جمعه, ۳۱ فروردین , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

رژیمهای غذایی با انرژی مشخص -۱۸۰۰ کیلو کالری

اشتراک:
رژیمهای غذایی با انرژی مشخص -۱۸۰۰ کیلو کالری چهره ها
رژیم دارای ۱۸۰۰ کیلوکالری انرژی،این رژیم شامل ۸ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۵ واحد میوه، ۲ واحد شیر، ۶ واحد گوشت و ۵ واحد چربی می باشد.مدل اول تقسیم واحدها: صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۳ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک […]
رژیم دارای ۱۸۰۰ کیلوکالری انرژی،این رژیم شامل ۸ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۵ واحد میوه، ۲ واحد شیر، ۶
واحد گوشت و ۵ واحد چربی می باشد.
مدل اول تقسیم واحدها: صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۳ واحد میوه
ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد گوشت، ۲ واحد شیر، عصرانه: ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد
نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت رژیم غذایی طبق مدل اول: صبحانه: ۹۰ گرم نان
۶۰ گرم پنیر یک عدد گوجه فرنگی یک عدد خیار ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوه متوسط ناهار:
سبزی پلو شامل یک لیوان برنج پخته و یک لیوان سبزی پخته و ۶۰ گرم گوشت ۴/۳ لیوان ماست
عصرانه: ۲ عدد میوه متوسط شام: ۶۰ گرم نان ۶۰ گرم ماهی همراه با یک عدد گوجه فرنگی
۴/۳ لیوان ماست ( برای پخت غذاها روزانه ۵ قاشق مرباخوری روغن به کار رود).
مدل دوم تقسیم واحدها: صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت
ساعت ۱۰ صبح: یک واحد نشاسته، یک واحد شیر ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت عصرانه:
۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، ۲ واحد گوشت رژیم غذایی طبق مدل
دوم: صبحانه: ۹۰ گرم نان ۶۰ گرم پنیر یک عدد خیار یک عدد گوجه فرنگی یک
لیوان شیر ۲ عدد میوه متوسط ساعت ۱۰ صبح: یک عدد کیک معمولی یک لیوان شیر ناهار: ۶۰
گرم ماکارونی پخته دارای ۶۰ گرم گوشت و یک عدد گوجه فرنگی رنده شده یک لیوان سبزی خوردن عصرانه:
۲ عدد میوه متوسط شام: ۶۰ گرم نان ۶۰ گرم ماهی همراه با یک عدد گوجه فرنگی یک
عدد میوه متوسط (برای پخت غذاها روزانه ۵ قاشق مرباخوری روغن به کار رود).
برگرفته از کتاب لاغری (درمان چاقی )- محسن احمدی
گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس