مشاهده : 3342تعبیر خواب حرف واوRSSاشتراک:

تعبیر خواب وافور

تعبیر خواب وافور
کشیدن وافور عملی ناپسند است که برای سلامتی انسان ضرر دارد . از آنجا که این کار نادرست است دیدن وافور هم تعبیر خوبی ندارد . برای دانستن تعبیر خواب وافور با ما همراه باشید .

در میان معبران منوچهر مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب وافور چنین می گوید که دیدن وافور در خواب به معنای,
بیزاری از آن می باشد و اینکه شخص هرگز به سراغ آن نمی رود .بد نیست بدانید بافور وسیله ای است که برای کشیدن,
تریاک از آن استفاده می شود و این کار فوق العاده برای انسان ضرر دارد و خطرات جبران ناپذیری برای سلامتی انسان دارد .

تعبیر خواب وافور

کشیدن وافور برای سلامتی بسیار مضر می باشد و دیدن آن در خواب بهتر از بیداری است.

دیدن آن در خواب معنای خوبی ندارد و نشان از بدبختی در زندگی را می دهد.

اگر درخواب بدیدی که وافور می کشی یعنی مراقب کارها و تصمیم هایی که می گیری باش.

اگر کسی در کنار تو بود و وافور می کشید به این معنااست که در اطرافیان خود دوستانی دارید،

که خوشبختی و سعادت شما را خواهان نیستند،

آنها می خواهند شما پیروز نباشید و مشکلاتی را گریبانتان خواهند کرد.

شما باید بسیار مراقب باشید و همواره در هر زمان و مکانی، مسیر درست را انتخاب کنید.

تعبیر کشیدن وافور در خواب

تعبیر خواب وافور به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

وافور کشیدن در خواب، به معنای بیزاری از این عمل ناپسند است که باعث می شود بیننده خواب، هرچه بیشتر از ,
دود و دم فاصله بگیرد و هرگز گرد آن نگردد. دیدن بعضی چیزها در خواب، بهتر از مشاهده آنها در بیداری است.

دعاگونظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟