مشاهده : 163 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سرنگ دارید و یا در حال اماده کردن سرنگ برای آمپول زدن هستید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سرنگ در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی می گوید سرنگ در خواب نماد خیرخواهی می باشد .فردی که در خواب شما از سرنگ استفاده می کند یعنی قدرت دارد .اگر هم خودتان در خواب سرنگ داشتید یعنی مشکلی دارید که به آسانی رفع می شود .برای دانستن تعبیر خواب سرنگ با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سرنگ به روایت معبران

در روانشناسی یونگ درباره سرنگ اینگونه بیان شده است سرنگ در خواب به معنای مسائل مربوط به سلامتی شماست .شاید هم به معنای تزریق بیشتری میل و عشق به زندگیتان می باشد . خارج کردن سرنگ هم از دست هم به معنای این است که از برخی مشکلات رها می شوید.

تعبیر دیدن سرنگ در خواب

تعبیر خواب سرنگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سرنگ به معنای خیرخواهی و  راهنمایی در زندگی است .

تعبیر سرنگ داشتن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

کسی که سرنگ دارد و از آن استفاده می کند فردی است که قدرت پیدا می کند، خیرخواه است و اعمالش می توانند مشکل گشا و راهنما باشند. اگر در خواب دیدید که سرنگ دارید و برای مصرف شخصی خریده اید مشکلی دارید که با یک راهنمایی و کمک فکری
رفع و آسان می شود. اگر دیدید او سرنگ دارد انسانی است مشکل گشا
که در مسیر زندگی شما قرار می گیرد.

تعبیر اماده کردن سرنگ در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر خواب دیدید دیگری می خواهد به شما آمپول بزند و سرنگ را آماده کرده و شما اکراه و ابا دارید، کاری کرده اید
که مستحق شماتت و سرزنش هستید یا کاری می کنید که می باید به شما تذکر بدهند
و اگر اکراه نداشتید و ابا نشان ندادید و در واقع نترسیدید
مشکلی دارید که به اندک کمکی آسان می شود.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن