مشاهده : 162تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سرکه دارید و یا در حال خوردن سرکه هستید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سرکه در خواب آورده اند . منوچهر تهرانی معتقد است سرکه نماد پولی حلال است که با ناراحتی خرج می شود . خوردن سرکه با احساس مزه ترشی خوب نیست . آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سرکه می گوید سرکه در خواب یعنی شما از انجام کاری که شما را نگران می کند خودداری می کنید.

تعبیر خواب سرکه و خوردن آن

کارل گوستاو یونگ درباره دیدن سرکه در خواب می گوید سرکه یعنی از موقعیت فعلی خود راضی نیستید یا شما در رابطه ای هستید که دیگر برایتان خوشایند نیست . در تعبیری دیگر می گوید شما فردی نگران هستید و باید سعی کنید از موقعیت های بد شرایط خوب برای خود بسازید.

تعبیر دیدن سرکه در خواب

تعبیر خواب سرکه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه مطلب جالبی می گفت که شنونده را به تفکر وا می داشت. او می گفت ( هیچ چیزمسخره تر از این نیست که ما از همسایه خویش سرکه می گیریم و می گوئیم به به چه سرکه خوبی است. همسایه، زحمت کشیده، پول داده، کشمش خریده آن را شسته، خشک کرده و بعد سرکه انداخته و مدت ها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است. بعد از رسیدن سرکه را صاف کرده و در کپ ها و شیشه ها ذخیره نموده برای آینده خودش.

پس از گذشت یکی دو سال همین که ما مطلع شویم او سرکه چند ساله داردفقط به خاطر این که سرکه اش خوب است به سراغش می رویم و حتی ظرف هم نمی بریم و از او سرکه می خواهیم و اگر خیلی با انصاف باشیم می خوریم و می گوئیم به به. چه سرکه خوبی) در خواب های ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد به صورت سرکه ظاهر می شود و بهترین و مشخص ترین نوع آن میراث است که به ظاهر از دریافت آن متاثر و اندوهگین می شویم ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگ ما افتاده است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن سرکه در خواب ، علامت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند .

تعبیر سرکه داشتن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که سرکه دارید خوب است .

تعبیر خوردن سرکه در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزیدگی کردیدخوب نیست. معبران اصولا مزه ترش را در خواب خوب نمی دانند و غم و رنج تعبیر می کنند. اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن را حس کردید خواب شما می گوید مالی حلال به دست می آورید ولی همین مال شما را غمگین و حزین می کند. سرکه خوب باید ترش باشد اما در رویاهای ما اگر سرکه شیرین باشدنیکو تر است.

آنلی بیتون می گوید :

خوردن سرکه در خواب ، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید کرد .

تعبیر سرکه انداختن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

انداختن سرکه بنیاد خیر است و هدیه دادن آن خوب است .

آنلی بیتون می گوید :

ریختن سرکه روی سبزیجات ، علامت شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است .

تعبیر خواب سرکه به روایت محمد بن سیرین

سرکه درخواب به معنای مال حلالِ با برکت بود و خوردن آن خوب است.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهیزیه ،تعبیر خواب جهیزیه عروس ،تعبیر خواب جهیزیه مجلل و تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟