پنج شنبه, ۱۳ بهمن , ۱۴۰۱

کاریکاتور خیابان فروشی به اغنیا !

اشتراک:
کاریکاتور خیابان فروشی کاریکاتور
کاریکاتور خیابان فروشی , چمران: شهرداری تهران در طرح ترافیک جدید فقط به‌دنبال کسب درآمد است.

کاریکاتور خیابان فروشی

کاریکاتور خیابان فروشی , خیابان فروشی به اغنیا با تشدید ترافیک و آلودگی هوا ,
چمران: شهرداری تهران در طرح ترافیک جدید فقط به‌دنبال کسب درآمد است.

هرج و مرج، سد معبر، شلوغی و آلودگی هوا در خیابان‌های مرکزی شهر ناشی از فعالیت بی سروسامان
عمده‌فروشی‌هایی است که کلید حل مشکلات آن در دست مدیریت شهری است.

کاریکاتور خیابان فروشیکاریکاتور طرح ترافیک جدید شهرداری تهران

رئیس سابق شورای شهر تهران نسبت به طرح ترافیک جدید شهرداری تهران انتقاد کرد و گفت:
این طرح قطعاً باعث افزایش آلودگی هوا خواهد شد و این در حالی است که شهرداری
در این طرح تنها به‌دنبال افزایش درآمد است.

تسنیم

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فرادرس