طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با هم

مشاهده : 16287
طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با هم فال و طالع بینی
برخی از ماهها متولد ماهی هستیم که ویژگی های اخلاقی بدی درباره آن ذکر شده است ولی به دلیل تربیت خوب خانوادگی موفق شده ایم که تا حد زیادی از این ویژگی ها خارج شویم و رفتارهای بسیار خوبی داشته باشیم.

در هر وصلتی که صورت می گیرد اگر آن ازدواج موفق باشد آن را به موفقیت هر دو طرف نسبت می دهند ولی اگر این ازدواج به تلخی برسد همه عوامل را برای بررسی علت شکست آن بررسی می کنند. از جمله طالع بینی متولدین هر دو ماه را. با پرشین یو همراه باشید تا با طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها اشنا شیود.

طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها

فال ازدواج فروردین

ماه های جور با شما:

متولدین مرداد (بر انگیزاننده)

آذر ماه (روشنفکر)

اردیبهشت ماه (اهل عمل)

بهمن ماه (ایده عالی است)

ماه های ناجور با شما:

همچنین بخوانید :  فال و طالع بینی ازدواج زن متولد مهر ماه

متولدین خرداد ماه (سلطه جو)

شهرویر ماه و آبان ماه (حسود)

تیر ماه (عبوس)

اسفند ماه (منفی)

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

فال ازدواج اردیبهشت با سایر ماه ها

ماه های جور با شما :

متولدین شهریور ماه (دارای قوه تصور)

دی ماه (سلطه جو)

تیر ماه (غریزی)

اسفند ماه (منفعل ) و فروردین ماه.

ماه های ناجور با شما:

آبان ماه (سوء ظنی)

مرداد ماه (سلطه جو)

آذر ماه (دارای احساس مالکیت)

بهمن ماه (وابسته)

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

همچنین بخوانید :  طالع بینی ازدواج ، مرد متولد اردیبهشت

آشنایی با طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها

فال ازدواج خرداد

ماه های جور با شما :

متولدین مهر ماه (خلاق)

بهمن ماه (عاطفی)

مرداد (حساس)

ماه های ناجور با شما:

متولدین فروردین ماه (کله شق)

خرداد ماه (سلطه جو)

آبان ، اسفند ، تیر ماه .

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

فال ازدواج ماه تیر

ماه های جور با شما :

متولدین آبان ماه (دارای قدرت رهبری)

اسفند ماه (همراه)

اردیبهشت ماه (پر تکاپو)

شهریور ماه (ساعی و کوشا).

طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها

آشنایی با طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها

ماه های ناجور با شما:

متولدین فروردین ماه (پر حرف)

آذر ماه (افسرده)

بهمن ماه و خرداد ماه (دوشخصیتی)

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

فال ازدواج مرداد

ماه های جور با شما :

فروردین ماه (عاطفی)

آذر (حساس)

مهر ماه و بهمن (دلسوز)

ماه های ناجور با شما :

اسفند (بی قرار و نا آرام) ، آبان (طعنه زن) ، دی (محافظه کار)

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

بررسی طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها

فال ازدواج شهریور

ماه های جور با شما :

اردیبهشت ماه (محافظه کار)

تیر ماه (عاشق خانه و زندگی)

دی ماه (پر تکاپو)

شهریور ماه (دارای علایق مشترک)

ماه های ناجور با شما :

آبان ماه (سلطه جو)

آذر و مرداد (حسود)

فروردین ماه (دارای احساس مالکیت)

فال عشق و ازدواج

فال ازدواج ماه مهر

ماه های جور با شما :

متولدین خرداد (روشنفکر)

اسفند ماه ، بهمن ماه (ایده آلیست)

مرداد ماه (مترقی)

فروردین ماه (دست و دلباز)

ماه های ناجور با شما:

دی ماه (عبوس)

آبان ماه (بد گمان)

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

فال ازدواج آبان

ما ه های جور با شما :

تیر ماه (هنرمند)

اسفند ماه (روح گرا)

دی ماه (شوخ طبع )

ماه های ناجور با شما :

فروردین ماه (اهل دعوا)

اردیبهشت ماه (سلطه جو)

مرداد ماه (خود خواه)

مهر ماه (نیش دار) و بهمن ماه .

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها

بررسی طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها

طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با یکدیگر چگونه است؟

فال ازدواج آذر

ماه های جور با شما :

متولدین فروردین ماه (روشنفکر)

مرداد ماه (رهبر)

آذر ماه (همدرد و دلجو) و مهر ماه و بهمن ماه

ماه های نا جور با شما :

اردیبهشت ماه (خود پسند و مغرور)

تیر ماه (عاشق خانه و زندگی)

شهریور ماه (پر حرف)

آبان ماه (خلاق ) و دی ماه .

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

فال ازدواج دی

ماه های جور با شما :

اردیبهشت ماه (با محبت)

شهریور ماه (انتقادی)

آبان ماه (جذاب)

اسفند ماه (جلب کننده)

ماه های ناجور با شما :

فروردین ماه (پر قدرت) ، مرداد ماه (سلطه جو) ، مهر ماه (اجتماعی ) و آذر ماه .
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

فال ازدواج,فال عشق و ازدواج,فال برای ازدواج

فال ازدواج ماه ها با هم

فال ازدواج ماه بهمن

ماه های جور با شما :

خرداد ماه (ایده آلیست)

مهر ماه (خلاق )

آذر ماه (عاطفی)

فروردین و مرداد ماه

ماه های ناجور باشما :

اردیبهشت ماه (سلطه جو)

تیر ماه (خلق و خوی متغیر )

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

فال ازدواج اسفند با سایر ماه ها

فال ازدواج اسفند

ماه های جور با شما :

تیر ماه (عاطفی )

آبان ماه (متوازن)

اردیبهشت ماه (مترقی )

مهر و دی ماه

ماه های نا جور با شما :

فروردین ماه (با قدرت)

مرداد ماه (پر حرف) و خرداد ماه
رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است (نه خیلی خوب و نه خیلی بد)

طالع بینی ازدواج متولدین ماه ها با هم

ماه هایی که سه ماه با هم فاصله داشته و جفت هم هستند را بشناسید

فروردین (برج حمل) تیر (برج سرطان) یا دی (برج جدی)

اردیبهشت (برج ثور) مرداد (برج اسد) یا بهمن (برج دلو)

خرداد (برج جوزا) شهریور (برج سنبله) یا اسفند (برج حوت)

تیر (برج سرطان) فروردین (برج حمل) یا مهر (برج میزان)

مرداد (برج اسد) اردیبهشت (برج ثور) یا آبان (برج عقرب)

شهریور (برج سنبله) خرداد (برج جوزا) آذر (برج قوس)

مهر (برج میزان) دی (برج جدی) یا تیر (برج سرطان)

آبان (برج عقرب) مرداد (برج اسد) یا بهمن (برج دلو)

آذر (برج قوس) شهریور (برج سنبله) یا اسفند (برج حوت)

دی (برج جدی) فروردین (برج حمل) یا مهر (برج میزان)

بهمن (برج دلو) آبان (برج عقرب) یا اردیبهشت (برج ثور)

اسفند (برج حوت) خرداد (برج جوزا) یا آذر (برج قوس)

آینه ـ روزباتو

2019-02-03 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi