مشاهده : 2033تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نرگس

تعبیر خواب نرگس
نرگس نام گلی زیباست که گلبرگ هایی به رنگ سفید و زرد و کوچک دارد .معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گل نرگس در خواب آورده اند . برای دانستن این موضوع در ادامه با ما همراه باشید .

منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب نرگس چنین می گوید به مشام رسیدن بوی نرگس در خواب خوب است ,
و دیدن نرگس پژمرده در خواب نشان از بیماری دارد .معبران دیگر تعابیری همچون فرزند , دوست خوب ,
دختر دار شدن , طلاق گرفتن , ازدواج کردن برای نرگس آورده اند که شرح کامل این تعابیر را در ادامه ,
مشاهده می کنید .

تعبیر خواب نرگس

تعبیر خواب نرگس به روایت امام جعفر صادق

دیدن نرگس در خواب به سه معناست:

اول: مردی لطیف. دوم: فرزند. سوم: دوستی ثابت قدم.

تعبیر خواب نرگس به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

نرگس، ظرافت و لطافت و ذوق و شعر و دوستی و عشق است چه مرد در خواب ببیند و چه زن. بوی گل نرگس,
از عطرهای بهشتی است و چنانچه در خواب احساس کنید بوی نرگس به مشامتان می رسد,
میمون و مبارک است چون می گویند نسیم بهشتی بوی نرگس و مریم همراه می آورد.

نوشته اند اگر زنی در خواب خود ببیند گل نرگس تازه همراه دارد، صاحب دختری زیبا می شود و اگر شوهر ندارد,
با مرد دلخواهش ازدواج می کند.

تعبیر دیدن گل نرگس در خواب

نرگس، گلی است بسیار ظریف و لطیف و پرپر کردن و پژمردن آن در خواب خوب نیست. اگر کسی ببیند گل نرگس,
پژمرده ای در گلدان دارد بیمار می شود و اگر زنی ببیند گل نرگس می چیند و از زمین جدا می کند و
خوب نیست چون نوشته اند که نشان جدایی بین زن و شوهر است.

تعبیر خواب نرگس به روایت حضرت دانیال

دیدن گل نرگس به خواب، به معنای مردی لطیف است. اگر زنی بیند که نرگس تازه داشت، دلیل که او را ,
دختری آید صاحب جمال.

اگر شوهر ندارد شوهر میکند. اگر درخواب بیند که نرگس را از زمین برکند، دلیل که آن زن را طلاق دهد,
یا فرزندش بمیرد.

اگر زنی بیند که نرگس را شوهر داد. دلیل که از وی جدا شود.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟