دوشنبه, ۱۳ آذر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

در صورتی که چک دارای وعده باشد تکلیف چیست؟

اشتراک:
خانواده
وعده دار بودن چک , چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد.

وعده دار بودن چک

وعده دار بودن چک , چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت
نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود،
صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد، زیرا این چک حقوقی است.

صدور چک بدون وعده، بسیار کم پیش میاید و حتی بسیاری از چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات
حبس محکوم می‌شوند، در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد
آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که
چک به صورت وعده‌دار (مدت دار) صادر شده است نیستند.

وعده دار بودن چک

در صورتی که چک دارای وعده باشد تکلیف چیست؟

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین
اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات
کیفری نخواهد شد.وعده دار بودن چک

زیرا این چک حقوقی است. همان‌طور که می‌دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از
چک‌هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می‌شوند،

در واقع چک‌های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک
به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده‌دار صادر شده است نیستند.

بنابراین نحوه اثبات این موضوع و شیوه دفاع، از اهمیت فراوانی برخوردار است.وعده دار بودن چک

hnvs

گردآوری:
برچسب ها: ,
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین ویآرون گروپ
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
خانواده
بیشتر >
آرون گروپس