مشاهده : 113 تعبیر خواب حرف گاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف

تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
با تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف از گربه وحشی گرفته تا گربه سفید، گربه سیاه و .... آشنا شوید.

هزاران سال است که گربه یکی از رایج ترین خواب های مردم است. گربه ها نه تنها یکی از حیوانات
اهلی دوست داشتنی در سراسر جهان محسوب می شوند بلکه در دنیای اسطوره شناسی و معناگرایی
نیز جایگاه ویژه ای دارند. در زیر با جزئیاتی از انواع تعبیر خواب گربه آشنا می شوید.

تعبیر خواب گربه ؛ دیدن گربه در خواب

دیدن خواب گربه نسبتا متداول است ولی تعبیر آن همیشه ساده نیست، به گزارش پرشین وی تعبیر خواب گربه
معمولا بستگی به نوع نگرش خواب بین نسبت به گربه دارد. برخی مردم از گربه ها لذت می برند
در حالیکه برخی دیگر این حیوانات را دوست ندارند. بنابراین بسته به شرایط فردی، گربه می تواند تعبیر
مثبت یا منفی داشته باشد.

ولی به صورت کلی معمولا گربه چه برای زن و چه مرد نمادی از صفات زنانه مثل آسیب پذیری و
بینش شهودی (حس ششم و ندای درونی) است. در زیر به صورت جزئی تر به تعبیر خواب گربه در
حالت های مختلف خواهیم پرداخت.

گربه ها وقتی در خواب ظاهر می شوند اغلب در مرکز توجه قرار می گیرند چرا که به بخش احساسی
خواب بین مربوط هستند. از دیدگاه کارل جونگ، گربه از آن دست تصویرهای “کهن الگو” است که
برای همه ما می تواند پدیدار شود. او معتقد است این شخصیت های اسطوره ای در ذهن ناخودآگاه
انسان های سراسر دنیا وجود دارد.

تعبیر خواب گربه سالم یا مریض

خواب گربه سالم می تواند به عنوان طبیعت شهودی سالم خواب بین تعبیر شود، به این معنی که شما
می توانید همچنان به ندای درونی تان گوش دهید و با عقل سلیم خود تصمیم گیری کنید.

تعبیر خواب گربه مریض می تواند بدین معنی باشد که بین عقل و شهود شما تعادل برقرار نیست. در
این حالت خواب بین به راستی از خود واقعی اش آگاهی ندارد و تصمیم گیری برای انجام یک عمل
برای او خطرناک و همراه با ریسک است چرا که ممکن است به جای اینکه به شهود خود اطمینان
کند، تصمیم خود را بر اساس چیزی که دیگران برای او بهتر می دانند، تغییر دهد. بنابراین اگر در
خوابتان گربه مریض دیدید، بهتر است به حس شهودی خود بیشتر توجه کنید.

تعبیر خواب گربه مجروح

دیدن گربه مجروح در خواب نیز حکایت از آن دارد که چیزی جالب در زندگی تان رخ خواهد داد چیزی که
ممکن است شما را به هم بریزد و یا حتی شخصیت شما را بسازد. همچنین نشانه این می تواند باشد
که عضوی از خانواده و یا شخصی که دوستش دارید به صورت غیرمنتظره ای باز می گردد.

تعبیر خواب گربه مرده و یا در حال مرگ

از آنجا که گربه نمادی از بینش درونی و قدرت زنانه است، به گزارش پرشین وی خواب گربه مرده می تواند
بدین معنی باشد که شما از این بخش از قسمت وجودی تان جدا شده اید.

همچنین می تواند بدین معنی باشد که شما از شناسایی قدرت و یا ویژگی های زنانه وجودی تان غافل
شده اید. سلامتی گربه در خواب ها به طور مستقیم به سلامت ارتباط شما با حس استنباط زنانگی مربوط
است.

در ورای همه اینها، دیدن گربه مرده و یا در حال مرگ نمادی از عدم وجود اختیار در زندگی است،
چرا که بی توجهی به حس شهودی، اغلب موجب می شود فرد بیشتر روی نظرات و راهنمایی های
دیگران اتکا کند. در نتیجه ممکن است احساس وابستگی به دیگران و ناامیدی داشته باشد.

همچنین آمده، دیدن گربه مرده در خواب به همان بدی است که به نظر می رسد و نمادی از موانع و
دشمن هایی است که شما آنها را شکست خواهید داد و این یکی از امیدوارکننده ترین تعابیر آن است.

اگر گربه ای بدون بدن را در خواب ببینید، نشانه عدم استقلال شماست و یا اینکه ممکن است خود را گول
می زنید که آزادی دارید و هر کاری می خواهید می توانید انجام دهید ولی در واقع اینطور نیست.

تعبیر خواب کشتن گربه

کشتن گربه در خواب بدین معنی است که شما به دنبال به دست آوردن شانس هستید و چیزی است که
به دست می آورید. نشانه این است که تسلیم نشده اید، گرچه زندگی چندان هم با شما سازگار نبوده است.
شاید خوش شانس نباشید ولی زندگی در جهت بهتری برایتان تغییر می کند.

تعبیر خواب گربه

معنی خواب گربه

تعبیر خواب گربه وحشی – ترسیدن  از گربه و صحبت با گربه

دیدن گربه وحشی در خواب نمادی از تنهایی و یا یک موجود تنها، همراه با وحشی گری و غریزه بقا
است. گربه وحشی در خواب را می توان به عدم توانایی برای قبول واقعیت و معترض بودن نیز تعبیر کرد.

اگر خواب ببینید گربه ای به شما حمله کرد نشانه این است که شما با آن بخش از درون تان در جدال
هستید و به نحوی از زنانگی وجودتان می ترسید. ترسیدن از گربه در خواب بدین معنیست که ترس های
غیرمنطقی دارید که هیچ پایه و اساسی ندارند.

دیدن خواب پنجه های گربه یعنی به چیزی چسبیده اید، همچنین نشانه ای از خشم و تمایل به آسیب زدن به
کسی است. اگر ببینید می توانید با گربه صحبت کرده و یا ارتباط برقرار کنید بدین معنیست که می توانید
زنانگی و یا جنسیت خود را بروز داده و اگر تشنه و مشتاق چیزی هستید، از آن اطلاع پیدا می کنید و یا
اینکه از حس شهودی خود آگاه می شوید.

تعبیر خواب گربه در خانه

اگر خواب خانه ای پر از گربه دیدید، نشان می دهد که در زندگی توهم های زیادی دارید. شاید در یک
دنیای فانتزی زندگی می کنید و لازم است واقع گرا تر باشید. اگر گربه های بیشماری به سمت خانه تان
روانه شدند، بدین معنیست که در زندگی فاقد هرگونه جهت هستید. شاید در حال حاضر چیزهای مختلفی
در زندگی تان جریان دارد و نمی دانید اولویت با کدام است.

اگر در خواب یک گربه سرگردان سعی دارد به خانه تان وارد شود، می تواند نشانه ای از خیانت و عدم
صداقت باشد. شاید در آینده نزدیک به شما دروغ گفته شود.

تعبیر خواب گربه سفید

تعبیر گربه سفید در خواب بستگی به رابطه شما با گربه سانان دارد. گربه سفید معمولا نشانه ای از
دوران سخت در آینده است. نمادی از مشکلاتی است که تجربه می کنید. البته در برخی دیگر از فرهنگ ها
بدین معنی است که در زندگی عاشقانه خود شاد بوده و در این لحظه، از یک زندگی آرام و ساده لذت
می برید. اگر عاشق گربه های سفید بودید، بدین معنیست که چیزی شگفت انگیز و خوب قرار است
اتفاق بیفتد.

تعبیر خواب گربه سیاه

طبق باور رایج در بسیاری از فرهنگ ها، گربه سیاه را به بد شانسی و بد یمنی مربوط می دانند. به همین
دلیل بسیاری از مردم از گربه های سیاه می ترسند. حتی در این دوره زمانه هم افراد کمتری در سراسر
دنیا، گربه های سیاه را به عنوان حیوان خانگی خود می پذیرند.

اگر شما هم همین دیدگاه منفی را دارید و آن را در خواب ببینید نشانه این است که از گوش دادن به
حس شهودی خود می ترسید ولی اگر دیدگاه مثبتی نسبت به گربه های سیاه دارید، پس خواب این نماد،
کمتر برای شما جنبه منفی خواهد داشت. اگر در خواب ببینید که گربه سیاه شما را گاز گرفت و یا چنگ
کشید، پس نشانه این است که باید از نادیده گرفتن حس شهودی خود دست بردارید.

برداشت های دیگر از خواب گربه سیاه

در جای دیگری آمده گربه سیاه به صورت کلی نماد بدشانسی است. همچنین می تواند بدین معنی باشد
که شما می ترسید از حس شهودی و ندای درونی خود استفاده کرده و یا آن را باور کنید. اگر خواب
گربه سیاه دیدید، در تصمیم گیری مهم زندگی خود حتما اول به ندای درون تان گوش دهید. اگر به شما
حمله ور شد و یا شما را برای جلب توجه گاز گرفت حتما به پیام او گوش دهید. آیا به شما می گوید حرکت
کنید و یا توقف کنید؟

از سوی دیگر از دیدگاه اسطوره شناسی یونانی، این خواب نشانه ای از خوش شانسی است. می تواند
بیانگر این باشد که شما دارای یک حس ششم پنهان هستید. همچنین نشانه ای از روش منطقی و خردمندانه
است که در تصمیم گیری های آینده تان به کار می برید.

تعبیر خواب گربه خاکستری، لک دار، آبی، سبز و …

دیدن گربه خاکستری در خواب بدین معنیست که باید سعی کنید بیشتر به خوابتان فکر کرده و ببینید که
آیا این خواب می خواهد چیزی را به شما بفهماند یا خیر و آیا پیامی از ذهن ناخوادآگاهتان قصد جلب
توجه شما را دارد؟! در این صورت باید به خوابتان به دیده یک راهنما نگاه کنید چرا که حس شهودی تان
با شما صحبت می کند.

دیدن گربه خالدار یا لک دار بیانگر اشتیاق و احساسات سردرگم شماست و گربه سبز نمادی از خودخواهی
و توهم و خیال های باطل است. دیدن گربه آبی نیز  بیانگر نیت های مثبت، خوب و قهرمانانه است.

تعبیر خواب گربه زرد

گربه زرد نمادی از آرامش و صلح معنوی است. شما می توانید به هر چیزی که روی آن مصمم شوید،
دست پیدا کنید. ممکن است نقش های جدیدی در زندگی را بپذیرید. این خواب می تواند نمادی از پتانسیل،
حیرانی و سرگشتگی باشد. همچنین کسی شما را به سمت چیزهای بیشتر از آنکه اجازه دارید، سوق می دهد.

گربه آبی در خواب: می تواند نشانه ای از صادق بودن با خودتان و شنیدن صدای زنانه درون تان باشد.

گربه قهوه ای در خواب: نشان این که احتمالا در مدت زمان کوتاهی اخبار مهمی دریافت می کنید.

گربه رنگارنگ در خواب: شما با کمک تعداد زیادی از مردم به اهدافتان دست پیدا می کنید.

گربه طلایی درخواب: انتظار رسیدن ثروت بزرگ از منابع مختلف را داشته باشید.

گربه سبز در خواب: از تغییراتی که در زندگی تان رخ می دهد، استقبال کنید.

گربه سیاه

رنگ های مختلف گربه در خواب

تعبیر خواب گربه در خواب زنان

گربه در خواب زن معمولا نماد این است که یک زن خودش را چطور می بیند. البته این ادراک تنها
شامل اینکه زن به خودش از نظر فیزیکی چطور فکر می کند، نیست. بلکه رابطه او با قدرت شهودی
و ابتکار خود نیز مربوط است و همچنین نشان می دهد که او در رابطه با مردان خود را چطور می بیند.

برای مثال دیدن گربه سالم در خواب زن، نشان دهنده اعتماد به نفس اوست که از خودخواهی و تکبر
متفاوت است. اعتماد به نفس احساس راحتی برای شخص فراهم کرده و به او اجازه می دهند به اصطلاح
در پوست خود راحت باشد.

دیدن گربه های سالم همچنین بیانگر راحتی زن با قدرت خودش است ، به گزارش پرشین وی او به قدرت
شهودی خود اعتماد می کند و تصمیم های خود را طبق همین اصل می گیرد.

برای زنان دیدن خواب گربه می تواند نشانه ای از جعل کردن و یا دروغ گفتن باشد. طبق روانشناسی
خواب کارل جونگ، خواب های حاوی گربه به راز روانشناختی و یا یک جنبه پنهان از ذات خواب
بین نیز اشاره دارد.

تعبیر خواب گربه در خواب مردان

گربه در خواب مردان اغلب مربوط به جنبه زنانه روح آنهاست و یا باور مرد نسبت به اینکه جنس مخالف
به او چطور نگاه می کند. علاوه بر این رفتار او را نسبت به جنس مخالف نشان می دهد، حال چه آن رفتار
مربوط به ذهن خودآگاه او باشد و چه ناخوادآگاه.

اگر مردی خواب ببیند گربه ای او را می بوید و یا از او بالا میرود، می تواند بدین معنی باشد که او فکر
می کند زنان او را جذاب می بینند. به گزارش پرشین وی همچنین می تواند نشانه این باشد که او در ارتباط
با زنان احساس راحتی دارد.

دیدن گربه وحشی در خواب می تواند نشانه ای از تمایلات و نیازهای جنسی یک مرد باشد. اگر مردی
در خواب گربه جنگجو و وحشی ببیند می تواند نشانه این باشد که او احساس می کند از سوی زنان
ترد می شود و یا اینکه رابطه فعلی او در تنش است. همچنین ممکن است دلیل آن این باشد که آن مرد
احساس می کند نمی تواند زن زندگی اش را راضی کند و یا او قابل تحمل و یا قابل اطمینان نیست.
در این صورت زمان آن است که او روابط شخصی خود را دوباره ارزیابی کند.

تعبیر رفتارهای مختلف گربه

در جای دیگری رفتارهای مختلف دیده شده از گربه در خواب را به صورت زیر تعبیر می کند:

اگر گربه در خواب وحشی بود:  ممکن است شما با جنبه زنانه درون تان دچار مشکل هستید.

اگر گربه ای در خواب از شما پنهان شده بود: ممکن است به معنی این باشد که کسی نسبت به شما فریبکار
و یا خیانتکار است.

اگر گربه ای بدون اینکه کار دیگری کند، مدام به سمت شما خرناس کشیده و یا میو میو می کرد:
شما یک رابطه دوستی غیرواقعی داشته و یا دوست ضعیفی دارید که ممکن است به شما خیانت کند.

اگر گربه ای به شما نزدیک می شد: نشانه ای از این است که در آینده نزدیک سخت هایی وجود دارد.

تعبیر خواب عملکردهای مختلف گربه

اگر گربه ای در خوابتان زایمان کرد و یا حامله بود: بدین معنی است که شما در آینده نزدیک با تصمیم های
ابتکاری و مستقلانه خود مسئولیت های بیشتری خواهید داشت. دوره جدیدی از زندگی در حال تولد است و
یا شروع شده است.

اگر گربه ای در خوابتان به هر نحوی داخل آب باشد: این خواب بدین معنی است که شما با جایگاه خود
در زندگی احساس خوبی ندارید. اگر گربه در زیر آب در حال غرق شدن و خفه شدن بود یعنی شما به
راستی از وضعیت خود ناراحت و نا آرام هستید. سعی کنید هر چه سریعتر خود را از آن وضعیت بیرون
بیاورید.

اگر در خواب گربه ای به دنبال شما می دوید: شما به اطرافیانتان خیلی فشار می آورید و برای انجام کارها
به آنها زورگویی می کنید. به گزارش پرشین وی یاد بگیرید با دیگران ملایم تر برخورد کرده و به آرامی
کارها را انجام دهید.

اگر در خواب مدفوع یا ادرار گربه دیدید: منفی نگری را از زندگی خود دور کنید. شما احساسات منفی را
در خود تلنبار می کنید. وقت آن است که آنها را رها کرده و یک شروع تازه داشته باشید.

ارتباط  گربه با شما

اگر خواب بازی گربه ها را ببینید اشاره به طبیعت با نشاط و شاد شما و همچنین روحیه زنانه وجودی تان
دارد. سعی کنید در زندگی روزمره بیشتر شاد باشید. با آشپزی خود را سرگرم کنید و یا با بچه هایتان برای
سرگرمی بازی کنید.

اگر در خواب ببینید گربه ای با شما صحبت کرده و شما را نصیحت می کند: این خواب بیانگر خوی
زنانه شماست که با شما صحبت می کند، به پیام او گوش دهید و دقت کنید که چه چیزی در مورد
زندگی و تصمیم های شما می گوید. همچنین می تواند تعبیر این باشد که شما قدرت بیشتری در محل
کار خود دارید.ولی اگر گربه گریه می کرد و یا جیغ می کشید بدین معنیست که شخصی از نزدیکانتان
به کمک احتیاج دارد.

اگر گربه را نوازش می کردید: اگر خودتان یک گربه خانگی داشته باشید، ممکن است تعبیر این خواب
درست همین عمل در واقعیت باشد. ولی اگر اینطور نیست عمل نوازش کردن گربه بیانگر این است
که شما با جنبه زنانه وجودتان در صلح هستید.

اگر در خواب ببینید یک گربه با حالتی دوستانه شما را دنبال می کرد: تعبیر آن این است که شخصی شما
را الگو خود قرار داده است.

وضعیت ظاهری گربه

گربه کثیف در خواب: شما و یا یکی از دوستان صمیمی تان از یک بیماری طولانی بهبود پیدا می کنید.

گربه چاق در خواب: اگر در خواب گربه ای عظیم الجثه و یا بزرگتر از سایز نرمال ببینید، به ثروت و
شانس خوبی می رسید.

گربه پرنده در خواب: آزادی چیزیست که آرزوی آن را دارید و در طلب آن هستید. بنابراین خود درونی تان
را آزاد بگذارید و برای هر چیزی معذب نباشید.

تعبیر خواب بچه گربه های کوچک

با روحیه خلاق درونی تان آشتی کنید. سعی کنید دنیا را از زاویه دیگری نگاه کرده و چیزهای جدید یاد
بگیرید. از اینکه کمی شیطنت کرده و فعالیت های جدید را تجربه کنید، نترسید و ماجراجو باشید؛ با این وجود
بچه گربه در خواب نشانه ای از دردسر و موقعیت های خطرناک است. بنابراین بهتر است در زمان امتحان کردن
چیزهای جدید مراقب باشید.

در جای دیگری آمده دیدن بچه گربه در خواب نمادی از تولد دوباره است و از خواب بین می خواهد زیبایی
چیزهای کوچک زندگی را درک کند.

تهیه و ترجمه: گروه تعبیر خواب پرشین وی

بخش اختصاصی پرشین وی

منبع: snoringsource ، dream-meaning، dreamchrist، dreamsopedia، mydreamsymbolism

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
خواب افتادن و تعابیر افتادن در خواب و معانی مختلف آن خواب افتادن و تعابیر افتادن در خواب و معانی مختلف آن
با انواع معانی و تعابیر مختلف خواب افتادن در عالم رویا و همچنین دلیل این خواب از نظر روانشناسی بیشتر آشنا شوید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
خواب برهنه بودن و تعابیر و معانی آن در عالم خواب
خواب بچه دار شدن و تعابیر و معناهای مختلف آن در عالم رویا
خواب انگور و انواع مختلف تعابیر آن در عالم رویا
خواب مار و انواع تعابیر و معناهای پنهان این خواب
تعبیر خواب موش
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب مورچه ؛ خواب دیدن مورچه به شکل های مختلف
تعبیرخواب بارداری و حاملگی و معنای آن در عالم خواب
تعبیر خواب سگ ؛ دیدن سگ در خواب و معناهای آشکار و پنهان
تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک
تعبیر خواب پسر در حالت ها و موقعیت های مختلف
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟