چهارشنبه, ۳ مرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

نقاشی قهوه خانه , نقاشی رنگ روغنی با مضمونهای رزمی و بزمی

اشتراک:
نقاشی قهوه خانه کاردستی
نقاشی قهوه خانه , نقاشی های غیر مذهبی مجموعه ای بزرگ از داستان های رزمی و بزمی ایرانی را شامل می شود که حاوی رخداد ها افسانه ای، قهرمانان شاهنامه و صحنه هایی از میدان های نبرد و بزم گاه های پادشاهان است.

نقاشی قهوه خانه

نقاشی قهوه خانه ، بازتابی اصیل و صادق از هنر هنرمندانی عاشق، تنها و دلسوخته است.
هنرمندانی مظلوم و محروم از تبار مردم ساده دل و آیینه صفت کوچه و بازار، آنانی که از پس قرنها
سکوت، زیر سقف تاریک قهوه خانه ها در خلوت عارفانه تکیه ها و حسینیه ها، در سر هر کوی
و برزنی، چشم در چشم مردم دوختند و در محفل پر انس و الفت آنان، بغض معصومانه شان را یکباره
شکستند.نقاشی قهوه خانه در ستایش راستی ها و مردانگی ها نقشها زدند و حکایت کژیها و پلیدیها کردند.
رنگ سرخی نشاندند بر تن بوم و دیوار که گویی لخته لخته خونهای خشکیده مظلومیتهای از یاد رفته بود و
رنگ سبزی گزیدند .

 نقاشی قهوه خانه  پدیده ای نوظهور در تاریخ نقاشی این دیار بود

که همراه با حفظ تمامی ارزشهای منطقی هنر مذهبی و سنتی ایران، به ضرورت نیاز و خواست مردم و به
پاس احترام به باورهای مردم متولد شد.
مردمی که شمایل مقدس امامان بزرگوارشان، تصاویر حماسه های جانبازی و ایثار پیشوایان دینی شان را، نه به دلیل آذین
و نقش و نگاری، که به دلیل حرمت ایمانشان و برآوردن نذر و نیازشان می خواستند.

نقاشی قهوه خانه

تحول نقاشی ایرانی به مفهوم و معیار امروزی اش، جدا از عرفان هنر تذهیب، سوای افسون و اعجاز نقشهای پر
رنگ و زیبای کاشی کاری و سایر هنرهای بومی و سنتی ، بدان هنگام شکل می پذیرد که با
افسانه های ملی و بومی پیوند می خورد.
سوای استمرار و ادامه حیات هنر اسلامی و سنتی ایران به همت و عشق هنرمندان شیفته در این زمان، تولد
و تبلور هنر جمعی از نقاشان گمنام و بی ادعای کوچه و بازار تحت نام و عنوان شمایل نگاران و

پرده کشان، چه بسا که بار دیگر به دلیل ضرورت ایستادگی در برابر دسایس فرهنگی و هنری بیگانگان باید رویدادی
جدی و کارساز تلقی شود.

نقاشی قهوه خانه را از لحاظ موضوع کلی آنها می توان به دو دسته تقسیم کرد:

نقاشی های مذهبی و نقاشی های غیر مذهبی.
نقاشی های مذهبی مجموعه ای از چهره های پیشوایان و بزرگان دین و مذهب و صحنه هایی از جنگ ها
و نبردهای معروف پیامبر اسلام و حضرت امیر المؤمنین و وقایع کربلا را در بر می گیرد.نقاشی قهوه خانه

نقاشی قهوه خانه

نقاشی
های غیر مذهبی مجموعه ای بزرگ از داستان های رزمی و بزمی ایرانی را شامل می شود که حاوی رخداد
ها افسانه ای، حماسی،تاریخی و چهره هایی از شاهان و قهرمانان شاهنامه و صحنه هایی از میدان های نبرد

و عرصه های عشق ورزی و دلدادگی قهرمانان و بزم گاه های پادشاهان است.

نگارخانه

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس