عقد هبه چیست؟

مشاهده : 858
عقد هبه چیست؟ خانواده
عقد هبه , براساس ماده 795 قانون مدني، هبه عقدي است كه به موجب آن يك نفر مالي را به رايگان به شخص ديگري تمليك مي‌كند.

عقد هبه

عقد هبه , براساس ماده ۷۹۵ قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری ,
تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر او مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.

در این عقد سه طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند،
متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع می‌شود.

*دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه است

طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف،
مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛
بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.

اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند ,
و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:

۱-عین موهوبه موجود باشد

۲- حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛
دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.

ماده ۷۹۵ – هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده ,
واهب طرف دیگر را متهب ،مالی راکه مورد هبه است عین موهوبه می گویند.

ماده ۷۹۶ – واهب باید برای معامله وتصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.

آشنایی با عقد هبه

ماده ۷۹۷ – واهب بایدمالک مالی باشدکه هبه می کند.

ماده ۷۹۸ – هبه واقع نمی شود مگر با قبول وقبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد
یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.

ماده ۷۹۹ – درهبه به صغیریامجنون یاسفیه قبض ولی معتبر است .

ماده ۸۰۰ – در صورتی که عین موهونه دریدمتهب باشد محتاج به قبض نیست

عقد هبه

عقد هبه طبق قانون مدنی

ماده ۸۰۱ – هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواندشرط کندکه متهب مالی رابه اوهبه کند
یا عمل مشروعی را مجانا بجا آورد.

ماده ۸۰۲ – اگر قبل از قبض واهب یامتهب فوت کند هبه باطل می شود.

ماده ۸۰۳ – بعد از قبض نیزواهب می تواندبابقاع عین موهوبه ازهبه رجوع مگر در موارد ذیل :

۱)در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.

۲)در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.

۳)درصورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرامثل اینکه ,
متهب به واسطه فلس محجور شودخواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.

۴)درصورتی که درعین موهوبه تغییری حاصل شود.

ماده ۸۰۴ – در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگرمتصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهدبود.

ماده ۸۰۵ – بعد از فوت واهب یامتهب رجوع ممکن نیست .

ماده ۸۰۶ – هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشدحق رجوع ندارد.

ماده ۸۰۷ – اگر کسی مالی را بعنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.

گروه وکلای ایران

2018-02-07 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی