شنبه, ۲۳ تیر , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

با مراحل انحصار وراثت آشنا شوید

اشتراک:
انحصار وراثت خانواده
اگر دارایی متوفی کمتر از یک میلیون تومان باشد شورا حل اختلاف بدون تشکیل جلسه یا انتشار آگهی , گواهی انحصار وراثت را صادر می کند.

هرکسی که به نحوی در اموال متوفی حق دارد و به اصطلاح ذینفع است می تواند از شورا حل اختلاف درخواست ,
انحصار وراثت کند خواه وراث او خواه موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده است) خواه طلبکاران وی.

انحصار وراثت

اولین مرحله برای گرفتن گواهی انحصار وراثت رجوع به شورا حل اختلاف و گرفتن فرم مخصوص انحصار وراثت است,
باید مشخصات کامل وراث و نسبتشان با متوفی در فرم نوشته شود.

اگر شخص نام چند تن از وراث را از قلم بیاندازد آنها می توانند به جرم کلاهبرداری از وی شکایت کنند.

در مرحله بعد باید این فرم به همراه اصل و کپی شناسنامه متوفی و کپی کارت ملی وراث او و رسید مالیاتی،
برای تهیه استشهادیه به دفتر اسناد رسمی تحویل داده شود.

استشهادیه در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود به این صورت که وراث برگه را امضا می کنند و دو شاهد هم ,
حاضر شده و این برگه را امضا می کنند و شهادت می دهند که این افراد وراث شخصی هستند
که در فلان تاریخ فوت شده است.

از آن طرف وراث متوفی از زمان فوت ۶ ماه فرصت دارند که اظهارنامه مالیاتی را تهیه کنند این اظهارنامه ,
شامل لیستی از اموال میت، بهای اموال در زمان فوت او، مطالبات و بدهی های متوفی است
بعد از تهیه و پرداخت مالیات اموال متوفی باید رسید دریافت کنند.

انحصار وراثت مراحل انجام انحصار وراثت

در نهایت باید این مدارک یعنی رسید مالیاتی، فرم مخصوص انحصار وراثت، گواهی فوت، کپی برابر اصل شناسنامه متوفی ,
و وراث او، کپی برابر اصل سند ازدواج او به همراه دادخواست صدور گواهی حصر وراثت به ,
شورا حل اختلاف تحویل داده شود تا گواهی حصر وراثت صادر شود.

انتشار آگهی برای انحصار وراثت

بعد از طی مراحل بالا شورا حل اختلاف اطلاعیه حصر وراثت را با هزینه متقاضی یکبار در رونامه کثیرالانتشار ,
یا محلی منتشر می کند و اگر متوفی در روستا بود این آگهی یکبار در معابر و اماکن عمومی روستا,
نصب می شود

و پس از یک ماه از نشر آگهی اگر نسبت به این موضوع کسی اعتراضی نکند یا وارث جدید پیدا نشود,
شورا بدون تشکیل جلسه رسیدگی، گواهی انحصار وراثت را صادر می کند.

در این گواهی ذکر می شد که ورثه چه کسانی هستند سهم الارثشان چه مقدار است و چه نسبتی با متوفی دارند.
ولی اگر کسی اعتراضی کند شورا برای رسیدگی به اعتراض جلسه تشکیل می دهد و حکم صادر می کند
که این حکم قابل تجدیدنظرخواهی بوده و مرجع تجدید نظر خواهی از آرا شورا دادگاه عمومی است.

از زمان نشر آگهی تا ۳ ماه فرصت برای تحویل وصیت نامه متوفی وجود دارد و بعد از ۳ ماه اگر وصیت نامه,
تحویل داده شود فاقد اعتبار است.

اگر متوفی وارثی داشته باشد که هنوز به دنیا نیامده است تا زمان تولد او گواهی انحصار وراثت صادر نمی شود.

زن نیز که در گذشته از اموال غیر منقول (زمین و خانه) ارث نمی برد امروزه با تغییر قانون مدنی ,
از تمامی اموال ارث می برد.

انحصار وراثت نحوه تقسیم اموال متوفی

اگر دارایی متوفی کمتر از یک میلیون تومان باشد شورا حل اختلاف بدون تشکیل جلسه یا انتشار آگهی ,
گواهی انحصار وراثت را صادر می کند.

بعد از صدور گواهی انحصار وراثت، وراث در اموال متوفی به صورت مشاع شریک می شوند و برای تصمیم گیری ,
در مورد اموال باید همگی نظر دهند و برای گرفتن مطالبات متوفی می توانند گواهی انحصار وراثت,
را نشان دهند مثلا بانک با دیدن این گواهی اجازه برداشت از حساب متوفی را میدهد.

نحوه به نام زدن اموال متوفی

همچنین با ارائه این گواهی به اداره ثبت املاک وراث اموال متوفی را به نام خود می کنند. به علت مالکیت مشاع،
برای انجام این کارها همه وراث باید حاضر شوند یا همه یک وکالت رسمی به شخصی ,
از بین خودشان یا دیگری دهند.

بیشتر بدانید تعریف ارث

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده ودر اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی ,
به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.

معنای دیگر آن انتقال غیر قرار دادی چیزی ازشخص به شخص دیگراست. فقیهان به پیروی از قرآن کریم از ارث ,
به فریضه وفرض نیز تعبیر کرده اند.

برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث

متوفی : کسی که فوت کرده است
ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.
وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.

نسب عبارت از ارتباط واتصال فردی به دیگری به ولادت شرعی.

خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگرازطریق ولادت چه مستقیم باشد
مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثرازدواج به وجود می آید. (مشاوره حقوقی ارث)
مثل رابطه داماد با مادرهمسریا خواهر زن
اشخاصی که به موجب نسب ارث می برند سه طبقه اند:

طبقه اول :پدر و مادرو اولاد و اولاد اولاد
طبقه دوم: اجداد وبرادر وخواهر واولاد آنان
طبقه سوم: عمه هاو عموهاو خاله هاو دایی ها وفرزندان آنان

حق جو , گروه وکلای ایران

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس