مشاهده : 1957تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نرگس

تعبیر خواب نرگس
نرگس نام گلی زیباست که گلبرگ هایی به رنگ سفید و زرد و کوچک دارد .معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گل نرگس در خواب آورده اند . برای دانستن این موضوع در ادامه با ما همراه باشید .

منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب نرگس چنین می گوید به مشام رسیدن بوی نرگس در خواب خوب است ,
و دیدن نرگس پژمرده در خواب نشان از بیماری دارد .معبران دیگر تعابیری همچون فرزند , دوست خوب ,
دختر دار شدن , طلاق گرفتن , ازدواج کردن برای نرگس آورده اند که شرح کامل این تعابیر را در ادامه ,
مشاهده می کنید .

تعبیر خواب نرگس

تعبیر خواب نرگس به روایت امام جعفر صادق

دیدن نرگس در خواب به سه معناست:

اول: مردی لطیف. دوم: فرزند. سوم: دوستی ثابت قدم.

تعبیر خواب نرگس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن. بوی گل نرگس,
از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد,
میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد.

نوشته اند اگر زنی در خواب خود ببیند گل نرگس تازه همراه دارد، صاحب دختری زیبا می شود و اگر شوهر ندارد,
با مرد دلخواهش ازدواج می کند.

تعبیر دیدن گل نرگس در خواب

نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست. اگر کسی ببیند گل نرگس,
پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و اگر زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند و
خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است.

تعبیر خواب نرگس به روایت حضرت دانیال

دیدن گل نرگس به خواب، به معنای مردی لطیف است. اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت، دلیل که او را ,
دختری آید صاحب جمال.

اگر شوهر ندارد شوهر میکند. اگر درخواب بیند که نرگس را از زمین برکند، دلیل که آن زن را طلاق دهد,
یا فرزندش بمیرد.

اگر زنی بیند که نرگس را شوهر داد. دلیل که از وی جدا شود.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟