مشاهده : 3264تعبیر خواب حرف واوRSSاشتراک:

تعبیر خواب وافور

تعبیر خواب وافور
کشیدن وافور عملی ناپسند است که برای سلامتی انسان ضرر دارد . از آنجا که این کار نادرست است دیدن وافور هم تعبیر خوبی ندارد . برای دانستن تعبیر خواب وافور با ما همراه باشید .

در میان معبران منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب وافور چنین می گوید که دیدن وافور در خواب به معنای,
بیزاری از آن می باشد و اینکه شخص هرگز به سراغ آن نمی رود .بد نیست بدانید بافور وسیله ای است که برای کشیدن,
تریاک از آن استفاده می شود و این کار فوق العاده برای انسان ضرر دارد و خطرات جبران ناپذیری برای سلامتی انسان دارد .

تعبیر خواب وافور

کشیدن وافور برای سلامتی بسیار مضر می باشد و دیدن آن در خواب بهتر از بیداری است.

دیدن آن در خواب معنای خوبی ندارد و نشان از بدبختی در زندگی را می دهد.

اگر درخواب بدیدی که وافور می کشی یعنی مراقب کارها و تصمیم هایی که می گیری باش.

اگر کسی در کنار تو بود و وافور می کشید به این معنااست که در اطرافیان خود دوستانی دارید،

که خوشبختی و سعادت شما را خواهان نیستند،

آنها می خواهند شما پیروز نباشید و مشکلاتی را گریبانتان خواهند کرد.

شما باید بسیار مراقب باشید و همواره در هر زمان و مکانی، مسیر درست را انتخاب کنید.

تعبیر کشیدن وافور در خواب

تعبیر خواب وافور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

وافور کشیدن در خواب، به معنای بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب، هرچه بیشتر از ,
دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد. دیدن بعضی چیزها در خواب، بهتر از مشاهده آنها در بیداری است.

دعاگونظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟