یکشنبه, ۹ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

شناخت محصولات دستباف طایفه شش بلوکی

اشتراک:
کاردستی
محصولات دستباف , دستبافت‌های این ایل زیر نام خاص از یک تیره قرار نمی‌گیرند و همگی تحت نام طایفه شش بلوکی معرفی می‌شوند و بدین نام نیز شهرتی جهانی دارند.

محصولات دستباف

محصولات دستباف , طایفه شش بلوکی:این طایفه بزرگ‌ترین طایفه ایل قشقایی را شامل می‌شود که از بیست و
چند تیره آن حدود ۸ تیره به کار بافندگی اشتغال دارند.
از میان این تیره‌ها ۴ تیره عرب چرپانلو، هیبت لو، کوهی و دوقزلو از شهرت بسیاری برخوردارند.محصولات دستباف دستبافت‌ های
این ایل زیر نام خاص از یک تیره قرار نمی‌گیرند و همگی تحت نام طایفه شش بلوکی معرفی می‌شوند و
بدین نام نیز شهرتی جهانی دارند.
از محصولات دستبافت ایل قشقایی توسط این طایفه تولید می‌شود ییلاق آن‌ها در بخش اعظم سر حد ناحیه ۴ و
قسمتی از سر حد ناحیه ۶ قرار دارد و قشلاق آن‌ها از حوالی بوشگان بخش خورموج بوشهر آغاز شده و
در امتداد دشت پلنگ به دارالمیزان از بخش کنگان منتهی می‌گردد.وجه تسمیه شش بلوکی را برخی مورخین و پژوهشگران منسوب
به اقامت این طایفه در بلوک ۶ ناحیه خلجستان اراک و به احتمال دیگر داشتن آن در سر حد ۶

ناحیه فارس می‌دانند.

محصولات دستباف

شش بلوکی‌ها به کشکولی‌ها بسیار شبیه هستند افراد این ایل قوی و ثروتمندند، اما اصل برابر اجتماعی در این طایفه
بسیار مورد توجه است و به همین دلیل چادرهای خوانین و رؤسای تفاوتی با چادرهای ساده رعایا ندارند.
طایفه شش بلوکی حدود ۱۱۰۰۰خانوار دارد.
شش بلوکی‌ها تیراندازان بسیار ماهری هستند آن‌ها تابستان در مناطق ۴ دانگه و کوشکه زار و زمستان در فراشبند و
خنجی و افزر می‌گذرانند.

خصوصیات گلیم‌های بافت طایفه شش بلوکی:

گلیم در این طایفه بیشتر جهت مصرف تهیه شده در نتیجه میزان آن بسیار نیست و اعتبار و معروفیت
آن‌ها بسیار کمتر از تیره‌های معروفی همچون آردکپان است.محصولات دستباف
خصوصیات خورجین‌های بافت طایفه شش بلوکی:
برای بافت خورجین‌ بافندگان این طایفه از پشم بسیار لطیف استفاده می‌کرده‌اند که در این میان خورجین‌های تیره کوهی از دیگر تیره‌های
معروفیت‌ بیشتری دارند و بعد از آن خورجین‌های تیره هیبت لو قرار می‌گرفته‌اند.
گلیم‌بافی پشت خورجین‌های کوهی یک عامل شناسایی آنهاست.
این استر گلیمی همواره کف ساده است و اکثراً به رنگ‌های سبز لیمویی و زرد خردلی با حاشیه کنگره‌ای قرمز
رنگ می‌باشند.

محصولات دستباف

خصوصیات سوزنی بافت طایفه شش بلوکی:
پژوهش پیرامون سوزنی‌های بافت این طایفه نشان می‌دهد که تنها مورد قابل توجه آن
چنته‌های بافت تیره کوهی است که بسیار ظریف و پر جاذبه هستند و در باقی موارد زنان تیره‌های مختلف فقط
در حد رفع احتیاج خود اقدام به بافت این دست بافت‌ نموده‌اند.محصولات دستباف
دسته بندی طایفه شش بلوکی:
دوقزلو، شوروا
خورولو، قصرلو، قورد، چرهایلو، شاهلو، کله لو، الغیالو، دوست محمدلو، کوهی، هیبت لو، ‌ قره پارلو، آهنگر، ‌جعفرلو، بهلولی، آرخلو،
عرب چرپانلو، اسلافلو.
فرش ایرانی

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس