فال و طالع بینی جالب و پیشگویی برای ازدواج

اشتراک:
فال و طالع بینی جالب و پیشگویی برای ازدواج فال و طالع بینی
فال ابجد برای پیشگویی ازدواج و طالع بینی ازدواج متولدین خرداد و تیر

ازدواج یک امر بسیار مهم در زندگی هر شخصی به حساب می آید. به همین دلیل دختران و پسران
باید در انتخاب خود بسیار دقت کنند. جالب است که بدانید از طریق فال ابجد نیز می توان ازدواج را
پیشگویی کرد و مشخص کرد که ستاره دو نفر با یکدیگر جفت هست یا خیر. در قسمت زیر فال پیشگویی برای ازدواج را
قرار داده ایم. برای افزایش اطلاعاتتان درباره این طالع بینی ازدواج در سایت پرشین وی
همراه ما باشید.

فال پیشگویی برای ازدواج

هر گاه بخواهید حساب کنید که آیا آقای (… ) زاده (…) با خانوم (…) زاده (…)
می توانند ازدواج کنند یا نه؟

آیا ستاره این دو نفر با هم جفت هست یا نه؟

و در آینده
تا آخر با هم زندگی میکنند یا نه ؟

ابتدا نام و نام مادر هر دو را به ابجد کبیر
در آورده و بعد جدا جدا حساب کرده و با هم جمع کنید..
سپس عدد حاصل را بر ۵ تقسیم کنید و با توجه به باقی مانده نتیجه را مشاهده کنید…..

فال و طالع بینی جالبفال و طالع بینی جالب

اگر باقیانده اعداد ۱ یا ۳ یا ۵ شود:
این دو به هم می رسند و ستاره آنها جفت می باشد وتا آخر با هم زندگی می کنند.

اگر باقیمانده اعداد ۲ یا ۴ شود:
این دو نفر به هم نمی رسند وستاره آنها جفت نمی باشد و تا آخر با هم زندگی نمی کنند.

اگر باقیمانده عدد ۰ شود:
نه جفت بودن نه سوا بودن رو میده و کسانیکه عددشون ۰ دربیاد به هم میرسن اما همیشه در جنگ
و بحث و جدل بسر میبرن

حروف ابجد کبیر
الف: ۱ــــــــــــ ک: ۲۰ ــــــــــــــ ر: ۲۰۰ب: ۲ ـــــــــــــــ ل: ۳۰ ـــــــــــــ ش: ۳۰۰ج:
۳ ـــــــــــــــ م: ۴۰ـــــــــــــــ ت: ۴۰۰د: ۴ـــــــــــــــ ن: ۵۰ ـــــــــــــــ ث: ۵۰۰ه: ۵ ــــــــــــــ س: ۶۰ ـــــــــــــ خ: ۶۰۰و: ۶
ـــــــــــــــ ع: ۷۰ ــــــــــــــ ذ: ۷۰۰ز: ۷ ـــــــــــــــ ف: ۸۰ ـــــــــــــ ض: ۸۰۰ح: ۸ ــــــــــــــ ص: ۹۰ ــــــــــــ ظ: ۹۰۰ط:
۹ ــــــــــــــ ق: ۱۰۰ ـــــــــــ غ: ۱۰۰۰ی: ۱۰ـــــــــــــ

برای مثال:
آقای [محمد] : [(م = ۴۰) (ح = ۸) (م
= ۴۰) (د = ۴)] = ۹۲زاده [مریم] : [(م = ۴۰) (ر = ۲۰۰) (ی =
۱۰) (م = ۴۰)] = ۲۹۰

با خانوم [فاطمه] : [(ف = ۸۰) (ا = ۱) (ط
= ۹) (م = ۴۰) (ه = ۵)] = ۱۳۵زاده [بتول] : [(ب = ۲) (ت =
۴۰۰) (و = ۶) (ل = ۳۰)] = ۴۳۸

جالب ترین فال پیشگویی برای ازدواججالب ترین فال پیشگویی برای ازدواج

پیشگویی ازدواج با فال ابجد

مجموع ۴ اسم بالا برابر است با : ۹۵۵
باقیمانده تقسیم ۹۵۵ بر ۵ برابر میشود با ۵
که نشان میدهد.که باید دوباره بر ۵ تقسیم کرد که حاصل صفر میشود:

این حساب ابجد کبیر بود که برایتان
نوشتیم ولی در پایان می نویسیم هر کاری دست خداست و هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد.و یقینا بدانید
هر کاری برای خدا انجام گیرد ضرر و زیانی در آن نمی باشد.

بیش تر بدانید: فال ازدواج متولدین خرداد و تیر

فال ازدواج خرداد

ماه های‌ جور با شما :

متولدین مهرماه «خلاق»

بهمن ماه «عاطفی»

مرداد «حساس»

ماه های‌ ناجور با شما:

متولدین فروردین ماه «کله شق»

خرداد ماه «سلطه جو»

آبان ، اسفند ، تیر ماه .

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

فال ازدواج ماه تیر

ماه های‌ جور با شما :

متولدین آبان ماه «دارای قدرت رهبری»

ماه اسفند «همراه»

اردیبهشت ماه «پر تکاپو»

شهریورماه «ساعی و کوشا».

ماه های‌ ناجور با شما:

متولدین فروردین ماه «پر حرف»

آذر ماه «افسرده»

بهمن ماه و خرداد ماه «دوشخصیتی»

رابطه شما با متولدین سایر ماه ها رابطه ای میانه است «نه خیلی خوب و نه خیلی بد»

ایران و تالاب

گردآوری:

دکتر طاهری

اخبار مرتبط:
روف گاردن های رویاییجراحی بواسیر ، سرپایی
فیلم پرشین وی
چکاد بام