قرار منع تعقیب چیست؟

مشاهده : 1236
قرار منع تعقیب چیست؟ خانواده
قرار منع تعقیب، یکی از قرارهایی است که در مورد عدم مجرمیت شخص، با توجه به عنوان اتهامی در مورد او صادر می شود.

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب یکی از قرارهایی است که در مورد عدم مجرمیت شخص، با توجه به عنوان اتهامی در مورد او صادر می شود.
در کنار مراجع قضایی دادگاه ها ی کیفری، مراجعی وجود دارند که در معیت هر کدام از دادگاه های کیفری ,
یک یا دو انجام وظیفه می کنند و با این دادگاه ها ارتباط مستمر و محکمی دارند

و در عین حال به عنوان یک نهاد مستقل همراه با تعدادی از کادر اداری و حقوقی برای رسیدگی ابتدایی به امور کیفری،
فعالیت می کنند. با توجه به حجم کثیری از پرونده های کیفری، فلسفه ی عدالت کیفری،
ایجاب می کند که به همه ی پرونده ها با رعایت قوانین و دقت رسیدگی گردد.

از این رو برای پیگیری و رسیدگی به شکایت کیفری، لازم است که دادسرای عممی و انقلاب،
در بدو امر تحقیقات مقدماتی و ادله و مدارک مناسب را بررسی نماید
تا در مورد ارسال پرونده به دادگاه کیفری تصمیم گیری نماید.

قرار منع تعقیب

بررسی شکایت قرار منع تعقیب

یکی از اختیاراتی که دادسرای عمومی و انقلاب در مورد رسیدگی های خود دارد،
این است که با صدور قرار منع تعقیب از ورود پرونده های کیفری که موجبی برای رسیدگی و پیگیری ندارد،
خودداری، و در نتیجه از وصول حجم انبوه پرونده به دادگاه کیفری جلوگیری کند.

اگرچه قرارهای کیفری با توجه به شکل پرونده صادر می شود، ولی با این وجود قرار منع تقیب در مورد ماهیت پرونده
و شکایت صادر می شود و آیا اینکه جرمی واقع شده و یا این که منتسب به طرف مقابل می باشد یا خیر؟

موسسه حقوقی مهر پارسیان

2018-02-18 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
فیلم پرشین وی
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi