امام على(ع) یادآورى کردند که او (مالک اشتر) هواخواه و دوستدار على(ع) و
خاندان او بود.ابراهیم دعوت مختار را به شرطی پذیرفت که او را امیر کند، ولی گفتند اگرچه تو شایسته این
کار هستی، اما این شدنی نیست؛ زیرا مختار از طرف محمد بن حنفیه آمده و به ما امر شده که
او را اطاعت و متابعت کنیم، ابراهیم سکوت اختیار کرد و به آنها پاسخ نداد.خبر این گفت‌وگو به مختار داده
شد و پس از سه روز با عده‌ای که شعبى و پدرش نیز در میان آنها بود، نزد ابراهیم رفتند
و او از آنها پذیرایی کرد و مختار، نامه محمد بن حنفیه را خواند که در آن نامه از ابراهیم
خواسته بود که مختار را یارى کند و به انتصاب مختار به وزیری از طرف او و این‌که منصب زمامداری
و فرماندهی لشکر برای او نیز ثابت است، اشاره شده بود.

ابراهیم وقتی از خواندن نامه فراغت یافت گفت: ابن حنفیه پیش از این به من نامه می‌نوشت و در نامه
خود فقط نام خود و پدرش و نام من و پدرم را می‌نوشت، مختار گفت: آن زمان گذشت و این
زمان دیگرى است گفت: چه کسى می‌داند که این نامه از او است (تا گواهى بدهد).جمعی که در آن‌جا بودند
گواهى دادند که آن نامه خود محمد بن حنفیه است.[۹]

ابن اثیر در ادامه به حوادث قیام مختار و
نقش ابراهیم در پیروزی او تا کشته شدن ابن زیاد می‌پردازد.[۱۰]

سرنوشت ابراهیم مالک اشتر پس از شهادت مختار

بعد از شهادت مختار، مصعب بن زبیر از یک
سو و عبدالملک مروان از سوی دیگر در ابراهیم طمع کردند تا او را که مدیری دارای نفوذ بود، با
خود همراه سازند؛ از این‌رو، مصعب نامه‌ای به ابراهیم نوشت، به او وعده داد در صورتی که حکومت ابن زبیر
را بپذیرد، امارت مناطق شمالی عراق را به او می‌سپارد.نامه مشابهی نیز از سوی عبدالملک مروان – خلیفه اموی شام
– به دست ابراهیم رسید.ابراهیم با یاران و مشاورانش در این باب به مشورت پرداخت.سرانجام تصمیم گرفت با مصعب بن
زبیر همراه شود، پس نامه‌ای به مصعب نوشت و با گروهی از یاران خود از موصل یا نصیبین – مقرّ
حکومت خود – حرکت کرد و به کوفه آمد و با مصعب ملاقات کرد.[۱۱]

مورّخان می‌نویسند: وقتی کار عبد الله
بن زبیر استوار شد و همه سرزمین‌ها جز شام تسلیم او شدند، عبد الملک بن مروان برادران و بزرگان خاندان
خود را جمع کرد و به آنان گفت: مصعب بن زبیر مختار را کشت و سرزمین عراق و نقاط دیگر
تسلیم او شده است.در امان نیستم که به شما در حالى‌که در خانه‌هاى خودتان هستید حمله نکند و هر قوم
که با آنان در خانه‌شان جنگ شود خوار و زبون می‌شوند، عقیده شما چیست؟

بشر بن مروان گفت: چنین
مصلحت می‌بینم که اطراف خود را جمع و سپاهیانت را فراهم آورى و کسانى را که از این‌جا دورند فراخوانى
و به سوى مصعب حرکت کنى و سواران و پیادگان را پیاپى روانه دارى و پیروزى از جانب خداوند است.دیگران
هم گفتند این رأى صحیح است و به همین عمل کن که نیرومندیم و قیام می‌کنیم.

عبد الملک، فرستادگان خود را به اطراف فرستاد که سپاهیان همگى پیش او جمع شوند.تمام سپاه‌ شام پیش او آمدند
و او با سپاهى گران حرکت کرد و هیچ جا توقف نکرد و فرود نیامد.

در این هنگام عبد الملک، براى سران سپاه و بزرگان یاران مصعب نامه نوشت و از آنان دلجویی کرد و
پیشنهاد نمود در اطاعت او درآیند و براى آنان اموالى بخشید.براى ابراهیم بن اشتر هم نامه نوشت و ابراهیم آن
نامه را همچنان سر به مهر پیش مصعب آورد و گفت اى امیر! این نامه عبد الملک فاسق است.مصعب گفت:
چرا آن‌را نخوانده‌اى؟ گفت: مهر این نامه را نمی‌شکنم و آن‌را نمی‌خوانم، مگر این‌که تو بخوانى، مصعب آن‌را گشود و
در آن چنین نوشته بود:

«بسم الله الرحمن الرحیم، از بنده خدا عبد الملک به ابراهیم بن اشتر، همانا
می‌دانم که در نیامدن تو به اطاعت من موجبى جز گله و دلتنگى ندارد، اکنون بدان که فرات و هر
سرزمینى را که سیراب می‌کند از تو خواهد بود و همراه کسانى از قوم خود که مطیع تو هستند پیش
من بیا و السلام».

مصعب گفت: اى ابو نعمان! چه چیزى ترا از پذیرفتن این پیشنهاد باز می‌دارد؟ ابراهیم گفت: اگر آنچه را میان
خاور و باختر است براى من قرار دهد هرگز بنى امیه را بر ضد فرزندان صفیه [۱۲] یارى نمی‌دهم، مصعب
گفت: اى ابو نعمان! خدایت پاداش نیک دهد.

ابراهیم گفت: اى امیر! هیچ شک ندارم که عبد الملک براى بزرگان اصحاب تو چنین نامه‌اى نوشته است و آنان
به او متمایل شده‌اند به من اجازه بده تا هنگام فراغت تو از جنگ ایشان را زندانى کنم اگر پیروز
شدى، بر عشایر ایشان با آزاد کردن ایشان منت خواهى گذارد و اگر پیروزى نبود به حزم و احتیاط رفتار
شده است، مصعب گفت: در این صورت آنان پیش امیر مؤمنان با من به خصومت می‌پردازند، ابراهیم گفت: اى امیر!
به خدا سوگند! در آن صورت و در آن روز امیر مؤمنانى براى تو وجود نخواهد داشت و چیزى جز
مرگ نیست و بزرگوارانه بمیر.

مصعب گفت: اى ابو نعمان! کسى جز من و تو باقى نمانده است و باید اقدام به مرگ کنیم، ابراهیم
گفت: من که به خدا سوگند چنین خواهم کرد.

هنگامی که به محل دیر جاثلیق رسیدند شب را آن‌جا گذراندند و چون صبح شد ابراهیم بن اشتر نگاه کرد
و دید همه کسانى را که متهم کرده بود شبانه گریخته و به عبد الملک بن مروان پیوسته‌اند و به
مصعب گفت رأى مرا چگونه دیدى؟ و چون دو لشکر به یکدیگر حمله کردند و جنگ در گرفت قبیله ربیعه
از جنگ خود را کنار کشیدند، آنان که بر پهلوى راست لشکر مصعب بودند به مصعب گفتند ما نه با
تو خواهیم بود و نه بر ضد تو.

وفاداران مصعب که پیشاپیش آنان ابراهیم بن اشتر بود پایدارى کردند و ابراهیم کشته شد، و چون مصعب چنین دید
تن به مرگ داد و از اسب پیاده شد و خواص او هم پیاده شدند و چندان جنگ کردند که
کشته شدند و بقیه سپاه گریختند.[۱۳]

منابع

[۱].ابن کثیر دمشقی‏، اسماعیل بن عمر، البدایه و النهایه، ج ۸، ص ۳۱۵،
دار الفکر، بیروت، ۱۴۰۷ق.[۲].امین عاملی‏، سید محسن، اعیان الشیعه، ج ۲، ص ۲۰۰، دار التعارف للمطبوعات‏، بیروت، ۱۴۰۶ق.[۳].همان.[۴].نصر بن مزاحم،
وقعه صفین، محقق و مصحح: هارون، عبد السلام محمد، ص ۴۴۰ – ۴۴۱، مکتبه آیه الله المرعشی النجفی، قم، چاپ
دوم، ۱۴۰۴ق.[۵].ر.ک: ابن اثیر جزری، علی بن محمد، الکامل، ج ‏۴، ص ۲۶۱ – ۲۶۴، دار صادر، بیروت، ۱۳۸۵ق.[۶].الکامل، ج
‏۴، ص ۲۶۵٫[۷].الکامل، ج ‏۴، ص ۲۶۸؛ ابن سعد کاتب واقدی، محمد بن سعد‏، الطبقات الکبری‏، تحقیق، سلمى، محمد بن
صامل، خامسه ۲، ص ۸۳، مکتبه الصدیق، طائف، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.[۸].ماهیت قیام مختار، ص ۶۰۴ – ۶۰۵٫[۹].الکامل فی التاریخ، ج
۴، ص ۲۱۵ – ۲۱۶٫[۱۰].ر.ک: همان، ص ۲۱۶ – ۲۵۹٫[۱۱].الکامل، ج ‏۴، ص ۲۷۵٫[۱۲].صفیه، دختر عبد المطلب و عمه حضرت
ختمى مرتبت که مادر زبیر است.[۱۳].دینورى، ابو حنیفه احمد بن داود، الأخبار الطوال، ص ۳۰۹ – ۳۱۳، منشورات الرضى، قم،
۱۳۶۸ش.

باشگاه خبرنگاران

2016-10-27 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
دریاها در قیامت آتش میگیرند؟ دریاها در قیامت آتش میگیرند؟
قیامت یه باور غیر قابل انکار است که بارها در قرآن و روایات از آن یاد شده است و نشانه هایی دارد. وضعیت دریاها در روز قیامت را در ادامه بخوانید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
استمنا (خودارضایی) بر زیبایی و زندگی افراد چه تاثیراتی میگذارد؟
با برنادت مقدس کسی که جسدش بعد از یک قرن هنوز سالم است بیشتر آشنا شوید
نوع تغذیه و خواص آن ها از نظر امامان
حرز شرف الشمس چیست ؟
احکام خمس پس‌انداز زن از مال نفقه
حضرت محمد (ص) برترین پیامبر خدا
توهین به مقدسات و نحوه برخورد پیامبر و امامان
اجر و ثواب زنانی که در خانه کار میکندد در نزد خدا چگونه است
قبض روح چیست و در آن چه اتفاقی می افتد؟
آیا دیدن فیلم و عکس مستهجن روزه را باطل می‌کند؟
پس از مرگ چه چیزهایی بر انسان جاری می شود؟
احکام محرمیت عروس و پدر شوهر
آثار رعایت حقوق همسایه‌
رمز استجابت دعا
شرط بندی برای فوتبال چه حکمی دارد ؟
چه عملی در روز جمعه از همه اعمال بهتر است؟
logo-samandehi