یکشنبه, ۱۹ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری طبق قانون اساسی

اشتراک:
خانواده
جرم کلاهبرداری , در جرم کلاهبرداری وسیله‌ای که مورد استفاده بزه‌کار قرار می‌گیرد، متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به‌عنوان سکه طلا به دیگران.

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری , هرگاه کسی قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید؛
لیکن به‌واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند،
مرتکب شروع به جرم گردیده است که در مورد کلاهبرداری؛
مجرم باید با قصد ارتکاب جرم توسل به وسایل متقلبانه‌ای نماید
تا مال را از ید بزه دیده خارج کند؛
اما به‌واسطۀ عاملی خارج از اراده او جرم محقق نگردد.

عنصر مادی

هر جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزه‌کار جهت مجرمانه بودن عمل می‌باشد،
در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می‌باشد،
مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه‌دیده را می‌برد
و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال تشکیل یافته
جرم مرکب نامیده می‌شود. از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرم
تحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود
و می‌توان در حد شروع به جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود.
از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به حصول نتیجه (بردن مال غیر) می‌باشد.

در خصوص رفتار مادی مرتکب رعایت چند شرط جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است.جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری

الف) توسل به‌وسیله متقلبانه

در جرم کلاهبرداری وسیله‌ای که مورد استفاده بزه‌کار قرار می‌گیرد،
متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی
برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به‌عنوان سکه طلا به دیگران.

ب) اغفال و فریب خوردن قربانی

مهم‌ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه‌دیده می‌باشد.

اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد،
این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود،
اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله‌ای صورت گیرد
و آنچه مهم است اغفال مجنی‌علیه می‌باشد،
هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده
و یا عرف نوعاً آن وسیله را متقلبانه نداند.

جرم کلاهبرداری

پ) تحصیل اموال

اموالی که قانون‌گذار بیان داشته دامنۀ وسیعی دارد.
این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن می‌باشد
و در کل توسل به هر وسیله‌ای که موجب اغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت.جرم کلاهبرداری

گفتار سوم: عنصر معنوی
برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم»
و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد.
قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه
و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می‌باشد.

گروه وکلای سنا

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس