مشاهده : 256 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سرکه دارید و یا در حال خوردن سرکه هستید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سرکه در خواب آورده اند . منوچهر تهرانی معتقد است سرکه نماد پولی حلال است که با ناراحتی خرج می شود . خوردن سرکه با احساس مزه ترشی خوب نیست . آنلی بیتون درباره تعبیر خواب سرکه می گوید سرکه در خواب یعنی شما از انجام کاری که شما را نگران می کند خودداری می کنید.

تعبیر خواب سرکه و خوردن آن

کارل گوستاو یونگ درباره دیدن سرکه در خواب می گوید سرکه یعنی از موقعیت فعلی خود راضی نیستید یا شما در رابطه ای هستید که دیگر برایتان خوشایند نیست . در تعبیری دیگر می گوید شما فردی نگران هستید و باید سعی کنید از موقعیت های بد شرایط خوب برای خود بسازید.

تعبیر دیدن سرکه در خواب

تعبیر خواب سرکه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سرکه مالی است حلال و پولی است مشروع ولی غم انگیز مانند میراث. خانم اینانوس یونانی در مورد سرکه مطلب جالبی می گفت که شنونده را به تفکر وا می داشت. او می گفت ( هیچ چیزمسخره تر از این نیست که ما از همسایه خویش سرکه می گیریم و می گوئیم به به چه سرکه خوبی است. همسایه، زحمت کشیده، پول داده، کشمش خریده آن را شسته، خشک کرده و بعد سرکه انداخته و مدت ها نیز منتظر مانده تا سرکه رسیده است. بعد از رسیدن سرکه را صاف کرده و در کپ ها و شیشه ها ذخیره نموده برای آینده خودش.

پس از گذشت یکی دو سال همین که ما مطلع شویم او سرکه چند ساله داردفقط به خاطر این که سرکه اش خوب است به سراغش می رویم و حتی ظرف هم نمی بریم و از او سرکه می خواهیم و اگر خیلی با انصاف باشیم می خوریم و می گوئیم به به. چه سرکه خوبی) در خواب های ما مالی که متعلق به دیگری باشد و بدون زحمت و تلاش به دست ما برسد به صورت سرکه ظاهر می شود و بهترین و مشخص ترین نوع آن میراث است که به ظاهر از دریافت آن متاثر و اندوهگین می شویم ولی در واقع مالی مفت و بدون زحمت به چنگ ما افتاده است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن سرکه در خواب ، علامت آن است که خواسته ها و آرزوها غیرقابل تحقق هستند .

تعبیر سرکه داشتن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که سرکه دارید خوب است .

تعبیر خوردن سرکه در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن شما را آزرد و احساس چندش و دهان گزیدگی کردیدخوب نیست. معبران اصولا مزه ترش را در خواب خوب نمی دانند و غم و رنج تعبیر می کنند. اگر سرکه داشتید و خوردید و ترشی آن را حس کردید خواب شما می گوید مالی حلال به دست می آورید ولی همین مال شما را غمگین و حزین می کند. سرکه خوب باید ترش باشد اما در رویاهای ما اگر سرکه شیرین باشدنیکو تر است.

آنلی بیتون می گوید :

خوردن سرکه در خواب ، علامت آن است که از تن دادن به کاری که شما را مضطرف و نگران می سازد ، اجتناب خواهید کرد .

تعبیر سرکه انداختن در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

انداختن سرکه بنیاد خیر است و هدیه دادن آن خوب است .

آنلی بیتون می گوید :

ریختن سرکه روی سبزیجات ، علامت شدت گرفتن امور اضطراب آور در زندگی است .

تعبیر خواب سرکه به روایت محمد بن سیرین

سرکه درخواب به معنای مال حلالِ با برکت بود و خوردن آن خوب است.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن