مشاهده : 102تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سرنگ دارید و یا در حال اماده کردن سرنگ برای آمپول زدن هستید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سرنگ در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی می گوید سرنگ در خواب نماد خیرخواهی می باشد .فردی که در خواب شما از سرنگ استفاده می کند یعنی قدرت دارد .اگر هم خودتان در خواب سرنگ داشتید یعنی مشکلی دارید که به آسانی رفع می شود .برای دانستن تعبیر خواب سرنگ با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سرنگ به روایت معبران

در روانشناسی یونگ درباره سرنگ اینگونه بیان شده است سرنگ در خواب به معنای مسائل مربوط به سلامتی شماست .شاید هم به معنای تزریق بیشتری میل و عشق به زندگیتان می باشد . خارج کردن سرنگ هم از دست هم به معنای این است که از برخی مشکلات رها می شوید.

تعبیر دیدن سرنگ در خواب

تعبیر خواب سرنگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سرنگ به معنای خیرخواهی و  راهنمایی در زندگی است .

تعبیر سرنگ داشتن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

کسی که سرنگ دارد و از آن استفاده می کند فردی است که قدرت پیدا می کند، خیرخواه است و اعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند. اگر در خواب دیدید که سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی و کمک فکری
رفع و آسان می شود. اگر دیدید او سرنگ دارد انسانی است مشکل گشا
که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

تعبیر اماده کردن سرنگ در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر خواب دیدید دیگری می خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید، کاری کرده اید
که مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می کنید که می باید به شما تذکر بدهند
و اگر اکراه نداشتید و ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید
مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می شود.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟