شخصیت شناسی با اعداد

اشتراک:
شخصیت شناسی با اعداد چهره ها
برای خواندن سایر عدد های چرخه زندگی جهت شخصیت شناسی با اعداد اینجا کلیک کنید عدد چرخه زندگی ۸ هشت قدرتمند ترین عدد است، و نماد قدرت و موفقیت، جنگ و ویرانی است.این عدد با بهرام( مریخ) پیوندی نجومی دارد.** منش کسانی که عدد چرخه زندگیشان هشت است، از انضباط فردی عظیم و دقت زیادی […]

برای خواندن سایر عدد های چرخه زندگی جهت شخصیت شناسی با اعداد اینجا کلیک کنید

عدد چرخه زندگی ۸ هشت قدرتمند ترین عدد است، و نماد قدرت و موفقیت، جنگ و ویرانی است.
این عدد با بهرام( مریخ) پیوندی نجومی دارد.
** منش کسانی که عدد چرخه زندگیشان هشت است، از انضباط فردی عظیم و دقت زیادی برخوردارند.
این افراد شخصیتی استثنایی و ارده ای آهنین دارند که نوعی عزم راسخ است که کوهها را به حرکت وا
می دارد.
افراد این گروه به ندرت کاری را با اکراه انجام می دهند.
مثلاً، آن دسته ازا ایشان که احساسات شدید مذهبی دارند، خیلی راحت به متعصبان تمام عیار بدل می شوند.
اینان، شاید بیش از هر مسئله ای در زندگی از عادی بودن متنفرند، از اینرو اغلب یا موفقیتهای عظیمی کسب
می کنند، و یا دچار شکستهای ژرفی می شوند.
* چون افراد این گروه نسبت به خود سختگیر هستند، به همان میزان هم مستعد سختگیری نسبت به اطرافیان خود
می باشند.
گاهی اوقات ممکن است چنین به نظر برسد که آنان قلدر یا دیوانه قدرتند، اما این حقیقتی نادر است، و
در بسیاری موارد، آنان از این رو به این عمل دست می زنند که گمان می کنند دیگران نیز به
اندازه خود آنان با شور و هیجان زیادی وقف عقیده ای یا کاری می شوند.
* اغلب به نظر می رسد افراد گروه هشت انسانهایی سرد و گوشه گیر هستند، اما این امر به ندرت
در مورد آنان صادق است برعکس، این افراد بی نهایت خوش قل و مهربان می باشند، و اگر سرد و
گوشه گیر می نمایند به خاطر آن است که در بیان احساس خویش دچار مشکل هستند.
اینان اغلب انسانهای تنهایی بوده و خواهان دوستی با کسان دیگرند، اما جداً نمی توانند صمیمیت و نزدیکی مطلوب خود
را به دست آورند.
* افراد این گروه به دلیل عزم و ارداه راسخی که (بیش از سایر گروهها) دارند ناگزیرند اهداف زندگی خود
را خردمندانه بیابند.
چون استحکام و دوام زندگی این افراد چنان است که اگر به طور منفی ازآن استفاده شود، برای خود آنان،
به اندازه دیگران، تخریب و اختشاش و بی نظمی به ارمغان می آورد.
** شخصیت کسانی که عدد چرخه زندگیشان هشت است، فعال و پر تحرک اند ـ آنان از کارهای بدنی و
فکری لذت برده، درآنها شرکت می کنند.
افراد این گروه نمی توانند شکست را تحمل کنند، از این رو چه اقدام به کسب نمایند و چه به
خوشگذرانی بپرازند، درصدد کسب پیروزی و موفقیت در آن هستند، و این مطلب با عزمی راسخ توأم است که گاهی
اوقات دیگران را (می ترساند) فراری می دهد.
در اولین ملاقات، بسیاری مردم مجذوب گیرایی این افراد می شوند، اما با وجود این، این همان خصوصیتی است که
همواره سبب از دست دادن دوستان این افراد می شود.
* افراد این گروه آنگاه که بخواهند، می توانند به طرزی استثنایی گیرا و خوش قیافه باشند.
اما در اکثر موارد تمایلی به این کار ندارند، و فقط زمانی دست به چنین کاری می زنند که گمان
کنند از این طریق مزایایی کسب خواهند نمود.
وقتی این افراد مجذوب به نیل اهداف خود هستند، گاهی نسبت به کسانی که علاقه ای به ایشان ندارند، شدید
اللحن و حتی بی ادب می شوند.
* فردی از این گروه می تواند دوستی با وفا و قابل اعتماد باشد که به منظور حمایت و دفاع
از شخص مورد علاقه خود، در برابر هر تهاجمی ایستادگی می کند.
فرد گروه هشت در مقام دشمن سعی می کند کسی را که عدد چرخه زندگیش هشت نیست، از سر راه
خود بردارد.
هر چند که این افراد منصفانه می جنگند، به ندرت یک مشاجره یا بی احترامی را فراموش می کنند، و
به محض اینکه درگیری دیگری آغاز شود، آنان می جنگند …..
و می جنگند….
ومی جنگند.
** عشق و ازدواج افراد گروه هشت در مقام همسر، از دلبستگی کامل به فرد مورد علاقه خود تا بی
علاقگی کامل نسبت به وی در تردید و دودلی به سر می برند.
این فرد ممکن است روزی با ابراز محبت، ارائه هدیه، و ابراز علاقه کم و بیش پنهان خود، محبوب خویش
را گیج و مبهوت کند، و روز دیگر ممکن است سرد و بی اعتنا شود، و کاملاً جذب مسئله دیگری
گردد.
بیشتر این افراد در عشق، مانند موضوعات دیگر، هیچ خوشی و لذت میانه ای نمی شناسند.
زندگی همسران این افراد هم جشن عشق است و هم قحطی آن.
* با وجود این، گر چه ازدواج با فردی از این گروه ممکن است از فراز و نشیبهای خاصی برخوردار
باشد، اما تقریباً هرگز کسل کننده نیست.
افراد گروه هشت انسانهایی پویا بوده، و هرگاه دست به کاری می زنند، هیجان می آفرینند.
احتمالاً، این بدان دلیل است که افراد گروه هشت (بویژه مردان) برای جنس مخالف خود بسیار مجذوب کننده هستند.
با وجود آنکهاینان فاقد دوستی صمیمی هستند، در مقام همسر و دوست، زیاد مورد توجه قرار می گیرند.
* اگر کسی که عدد چرخه زندگیش دو می باشد بتواند محبت و علاقه غیر عادی فرد گروه هشت را
بپذیرد، ازدواج ان دو فضایی عالی برای موفقیت ایجاد خواهد کرد.
در این حالت، خصلت ملایم فرد گروه دو، شخصیت تندخو و مهاجم فرد گروه هشت را متعادل می سازد.
افراد گروه هشت اغلب از ازدواج با افراد کم حرف گروههای هفت، چهار و یا نه راضی و خرسند می
شوند، هر چند که چنین پیوندهایی معمولاً گرمی لازمه را ندارند.
گاهی اوقات ازدواج فرد گروه هشت با گروههای سه و پنج شادی و خوشبختی به ارمغان می آورد و این
در صورتی است که شخص یا ترجیحاً هر دو همسر گهگاه در برابر خواستهای هم تسلیم شوند.
اگر افراد گروه شش همتنند افراد گروه دو بپذیرندکه افراد گروه هشت عشاق دمدمی و بی ثباتی هستند،پیوند آنان احتمالاً
از شادی و رضایت بیشتری برخوردار خواهد بود.
فقط ازدواج فرد گروه هشت با فردی از گروه یک، یا با فرد هم گروه خود ممکن است رضایت ناچیزی
داشته باشد.
هر دو آنان مولد دردسر هستند، زیرا افراد گروههای یک و هشت شخصیتهای انعطاف ناپذیر و آمرانه ای دارند که
اغلب سبب درگیری و نزاع می شود.
**حرفه و پیشه آنان که عدد چرخه زندگیشان هشت است اغلب به طرز خارق العاده ای در تجارت کلان، و
یا در هر کار اجرایی یا مدیریتی موفقیت کسب می کنند.
زیرا اینان علاوه بر قریحه دقت زیاد و انضباط فردی در کار، طراحان هوشمندی هستند و می توانند نظریات بکری
را ارائه داده، آنها را اجرا نمایند.
زمانی که این افراد از تواناییهای خود استفاده کنند، می توانند به حد اعلی موفقیت دست یابند.
در واقع، افراد این گروه به خاطر ترکیب استعداد و سخت کوشی خود، راه خویش را با دقت بسیاری انتخاب
می کنند.
چرا؟ چون اگر از قدرت، توانایی و عزم عظیم خود در مسئله بی ارزشی، استفاده کنند، تهدید بزرگی برای جامعه
به شمار می شوند.
* فرد این گروه در مقام کارمند، انسانی وظیفه شناس و دقیق است و در تمام امور، سرعت را با
کارایی ترکیب می کند.
اراده بیش از بلند پروازی موجب تحریک این افراد می شود، اما رفقای کارمندشان ممکن است تلاش همه جانبه ایشان
را سوء تعبیر کند و آنان را فردی گستاخ تلقی نمایند که از آنان می خواهند که با سرعت کار
کنند.
فرد گروه هشت در شغل(و نیز در زندگی اجتماعی) خود می کوشد بیشتر سیاستمدارانه عمل کند و کمتر متوقع باشد.
* فرد گروه هشت کارفرمایی هیجان انگیز و تحریک کننده است؛ انسانی فعال که از کارکنان خود انتظار دارد همواره
بر سر کار خویش حاضر باشند.
شاید مهمترین مسئله آن است که کارفرمایان این گروه انتظار دارند کارمندانشان به شدت خود آنان به کار بپردازند.
کاملاً بدیهی است کسانی که تنها به خاطر پول کار می کنند، اگر منفعتشان جایی دیگر نهفته باشد، با خردمندی
کامل از چنین کارفرمایی دوری خواهند کرد.
** مسائل مالی شاید مبالغه آمیز به نظر برسد اگر بگوییم که هر چه را فرد گروه هشت لمس کند،
تبدیل به طلا می گردد، اما واقعیت آن است که اینان در تهیه و کسب دارایی شمّی قوی دارند.
فرد این گروه با واقع بینی و درایت خود در پی ارزش و فایده ای است که در قبال صرف
هر ریال به دست می آورد.
آنان «خسیس» نیستند(در واقع، بسیاری از متمکنین، این گروه در سازمانهای خیریه فعالیت می کنند)، اما خرج کردن بی پروا
را تقبیح می نمایند.
*کسانی که عدد چرخه زندگیشان هشت است معمولاً سرمایه گذاریهای بی نظیری انجام می دهند.
آنان روحیه و جسارت راسخ یک قمارباز و قضاوت منطقی یک بانکدارمحافظه کار را دارند واین ترکیب در کسب هر
ریال و هر تومان بسیار سودمند است.
* اکثر این افراد نسبت به زن و خانواده خود گشاده دست هستند، و در منافع با ارزش خیلی سریع
شرکت می کنند.
زیرک لغتی است که چگونگی رفتار ایشان را به بهترین نحو توصیف می نماید.
آنان می دانند که چگونه بدون هیچ افراط و تفریطی، پول کسب کنند، آن را سرمایه گذاری نمایند و نیز
از آن لذت ببرند.

گردآوری:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی