مشاهده : 4508 تعبیر خواب حرف نون RSS اشتراک:

تعبیر خواب نرگس

تعبیر خواب نرگس
نرگس نام گلی زیباست که گلبرگ هایی به رنگ سفید و زرد و کوچک دارد .معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گل نرگس در خواب آورده اند . برای دانستن این موضوع در ادامه با ما همراه باشید .

منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب نرگس چنین می گوید به مشام رسیدن بوی نرگس در خواب خوب است ,
و دیدن نرگس پژمرده در خواب نشان از بیماری دارد .معبران دیگر تعابیری همچون فرزند , دوست خوب ,
دختر دار شدن , طلاق گرفتن , ازدواج کردن برای نرگس آورده اند که شرح کامل این تعابیر را در ادامه ,
مشاهده می کنید .

تعبیر خواب نرگس

تعبیر خواب نرگس به روایت امام جعفر صادق

دیدن نرگس در خواب به سه معناست:

اول: مردی لطیف. دوم: فرزند. سوم: دوستی ثابت قدم.

تعبیر خواب نرگس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن. بوی گل نرگس,
از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد,
میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب نخود

نوشته اند اگر زنی در خواب خود ببیند گل نرگس تازه همراه دارد، صاحب دختری زیبا می شود و اگر شوهر ندارد,
با مرد دلخواهش ازدواج می کند.

تعبیر دیدن گل نرگس در خواب

نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست. اگر کسی ببیند گل نرگس,
پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و اگر زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند و
خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب نبات

تعبیر خواب نرگس به روایت حضرت دانیال

دیدن گل نرگس به خواب، به معنای مردی لطیف است. اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت، دلیل که او را ,
دختری آید صاحب جمال.

اگر شوهر ندارد شوهر میکند. اگر درخواب بیند که نرگس را از زمین برکند، دلیل که آن زن را طلاق دهد,
یا فرزندش بمیرد.

اگر زنی بیند که نرگس را شوهر داد. دلیل که از وی جدا شود.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi