مشاهده : 1832تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کاج

تعبیر خواب کاج
کاج از درخت های همیشه سبز است که ممکن است در خواب انسان هم دیده شود . در این مطلب به تعبیر خواب کاج به روایت آنلی بیتون و منوچهر تهرانی پرداخته ایم . با ما همراه باشید .

دیدن کاج در خواب تعابیر مختلفی دارد . آنلی بیتون دیدن کاج را در خواب نشان از توفیق میداند .منوچهر تهرانی درباره ,
تعبیر خواب کاج می گوید دیدن کاج در خواب هم خوب است و هم بد است و بستگی دارد چگونه در خواب دیده شود .
مثلا اگر خواب ببینید در خانه شما درخت کاج است تعبیر خوبی دارد . برای دانستن تعبیر کامل کاج با,
پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کاج به روایت معبران

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کاج می گوید:

۱ـ دیدن درخت کاج در خواب ، علامت توفیقی بی کم و کاست در زندگی است.

۲ـ اگر زنی کاج خشکیده ای را به خواب ببیند ، نشامه آن است که به ناراحتی فکری دچار خواهد شد .

درباره تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

کاج هم سر سبزی و خرمی است و هم سردی و بی مهری و تشخیص تعبیر مربوط بستگی دارد به این که خود ,
بیننده خواب موقعیت و شرایط را در نظر بگیرد و بسنجد. اگر بیننده خواب ببیند در جائی است که تعداد ,
زیادی درخت کاج وجود دارد به جمعی می پیو ندد و وارد می شود که با او به سردی و بی مهری رفتار می کنند,

و وی را نمی پذیرند.کاج را در عربی صنوبر و در فرانسه ( پین) و (پیناستر) می نامندو از نظر,
کلیه معبران درختی خوب شناخته نشده است.

حتی معبران غربی آن را در ردیف درخت خوب معرفی نکرده ند. در مورد سبزی کاج هیچ تردیدی نیست ولی ,
گویای سردی بی مهری و جدائی و هجران و فراق نیز هست.

معنای دیدن کاج در خواب

خانم ایتانوس می گفت( از نظر علم تعبیر خواب کاج آرتیکل ( حرف تعریف) فراق و جدائی است.) در کتابی خواندم ,
که بین اقوام شمال اروپا(هلند و دانمارک) رسم بر این بود که عموم خواستگای ها ,
در ماه ژوئن انجام می گرفت.

روش خواستگاری چنین بود که پسر خواستار و عاشق برای خانواده دختر یک سبد گل می فرستاد.
اگر دختر می خواست به این پیشنهاد جواب مثبت بدهد او نیز یک سبد گل ارسال می داشت اما ,
اگر با خواستگاری موافق نبود به جای گل یک شاخه کاج در سبد می نهاد.

مفهوم عمل او این بود که تو را دوست ندارم و نسبت به تو بی علاقه هستم. نوشته اند که بر سر ,
همین عمل چه بسیارخون ها ریخته شد و قبایل و خانواده ها به جان هم افتادند.

به هر حال کاج نشان سردی و بی مهری و در عین حال سر سبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است.

اگر در خواب ببینید در خانه شما یک درخت کاج روئیده و قبلا چنین درختی نبوده فرح و خرمی به خانه ,
شما راه می یابد.

درخت کاج تنها هر جا که باشد سرسبزی و طراوت و پایداری و مقاومت است ولی کاج های زیاد ,
علامت سردی و بی مهری هستند.

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟